Tudalen 1 o 1

Coelbrennau flickr

PostioPostiwyd: Iau 15 Medi 2005 8:44 am
gan sanddef
Dw'i wedi cyfieithu coelbrennau ogham y derwyddon i'r Gymraeg a'u haddasu ar gyfer blogiau. Mae'n gweithio fel Llun ar hap flickr ond mae gan bob llun ei ddehongliad diwinyddol (rhaid clicio ar y llun i weld y dehongliad).
Copiwch y côd isod a'i roi ar batrymlun y blog. Dyma enghraifft (i lawr ar sidebar blog).
Dyma'r côd:
Cod: Dewis popeth
<h2 class="sidebar-title">Coelbren ar hap </h2>

<script type="text/javascript">
<!--

flickr_badge_background_color = "";
flickr_badge_border = "";
flickr_badge_width = "120px";
flickr_badge_text_font = "11px Arial, Helvetica, Sans serif";
flickr_badge_image_border = "1px solid #000000";
flickr_badge_link_color = "";

//-->
</script>
<script type="text/javascript" src="http://www.flickr.com/badge_code.gne?nsid=59507070@N00&count=1&display=random&name=0&size=square"></script>


Cofiwch: Yn ôl rheolau diwinyddiaeth, os ydych am ofyn cwestiwn priodol i'r oracl rhaid meddwl am gwestiwn cyn gweld y llun.

O.N. Gellir defnyddio'r un syniad i greu Tarot Cymraeg flickr ayyb.

PostioPostiwyd: Maw 20 Medi 2005 9:35 am
gan nicdafis
Difyr. Tybed oes modd hacio'r cod Flickr i gynnwys y disgrifiad hefyd?