Blogiau Cymraeg - Blogging a Dead Horse?

Popeth am y We Gymraeg.

Cymedrolwr: Rhys

Rheolau’r seiat
Lle i drafod y We Gymraeg. Lle i ddweud wrth bawb bod gwefan newydd 'da ti, neu dy fod di'n gweithio ar rywbeth ac angen help, ond hefyd cyfle i drafod gwefannau Cymraeg eraill yma, problemau cyfieithu meddalwedd a rhyngwynebau offer blogio, sut i mynd ati i hybu defnydd o'r iaith ar y we, ac yn y blaen. Pwyswch yma i ddarllen canllawiau cyffredinol maes-e.

Postiogan Rhys Llwyd » Iau 11 Ion 2007 1:55 am

mae podledu yn fater cwbwl wahanol eto cofiwch. Hwnw yn sicr heb gydio. Flwyddyn yn ôl ro ni'n dilyn rhyw dri podlediad yn ffyddlon ac yn rhedeg un fy hun. Roedd rhedeg un fy hun yn ormod o waith - roedd ei roi at ei gilydd yn cymryd oddeutu diwrnod o dy amser ac felly toedd o ddim ei werth o.

O ran gwrando - yr hyn o ni'n gneud oedd is-lwytho podlediad dyddiol y Guardian neu'r Telegraph a gwrando arno ar yr iPod wrth gerdded i'r dre i nol cinio o gwaith. Y broblem yw fod fy lifestyle wedi newid a prin bod gena i 30+ munud rhydd ar ben fy hun yn y dydd lle galla i jest cerdded a phodlediad yn fy nghlustiau. Fod bynnag petaw ni'n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus am hanner awr yn bore a hanner awr yn prhynhawn mi fasw ni heb os yn ddefnyddiwr cyson o bodlediadau - jest dio ddim yn ymarferol i fi ar hyn o bryd!
Delwedd
Rhithffurf defnyddiwr
Rhys Llwyd
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 4935
Ymunwyd: Mer 11 Rhag 2002 5:07 pm
Lleoliad: Aberystwyth

Postiogan Griff-Waunfach » Iau 11 Ion 2007 10:35 am

Cefais iPod am y dolig, a dwi just wedi dod ar draws podlediadau, a diw'n lawrlwytho podlediad y Guradian, a dwi rili yn meddwl bod nhw yn pethau handi. Er dwi'n deall fod angen yr amser i gwrando arnyn nhw, rhai dyddiau sai'n cale amser i'w grando arno.
Rhithffurf defnyddiwr
Griff-Waunfach
Defnyddiwr Arian
Defnyddiwr Arian
 
Negeseuon: 940
Ymunwyd: Mer 03 Maw 2004 11:28 am
Lleoliad: Aberystwyth

Postiogan Rhodri Nwdls » Iau 11 Ion 2007 11:39 am

Rhys Llwyd a ddywedodd:mae podledu yn fater cwbwl wahanol eto cofiwch. Hwnw yn sicr heb gydio. Flwyddyn yn ôl ro ni'n dilyn rhyw dri podlediad yn ffyddlon ac yn rhedeg un fy hun. Roedd rhedeg un fy hun yn ormod o waith - roedd ei roi at ei gilydd yn cymryd oddeutu diwrnod o dy amser ac felly toedd o ddim ei werth o.

Dyma yw beth sy'n gwneud blogio mor hawdd. 5 munud ma'n gymryd i sgwennu cofnod, tra bo gwneud rhywbeth i YouTube neu podcast yn cymryd dipyn mwy o waith os am wneud rhywbeth call (ddim bo fi rioed di gwneud fideo call, ond stori arall di honno).

Fydd blogio siwr o fod yn para tra bod pobol isio darllen cynnwys difyr ar y we. Mae'n nhw'n dal i fod y ffordd hawsaf i gyhoeddi ac yr hawsaf i'w dilyn.

Ma petha jest yn cyrraedd plateau wrth i gyfryngau cyfathrebu ar y we diversiffeio (wawi, Cymraeg gwych!) ac i bobol ffeindio ffyrdd ehangach i siarad shit i wagle :winc: .

Be mae hyn yn oygu i Gymreigrwydd y Rhithfro dwn im. Di'n haws ffeindio cynnwys Cymraeg mewn blogiau nac ar MaesPeis? Yndi. Ydi MaesPeis yn gwthio pobol i wneud stwff yn ddwyieithog? Yndi. Ydi Maespeis yn hybu cerddoriaeth Gymraeg i gynulleidfaoedd newydd? Yndi.
Maes-eio ers 2002, yo.
Rhithffurf defnyddiwr
Rhodri Nwdls
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 3061
Ymunwyd: Sad 23 Tach 2002 4:31 pm
Lleoliad: Maesymwstwr

Postiogan eusebio » Iau 11 Ion 2007 11:51 am

Efallai byddai'n helpu i gael rhestr o'r blogwyr sydd dali flogio'n rheolaidd yn y Gymraeg ar ein blogs yn lle rhestr hir o lincs i flogs sydd heb eu diweddaru.
Rhithffurf defnyddiwr
eusebio
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 7913
Ymunwyd: Gwe 11 Gor 2003 11:56 am
Lleoliad: Ynys Cybi

Postiogan Cardi Bach » Iau 11 Ion 2007 12:42 pm

Rhodri Nwdls a ddywedodd:Dyma yw beth sy'n gwneud blogio mor hawdd. 5 munud ma'n gymryd i sgwennu cofnod.


Yn anffodus o'n i ddim yn gweld e fel hyn :(
O'n i di dechre blog - gwleidydd.blogspot.com ac mi barodd e am rhyw ddau neu dri mis, ond odd e'n cymryd gyment o amser i wirio ffeithiau, gwneud yr ymchwil angenrheidiol etc, fel odd e jyst yn cymryd lot gormod o amser, yn anffodus. Wy'n derbyn nad ar gyfer erthyglau o'r fath y crewyd 'blogs', ond dyna fy natur i'n anffodus - alla i ddim a jest cofnodi rhwbeth mewn brawddeg. Hefyd blogiau o'r fath wy'n dieddol o ddarllen fy hunan hefyd, wy ddim yn lico darllen dyddiaduron neu sylwadau pobl am eu bywydau personol, ma'n well da fi ddarllen rhwbeth mwy...'informative'.
Rhithffurf defnyddiwr
Cardi Bach
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 2694
Ymunwyd: Maw 22 Hyd 2002 7:54 am
Lleoliad: Gal

Postiogan huwwaters » Iau 11 Ion 2007 12:46 pm

Buasai modd i flogiau allu pingio'r rhithfro pob tro mae blog yn cael ei ddiweddaru? Wedyn bydd modd gweld pwy sydd wedi diweddaru yn yr wythnos olaf etc.?
Huw
Rhithffurf defnyddiwr
huwwaters
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 2850
Ymunwyd: Gwe 30 Awst 2002 9:16 pm

Postiogan tafod_bach » Iau 11 Ion 2007 1:15 pm

gai ymddiheuro am fod yn crapflogyddes ers graddio - dwisio rhannu fy insights diddorol, unigryw ac entertaining ond dwi'n rhy god-damn diog i sortio'r we allan yn y ty newydd. BYS MAS. neges i fy hun ac i'r 'rith'-fro.

swsus mawr

xx
Rhithffurf defnyddiwr
tafod_bach
Defnyddiwr Arian
Defnyddiwr Arian
 
Negeseuon: 936
Ymunwyd: Llun 08 Medi 2003 11:49 am

Postiogan Griff-Waunfach » Iau 11 Ion 2007 1:38 pm

Hey tafof_bach, shwt ces ti 'make povert history' banner ar y wefan?
Rhithffurf defnyddiwr
Griff-Waunfach
Defnyddiwr Arian
Defnyddiwr Arian
 
Negeseuon: 940
Ymunwyd: Mer 03 Maw 2004 11:28 am
Lleoliad: Aberystwyth

Postiogan Dwlwen » Iau 11 Ion 2007 3:18 pm

Griff-Waunfach a ddywedodd:Hey tafof_bach, shwt ces ti 'make povert history' banner ar y wefan?

http://www.makepovertyhistory.org/getinvolved/banners.shtml

Parthed pwnc yr edefyn... Bois, ni i gyd yn nabod ein gilydd! Me'n ddigon diflas* eich gweld chi ar ôl i chi gael pwl wrth dynnu stwff o'r hors ddillad, heb sôn am ddarllen amdano fe bore wedyn :winc: (A ma hyd yn Chris Cope yn byw rownd gornel dyddie 'ma! :rolio: )

Erbyn hyn, wy'n defnyddio'r blog fell ffordd o basio neges 'mlaen (gewn ni fore coffi i drafod y stwff mwy 'dyddiadurol' odd yn arfer ymddangos 'na... :wps: ) Dyw e ddim fel 'se neb yn colli mas, na!

Nagyw e'n gyffredinol wir bod sgwennwyr (a darllenwyr) blogie yn colli diddordeb ar ol ychydig fisoedd ta beth? Yw hwn wir yn 'broblem' mwy difrifol na 'nny...? Hyd y gwela i, ma'r selogion (e.e. Nic, Rhys, Dogfael :o ) dal yn selog. A ma dal digon o gyfraniadau achlysurol gan Kymro Kanol, Iesu Nicky, a hyd yn oed Diota i bicio draw atyn' nhw os oes awydd codi gwên (ma Ray yn deall sut i osod dolenni nawr a phopeth :ofn: )

Nwdls a ddywedodd:Ma petha jest yn cyrraedd plateau wrth i gyfryngau cyfathrebu ar y we diversiffeio (wawi, Cymraeg gwych!) ac i bobol ffeindio ffyrdd ehangach i siarad shit i wagle.

Yyyy, ie, beth wedodd e... a hefyd wrth i flogau a chyfryngau cyffelyb gyflawni eu potensial am ddod â <strike>gîcs</strike> phobl dieirthr at 'i gilydd, fel bo nhw'n gallu siarad shit wyneb i wyneb, mewn bar ar faes yr Eisteddfod, yn lle :winc:

*Wy'n gelwyddgi - yr anaf hors ddillad oedd un o ddigwyddiadau lleia' diflas 2006, ac yn wir, fy mywyd.
Hold on just a second
Don't tell me this one you know
I know this one I know this song
I know this one I love this song

pictiwrs
Rhithffurf defnyddiwr
Dwlwen
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 2307
Ymunwyd: Maw 10 Chw 2004 1:34 pm
Lleoliad: mewn bola morfil

Postiogan Rhys » Iau 11 Ion 2007 3:25 pm

eusebio a ddywedodd:Efallai byddai'n helpu i gael rhestr o'r blogwyr sydd dali flogio'n rheolaidd yn y Gymraeg ar ein blogs yn lle rhestr hir o lincs i flogs sydd heb eu diweddaru.


Dwi'n darllen blogiau trwy bloglines.com
Unwaith chi'n creu cyfrif, mae'n debyg iawn i'r Blogiadur (ond fi sy'n dewis pwy sydd ar y rhest) gyda'r pyst diweddar yn ymddangos ar yr ochr dde. Ar yr ochr chwith mae'r rhestr blogiau - gyda'r rhai sydd wedi'u diweddaru yn ymddangos mewn bold.
Fel y gwelwch o'r llun sgrîn,
Geiriau Gwyllt Ray Diota
Golygon Gasyth (1)
Gwawr Niwclear
Gwenllian Glyn (5)
Gwenu dan Fysiau (2)

Gweriniaeth y Gweithwyr

mae'n glir pa rai sydd di diweddaru, gyda'r nifer o byst newydd mewn cromfachau

Ond beth yw'r ots os oes na restr o flogiau heb eu diweddaru ar y Blogiadur gan fod y pyst diweddaraf yn ymddangos yn y prif ffenest?

Os mai Rhithfro.com ydych yn cyfeirio ato, dwi'n meddwl dod ei oes wedi dod i ben (er mae Aled yn gweithio ar rhywbeth newydd dwi'n meddwl). Gweldd fyddai creu Blogroll (rhestr blogiau) eich hunain
[eto, mae Bloglines yn cynnig côd i chi osod ar eich blog, fel bod eich blogroll yn cael ei ddiweddaru fel rydych yn dileu/ychwanegu blogiau ar eich cyfrif]
Rhithffurf defnyddiwr
Rhys
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 2176
Ymunwyd: Llun 19 Awst 2002 8:07 pm
Lleoliad: Caerdydd

NôlNesaf

Dychwelyd i Y Rhithfro

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig ac 1 gwestai

cron