Erthylu

Cyfle i bawb drafod pob ffydd a Chrefydd dan haul yn gwbwl agored.

Cymedrolwr: Rhys Llwyd

Rheolau’r seiat
Cyfle i bawb drafod pob ffydd a Chrefydd dan haul yn gwbwl agored. Pwyswch yma i weld canllawiau mwy manwl. Cofiwch, dim ymosodiadau personol. Pwyswch yma i ddarllen canllawiau cyffredinol maes-e.

Re: Erthylu

Postiogan Muralitharan » Sad 12 Ebr 2008 12:04 am

Fe ga'n nhw gredu beth bynnag maen nhw eisiau ei gredu - ond faswn i ddim yn defnyddio clipiau o'r math yma i geisio profi dim yr ydw i'n ei gredu...
Mae'n siwr dy fod yn iawn i ddweud fy mod i'n llawn rhagfarnau, fel pawb arall sy'n cyfrannu i'r trafodaethau hyn mae'n debyg, ond tydw i ddim yn siwr a ydi dy resymeg di yn berffaith fan hyn chwaith.
Rhag colli golwg ar bwnc yr edefyn hwn fodd bynnag, dwi wedi dweud yn barod beth yw fy marn am erthylu, fel yr ydw i wedi ceisio gwneud yn glir beth ywv fy marn am ladd pobl trwy ddienyddio.
Muralitharan
Defnyddiwr Efydd
Defnyddiwr Efydd
 
Negeseuon: 174
Ymunwyd: Gwe 21 Rhag 2007 1:55 pm

Re: Erthylu

Postiogan Duw » Sad 12 Ebr 2008 10:38 pm

Mae deddf gwlad yn gyfrifol am feirniadau achosion erthylu yn bresennol (gorolwg efallai). Mae canolfannau erthylu a pholisiau unigol, wedi'u seilio ar fframwaith genedlaethol, ond eto mae amrywiaeth yn y polisiau ledled y wlad. Mae erthylu yn gwbl groes i safbwynt personol nifer (yn aml oherwydd eu crefydd, yn aml oherwydd eu safbwyntiau personol [fel minnau, anffyddiwr]). Nid oes modd gosod erthylu fel testun trafod mysg y rheini a fydde'n hawlio'r tir moesol. Mae erthylu yn fater cymhleth a phersonol/unigryw ym mhob achos. Fel unigolyn, rwyf yn methu gweld yr "hawl" i erthylu, ond eto, wedi gweld llawer yn f'amser fel rhywun sydd a gofalaeth dros bobl ifainc, gallaf weld y schism rhwng beth ddylen i ddweud o ran fy safbwynt personol, a beth hoffwn ddweud fel person "in loco parentis". Hawdd iawn yw dweud ni ddylai fod gwahaniaeth. Rydym yn delio gyda phobl, anaeddfed, hawdd cymryd mantais ohonynt, trafferthus, call, twp, anghyfrifol, - yr holl gamut. Pa fai sydd ar ferch sydd wedi ei gwthio i mewn i erthyliad gan rieni sydd am osgoi cywilydd? Pa fai sydd ar ferch sydd ddim am roi genedigaeth i faban sydd wedi dod o sbort ei threiswr? Pa fai sydd ar fachgen sydd am magu plentyn er bod y ferch yn dweud ei bod ddim yn barod neu gwaniff colli ei swydd? Storiau cyffredin, storiau unigryw - pob achos. A'r ateb yw gwneud erthyliad yn anghyfrieithiol (coathangers before dawn?), neu a ydym yn mynd i wynebu'r hunllef a gosod platfform cymdeithasol yn ei le i ddelio gydag achosion "anffodus"?

Mae'n rhaid dweud, cas gen i ddarllen gwenwyn eithafol rhai postwyr yma. Os taw chi oedd tad y ferch, y ferch, y darpar tad, mam y ferch, tad y bachgen, mam y bachgen, y meddyg, y heddwas, y treisiwr - bydde'ch barn yn wahanol yn yr un achos - os oedd yn bersonol!
Rhithffurf defnyddiwr
Duw
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 1263
Ymunwyd: Mer 16 Ion 2008 6:39 pm
Lleoliad: fanyn a wynco

Re: Erthylu

Postiogan ffwrchamotobeics » Gwe 02 Mai 2008 9:49 am

The first requisite for the happiness of the people is the abolition of religion.
Karl Marx
Rhithffurf defnyddiwr
ffwrchamotobeics
Defnyddiwr Arian
Defnyddiwr Arian
 
Negeseuon: 912
Ymunwyd: Mer 27 Awst 2003 9:06 am
Lleoliad: llanbibo

Re: Erthylu

Postiogan khmer hun » Gwe 02 Mai 2008 2:07 pm

Mae hi yn rhyfedd ac yn arwyddocaol mai dynion sydd wedi ymateb fwya' i'r pwnc yma.
Rhithffurf defnyddiwr
khmer hun
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1285
Ymunwyd: Maw 01 Chw 2005 8:51 pm
Lleoliad: cyffyrddus iawn

Re: Erthylu

Postiogan Muralitharan » Gwe 02 Mai 2008 3:45 pm

Wyt ti'n dweud felly fod yna rai pynciau na ddylai dynion gael barn arnyn nhw, ac yn yr un modd, felly, na ddylai merched fyth fynegi eu barn hwythau ar bynciau eraill?
Muralitharan
Defnyddiwr Efydd
Defnyddiwr Efydd
 
Negeseuon: 174
Ymunwyd: Gwe 21 Rhag 2007 1:55 pm

Re: Erthylu

Postiogan ceribethlem » Gwe 02 Mai 2008 3:56 pm

Muralitharan a ddywedodd:Wyt ti'n dweud felly fod yna rai pynciau na ddylai dynion gael barn arnyn nhw, ac yn yr un modd, felly, na ddylai merched fyth fynegi eu barn hwythau ar bynciau eraill?

Braidd yn amlwg ei fod yn dweud ei fod yn rhyfedd nad oes menyw wedi datgan rhyw lawer, yn arbennig o feddwl mai'r fenyw sy'n cario'r baban yn ei chroth am naw mis. Mae pawb arall (h.y. y dynion) yn bango mlan am rhywbeth na chwan nhw byth y profiad ohono fe.
Nonsens
ceribethlem
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 4530
Ymunwyd: Gwe 11 Hyd 2002 10:22 pm
Lleoliad: mynydd du

Re: Erthylu

Postiogan khmer hun » Gwe 02 Mai 2008 5:03 pm

Merch odw i gyda llaw. Meddwl o'n i fod unrhyw ferch sy' di mynd drwy'r peth, fyddai'n meddu ar brofiad uniongyrchol ohono, yn mynd i redeg milltir cyn cyfrannu i'r fath baldaruo di-sail, neu 'bango mlan' fel wedes di, ceribethlem.
Rhithffurf defnyddiwr
khmer hun
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1285
Ymunwyd: Maw 01 Chw 2005 8:51 pm
Lleoliad: cyffyrddus iawn

Re: Erthylu

Postiogan ceribethlem » Gwe 02 Mai 2008 5:43 pm

khmer hun a ddywedodd:Merch odw i gyda llaw. Meddwl o'n i fod unrhyw ferch sy' di mynd drwy'r peth, fyddai'n meddu ar brofiad uniongyrchol ohono, yn mynd i redeg milltir cyn cyfrannu i'r fath baldaruo di-sail, neu 'bango mlan' fel wedes di, ceribethlem.
Fi'n haeddu cwpwl o farcie sbo, o'n i'n agos :winc:
Nonsens
ceribethlem
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 4530
Ymunwyd: Gwe 11 Hyd 2002 10:22 pm
Lleoliad: mynydd du

Re: Erthylu

Postiogan Muralitharan » Gwe 02 Mai 2008 8:13 pm

Wrth reswm mae hwn yn fater hynod o sensitif ac anodd, a thydi cyfraniadau unigolion fel Rooney ddim yn help o ran cynnal trafodaethau call. Tydw i ddim yn credu, er hynny, y dylid rhwystro hanner y boblogaeth (unrhyw hanner) rhag trafod materion o'r fath (nid fod Khmer hun yn awgrymu hynny) : er mai o'r anifeiliaid y daethon ni, mi rydan ni wedi datblygu i fod yn greaduriaid eitha' soffistigedig ar y cyfan.
Mae yna nifer o faterion dyrys nad oes gen i fel dyn/person unrhyw brofiad uniongyrchol ohonyn nhw, er enghraifft dienyddio, ond mae gen i farn gref iawn ar y mater hwnnw(yn erbyn gyda llaw!).
Mater arall, wrth gwrs, ydi a fyddai merched yn dymuno cymryd rhan mewn trafodaeth o'r fath ar fforwm fel edefyn ar Maes-e.
Muralitharan
Defnyddiwr Efydd
Defnyddiwr Efydd
 
Negeseuon: 174
Ymunwyd: Gwe 21 Rhag 2007 1:55 pm

Re: Erthylu

Postiogan Seonaidh/Sioni » Gwe 02 Mai 2008 9:09 pm

Rydw i'n teimlo tipyn fel rhywun on i'n clywed amdano am fod yn "Anarcho-Stalinist". Hynny ydy, credai o y dylai pobl fod yn rhydd - ond fod rhaid eu gorfod i fod yn rhydd... Na, dim cweit, ond gwr ydw i. Mae erthylu yn rhywbeth y dylai'r fenyw benderfynu. Fel mae'n digwydd, tad ydw i hefyd. Unwaith pan oedd fy ngwraig i'n cario, penderfynodd hi am erthyliad ac ron i'n ei chefnogi. Weithiau dyna'r peth gorau i'w wneud. I'r rheiny sy'n dweud fod erthylu'n beth ofnadwy, yn wastraff bywyd dynol ac ymlaen, dywedaf hyn: ceisiwch fod yn y sefyllfa. Ac hyd yn oed os dych dhi ddim yn cytuno ag erthylu, does 'na ddim hawl o gwbl ichi geisio atal eraill rhag ei gael.
A bheil thu gam aithneachadh?
Rhithffurf defnyddiwr
Seonaidh/Sioni
Defnyddiwr Efydd
Defnyddiwr Efydd
 
Negeseuon: 476
Ymunwyd: Sul 03 Chw 2008 8:34 pm
Lleoliad: Markinch, Rìoghachd Fìobha

NôlNesaf

Dychwelyd i Ffydd a Chrefydd

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig ac 1 gwestai

cron