Tudalen 1 o 2

Darllenwch hwn cyn cyfrannu yma ogydd.

PostioPostiwyd: Sad 29 Rhag 2007 8:22 pm
gan Hedd Gwynfor
1.) Mae’r Seiat ‘Ffydd a Chrefydd’ ar agor i bawb. Mi gewch chi fod yn Gristion, atheist, Mwslim, neu beth bynnag, a cewch drafod materion yn ymwneud ag unrhyw grefydd neu ffydd.

2a.) Peidiwch a defnyddio eich ffydd neu grefydd i ymosod ar unigolion, crefyddau neu grwpiau eraill.

2b.) Peidiwch a defnyddio eich diffyg ffydd i ymosod ar unigolion, crefyddau neu grwpiau eraill.

3.) Cofiwch bod y term 'Cristion' neu ‘Mwslim’ yn meddwl gwahanol bethau i wahanol bobl, a bod y term 'crefyddol' yn cynnwys grwp eang iawn o bobl. Tydi pawb ddim yn dehongli'r Beibl yn yr un modd a chi. Cylch trafod ydi hwn, a dylid parchu barn pawb!

4.) Wrth anghytuno dylid ceisio eich gorau i gyflwyno eich dadl yn resymegol a chlir - nid yw ymatebion megis: "chymerodd hi ddim llawer i ti fynd ati i greu'r rant anffodus hwn, naddo Rhys?" a'i gadael hi fan yna ddim yn gwneud cyfiawnder a'ch barn chi nac ychwaeth yn cyfrannu i ddatblygu'r drafodaeth.

A dyna ni am y tro. Yn y bôn, , a fydd pob dim yn iawn ;-)


Re: Darllenwch hwn cyn cyfrannu yma ogydd.

PostioPostiwyd: Gwe 11 Ion 2008 5:12 am
gan Kez

Re: Darllenwch hwn cyn cyfrannu yma ogydd.

PostioPostiwyd: Gwe 11 Ion 2008 10:32 am
gan Macsen

Re: Darllenwch hwn cyn cyfrannu yma ogydd.

PostioPostiwyd: Gwe 11 Ion 2008 10:44 am
gan Rhys Llwyd

Re: Darllenwch hwn cyn cyfrannu yma ogydd.

PostioPostiwyd: Gwe 11 Ion 2008 11:03 am
gan Hedd Gwynfor

Re: Darllenwch hwn cyn cyfrannu yma ogydd.

PostioPostiwyd: Gwe 11 Ion 2008 3:19 pm
gan Dylan

PostioPostiwyd: Gwe 11 Ion 2008 4:55 pm
gan Hedd Gwynfor

Re: Darllenwch hwn cyn cyfrannu yma ogydd.

PostioPostiwyd: Gwe 11 Ion 2008 5:41 pm
gan 7ennyn

Re: Darllenwch hwn cyn cyfrannu yma ogydd.

PostioPostiwyd: Gwe 11 Ion 2008 5:52 pm
gan Hedd Gwynfor

Re: Darllenwch hwn cyn cyfrannu yma ogydd.

PostioPostiwyd: Gwe 11 Ion 2008 7:07 pm
gan Kez