Tudalen 5 o 5

Re: Pam ddaeth Iesu i'r byd?

PostioPostiwyd: Gwe 22 Chw 2008 7:05 pm
gan Foel Gornach

Re: Pam ddaeth Iesu i'r byd?

PostioPostiwyd: Gwe 22 Chw 2008 7:22 pm
gan rooney
Pam ddaeth Iesu i'r byd?

Ioan 3:16-
16 Ydy, mae Duw wedi caruír byd cymaint nes iddo roi ei unig Fab, er mwyn i bwy bynnag sy'n credu ynddo beidio mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol. 17 Oherwydd anfonodd Duw ei Fab i achub y byd, dim i gondemnioír byd.

Re: Pam ddaeth Iesu i'r byd?

PostioPostiwyd: Gwe 22 Chw 2008 9:26 pm
gan Kez
Ond be' ddigwydd inni o ddifri calon ar ol marw - os efengylu wedyn yw'r ateb er mwyn i bobl weld y golau, mae 'ddi bach yn rhy hwyr i'r rhai gwympws ar hyd y ffordd. Ni elli di wneud dim byd i helpu'r rhai nad sy'n credu ac sy'n dal ar y ddaear. Ife twyll yw'r holl beth crefydd 'ma er mwyn deall angau a dod i delerau a cholled a bod dim byd gwell i gael na golau'r haul ryn ni'n ni byw o dani. Pa fywyd sy gin ddyn yn y Nefoedd. Beth yw bywyd tragwyddol - mae lot o son amdano ond bron neb yn egluro beth yw e yn nhermau pob dydd y gall rhywun ei ddeall ac edrych mlan ato.

Re: Pam ddaeth Iesu i'r byd?

PostioPostiwyd: Llun 25 Chw 2008 8:13 pm
gan ceribethlem

Re: Pam ddaeth Iesu i'r byd?

PostioPostiwyd: Maw 26 Chw 2008 1:18 am
gan Duw
Bois bach! Dyma bwnc! Pam ddaeth Iesu i'r byd? I lanw bwlch efallai? Nad oedd yr Iddewon yn edrych am waredwr i'w hachub rhag y rhufeiniad a'u cymdogion cas? Daeth gwr a syniadau rhyfedd ac oedd yn wahanol i'r lleill - heddwch, cariad ac yn y blaen.

Er bod gennyf barch at agweddau o gristnogaeth, nid wyf yn gristion. Beth sydd yn mynd i ddigwydd pan fydd cristnogaeth, sydd ar y ffordd allan mor belled a rwyf yn gallu gweld, yn rhoi ffordd i islam? Armagedon? A phwynt arall - yn ol rhannau o'r testament newydd - nac oes son am nifer penodol o bobl yn cael eu hachub ar y diwedd? Nifer bychan iawn os dwi'n cofio fy ngwersi ysgol sul. A ydy hwn yn metaffor neu'n llythrennol - a phwy sy'n penderfynu? Dehongliadau pwy sy'n wir? Pwy all ddweud bod ganddynt yr holl atebion yn hytrach na chapel "nhw" lawr y ffordd? Pwy sy'n dilyn esgid a phwy sy'n dilyn gourd? Mae nifer o bostwyr wedi siarad ag awdurdod a phendantrwydd ar sawl agwedd.

Un peth olaf - dioddefaint plant - a ydy dysgu crefydd i blant yn fater o drais? A ddylai unigolion gael yr hawl i benderfynu pa grefydd maent am ddilyn (os o gwbl) unwaith iddynt droi'n 18. Er ei fod yn bwysig ein bod yn codi ein plant 'da gwerthoedd a moesau - a oes yn rhaid cynnwys Duw/Iesu yn eu haddysg? Brainwashing yw hyn?

Re: Pam ddaeth Iesu i'r byd?

PostioPostiwyd: Iau 20 Maw 2008 10:02 pm
gan mabon-gwent
1 Pedr 2.24,25:

"Ef ei hun a gariodd ein pechodau yn ei gorff ar y croesbren, er mwyn i ni ddarfod â'n pechodau a byw i gyfiawnder. Â'i archoll ef y cawsoch eich iacháu. Canys yr oeddech fel defaid ar ddisberod, ond yn awr troesoch at Fugail a Gwarchodwr eich eneidiau."

Re: Pam ddaeth Iesu i'r byd?

PostioPostiwyd: Gwe 21 Maw 2008 2:52 am
gan ceribethlem