Geiriau clyfar vs geiriau doeth

Cyfle i bawb drafod pob ffydd a Chrefydd dan haul yn gwbwl agored.

Cymedrolwr: Rhys Llwyd

Rheolau’r seiat
Cyfle i bawb drafod pob ffydd a Chrefydd dan haul yn gwbwl agored. Pwyswch yma i weld canllawiau mwy manwl. Cofiwch, dim ymosodiadau personol. Pwyswch yma i ddarllen canllawiau cyffredinol maes-e.

Re: Geiriau clyfar vs geiriau doeth

Postiogan rooney » Gwe 08 Chw 2008 7:15 pm

Kez a ddywedodd:Treial eich helpu chi yn eich crwsad own i. Gadewch i bobol eraill efengylu a phob hwyl iddyn nhw. Nid chi yw'r person gora idd'i wneud e. Chi'n pregethu'n ddall heb feddwl am y gynulleidfa ac heb gymryd i ystyriaeth safbwynt neb.


ti eisiau helpu Cristnogion efengylu yn fwy effeithiol, da iawn- wyt ti'n Gristion?
Rhithffurf defnyddiwr
rooney
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1005
Ymunwyd: Gwe 09 Meh 2006 11:25 pm

Re: Geiriau clyfar vs geiriau doeth

Postiogan Kez » Gwe 08 Chw 2008 7:31 pm

rooney a ddywedodd:
Kez a ddywedodd:Treial eich helpu chi yn eich crwsad own i. Gadewch i bobol eraill efengylu a phob hwyl iddyn nhw. Nid chi yw'r person gora idd'i wneud e. Chi'n pregethu'n ddall heb feddwl am y gynulleidfa ac heb gymryd i ystyriaeth safbwynt neb.


ti eisiau helpu Cristnogion efengylu yn fwy effeithiol, da iawn- wyt ti'n Gristion?


Ewn ni mas am beint 'chan, bach o ganja, miwsig a sbid, sielffo a joio yng nghlybiau nos cefn gwlad ac os bennwn ni lan yn Uffarn, mae'n siwr bod 'da chi ddigon o ddaioni i gal y ddou o'n ni mas o dwll ar ddiwedd dydd, ac fe efengylwn ni fanna wedyn - iawn - ond joio gynta.
Rhithffurf defnyddiwr
Kez
Defnyddiwr Arian
Defnyddiwr Arian
 
Negeseuon: 661
Ymunwyd: Llun 30 Gor 2007 1:39 pm
Lleoliad: Battersea

Re: Geiriau clyfar vs geiriau doeth

Postiogan rooney » Gwe 08 Chw 2008 8:10 pm

Kez a ddywedodd:Ewn ni mas am beint 'chan, bach o ganja, miwsig a sbid, sielffo a joio yng nghlybiau nos cefn gwlad ac os bennwn ni lan yn Uffarn, mae'n siwr bod 'da chi ddigon o ddaioni i gal y ddou o'n ni mas o dwll ar ddiwedd dydd, ac fe efengylwn ni fanna wedyn - iawn - ond joio gynta.


ok Kez, pobl lwc

Luc 15:11-
Storiír mab wnaeth wrthryfela

11 Aeth Iesu yn ei flaen i ddweud stori arall: "Roedd rhyw ddyn a dau fab ganddo. 12 Dyma'r mab ifancaf yn mynd at ei dad a dweud, 'Dad, dw i eisiau i ti roi fy si‚r i o'r yst‚d i mi nawr.' Felly dyma'r tad yn cytuno i rannu popeth oedd ganddo rhwng y ddau fab.
13 "Yn fuan wedyn, dyma'r mab ifancaf yn gwerthu'r cwbl lot, gadael cartref a theithio i wlad bell. Yno gwastraffodd ei arian i gyd ar fywyd gwyllt. 14 Ar Ùl iddo golli'r cwbl bu newyn difrifol drwy'r wlad, ac roedd yn dechrau llwgu. 15 Llwyddodd i berswadio rhywun i roi gwaith iddo, a chafodd ei anfon allan i'r caeau i ofalu am foch. 16 Aeth pethau mor ddrwg nes ei fod yn cael ei demtio i fwyta peth o'r bwyd moch! Doedd neb yn rhoi dim arall iddo iíw fwyta.
17 "Calliodd o'r diwedd, ac meddai 'Beth dw iín ei wneud yn y fan yma yn llwgu i farwolaeth? Mae dad yn cyflogi gweithwyr, ac mae ganddyn nhw ddigonedd o fwyd.' 18 ¬f i adre at dad, a dweud wrtho: Maeín ddrwg gen i dad, dw i wedi pechu yn erbyn Duw ac yn dy erbyn di. 19 Dw i ddim yn haeddu cael fy ngalw'n fab i ti ddim mwy. Gad i mi fod yn un o dy weision di.' 20 Felly i ffwrdd ag e yn Ùl adre.
"Gwelodd ei dad e'n dod pan oedd yn dal yn bell i ffwrdd. Roedd ei dad wedi cynhyrfu, a rhedodd at ei fab, a'i gofleidio a'i gusanu.
21 "Dymaír mab yn dweud wrtho, 'Maeín ddrwg gen i dad, dw i wedi pechu yn erbyn Duw ac yn dy erbyn di. Dw i ddim yn haeddu cael fy ngalw'n fab i ti ddim mwy...'
22 "Ond chafodd y mab ddweud dim mwy ñ dyma'i dad yn torri ar ei draws, 'Brysiwch!' meddai wrth ei weision, 'Ewch i nÙl mantell iddo ei gwisgo ñ yr un orau! Rhowch fodrwy ar ei fys a sandalau ar ei draed. 23 Yna ewch i ladd y llo sydd wedi cael ei besgi, i ni gael parti! 24 Roedd fy mab i wedi marw, ond mae wedi dod yn Ùl yn fyw; roedd e ar goll, ond dyn ni wedi ei gael yn Ùl.' Felly dyma'r parti'n dechrau.
25 " Tra oedd hyn i gyd yn digwydd roedd y mab hynaf allan yn gweithio yn y caeau. Wrth ddod yn Ùl at y tŷ roedd yn clywed sŵn cerddoriaeth a dawnsio, 26 a gofynnodd i un o'r gweision beth oedd yn digwydd. 27 'Mae dy frawd wedi dod adre!' meddai hwnnw, 'Mae dy dad wedi lladd y llo oedd wedi ei besgi i ddathlu ei fod yn Ùl yn saff.'
28 "Ond dymaír mab hynaf yn digio, a gwrthod mynd i mewn. Felly dymaíi dad yn dod allan a chrefu arno i fynd i mewn. 29 Ond meddai wrth ei dad, 'Edrych! Dw i wedi slafio ar hyd y blynyddoedd yma, heb erioed wrthod gwneud unrhyw beth i ti. Ches i erioed fyn gafr gen ti i gael parti gyda fy ffrindiau! 30 Ond dyma hwn yn dod adre! - y mab yma sydd gen ti - yr un sydd wedi gwastraffu dy arian di i gyd ar buteiniaid. O! maeín rhaid i ti ladd y llo sydd wedi ei besgi i hwn!'
31 "'Machgen i,' meddai'r tad wrtho, 'rwyt ti yma bob amser, a ti sydd biau popeth sydd gen i ar Ùl. 32 Ond roedd rhaid i ni ddathlu ñ roedd dy frawd wedi marw, ond mae wedi dod yn Ùl yn fyw; roedd e ar goll, ond dyn ni wedi ei gael yn Ùl!'"
Rhithffurf defnyddiwr
rooney
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1005
Ymunwyd: Gwe 09 Meh 2006 11:25 pm

Re: Geiriau clyfar vs geiriau doeth

Postiogan Kez » Gwe 08 Chw 2008 9:36 pm

rooney a ddywedodd:
Kez a ddywedodd:Ewn ni mas am beint 'chan, bach o ganja, miwsig a sbid, sielffo a joio yng nghlybiau nos cefn gwlad ac os bennwn ni lan yn Uffarn, mae'n siwr bod 'da chi ddigon o ddaioni i gal y ddou o'n ni mas o dwll ar ddiwedd dydd, ac fe efengylwn ni fanna wedyn - iawn - ond joio gynta.


ok Kez, pobl lwc

Luc 15:11-
Storiír mab wnaeth wrthryfela

11 Aeth Iesu yn ei flaen i ddweud stori arall: "Roedd rhyw ddyn a dau fab ganddo. 12 Dyma'r mab ifancaf yn mynd at ei dad a dweud, 'Dad, dw i eisiau i ti roi fy si‚r i o'r yst‚d i mi nawr.' Felly dyma'r tad yn cytuno i rannu popeth oedd ganddo rhwng y ddau fab.
13 "Yn fuan wedyn, dyma'r mab ifancaf yn gwerthu'r cwbl lot, gadael cartref a theithio i wlad bell. Yno gwastraffodd ei arian i gyd ar fywyd gwyllt. 14 Ar Ùl iddo golli'r cwbl bu newyn difrifol drwy'r wlad, ac roedd yn dechrau llwgu. 15 Llwyddodd i berswadio rhywun i roi gwaith iddo, a chafodd ei anfon allan i'r caeau i ofalu am foch. 16 Aeth pethau mor ddrwg nes ei fod yn cael ei demtio i fwyta peth o'r bwyd moch! Doedd neb yn rhoi dim arall iddo iíw fwyta.
17 "Calliodd o'r diwedd, ac meddai 'Beth dw iín ei wneud yn y fan yma yn llwgu i farwolaeth? Mae dad yn cyflogi gweithwyr, ac mae ganddyn nhw ddigonedd o fwyd.' 18 ¬f i adre at dad, a dweud wrtho: Maeín ddrwg gen i dad, dw i wedi pechu yn erbyn Duw ac yn dy erbyn di. 19 Dw i ddim yn haeddu cael fy ngalw'n fab i ti ddim mwy. Gad i mi fod yn un o dy weision di.' 20 Felly i ffwrdd ag e yn Ùl adre.
"Gwelodd ei dad e'n dod pan oedd yn dal yn bell i ffwrdd. Roedd ei dad wedi cynhyrfu, a rhedodd at ei fab, a'i gofleidio a'i gusanu.
21 "Dymaír mab yn dweud wrtho, 'Maeín ddrwg gen i dad, dw i wedi pechu yn erbyn Duw ac yn dy erbyn di. Dw i ddim yn haeddu cael fy ngalw'n fab i ti ddim mwy...'
22 "Ond chafodd y mab ddweud dim mwy ñ dyma'i dad yn torri ar ei draws, 'Brysiwch!' meddai wrth ei weision, 'Ewch i nÙl mantell iddo ei gwisgo ñ yr un orau! Rhowch fodrwy ar ei fys a sandalau ar ei draed. 23 Yna ewch i ladd y llo sydd wedi cael ei besgi, i ni gael parti! 24 Roedd fy mab i wedi marw, ond mae wedi dod yn Ùl yn fyw; roedd e ar goll, ond dyn ni wedi ei gael yn Ùl.' Felly dyma'r parti'n dechrau.
25 " Tra oedd hyn i gyd yn digwydd roedd y mab hynaf allan yn gweithio yn y caeau. Wrth ddod yn Ùl at y tŷ roedd yn clywed sŵn cerddoriaeth a dawnsio, 26 a gofynnodd i un o'r gweision beth oedd yn digwydd. 27 'Mae dy frawd wedi dod adre!' meddai hwnnw, 'Mae dy dad wedi lladd y llo oedd wedi ei besgi i ddathlu ei fod yn Ùl yn saff.'
28 "Ond dymaír mab hynaf yn digio, a gwrthod mynd i mewn. Felly dymaíi dad yn dod allan a chrefu arno i fynd i mewn. 29 Ond meddai wrth ei dad, 'Edrych! Dw i wedi slafio ar hyd y blynyddoedd yma, heb erioed wrthod gwneud unrhyw beth i ti. Ches i erioed fyn gafr gen ti i gael parti gyda fy ffrindiau! 30 Ond dyma hwn yn dod adre! - y mab yma sydd gen ti - yr un sydd wedi gwastraffu dy arian di i gyd ar buteiniaid. O! maeín rhaid i ti ladd y llo sydd wedi ei besgi i hwn!'
31 "'Machgen i,' meddai'r tad wrtho, 'rwyt ti yma bob amser, a ti sydd biau popeth sydd gen i ar Ùl. 32 Ond roedd rhaid i ni ddathlu ñ roedd dy frawd wedi marw, ond mae wedi dod yn Ùl yn fyw; roedd e ar goll, ond dyn ni wedi ei gael yn Ùl!'"


Ifa robot ych chi sy'n dod mas a phethau fel 'na - off the cuff fel petai - ac a yw hwnna'n meddwl bo chi ddim isha dod mas am beint, chi ddim isha dawnso, chi ddim isha shelffo, dim ganja ne drygs o unryw fath. Os felly fi wela i chi yn y cwrdd wthnos nesa- make that a pythewnos - ma'r drygs lot gryfach dyddia hyn WWWWWWWWWWWwwww
Rhithffurf defnyddiwr
Kez
Defnyddiwr Arian
Defnyddiwr Arian
 
Negeseuon: 661
Ymunwyd: Llun 30 Gor 2007 1:39 pm
Lleoliad: Battersea

Re: Geiriau clyfar vs geiriau doeth

Postiogan rooney » Sad 09 Chw 2008 3:07 am

Kez a ddywedodd:Ifa robot ych chi sy'n dod mas a phethau fel 'na - off the cuff fel petai - ac a yw hwnna'n meddwl bo chi ddim isha dod mas am beint, chi ddim isha dawnso, chi ddim isha shelffo, dim ganja ne drygs o unryw fath. Os felly fi wela i chi yn y cwrdd wthnos nesa- make that a pythewnos - ma'r drygs lot gryfach dyddia hyn WWWWWWWWWWWwwww


erm... fi'n trio dilyn Iesu, ok? ydw i'n byw fyny i safonau Iesu? nac ydw, a does neb arall 'chwaith yn dod yn agos,

oedd Iesu'n cuddio ei hun adref ac yn siarad dim ond hefo'r arweiwyr crefyddol? nacoedd. Yr oedd Iesu'n mynd at y lladron, puteiniaid, tlawd, sal ayyb.

dyna'r ddameg mwyaf anhygoel yn y Beibl. Ac fedri di fod yn siwr o'r ddameg yna beth bynnag ti'n dymuno gwneud, os ti'n dychwelyd at yr eglwys/capel yna ti'n cael dy dderbyn. Ac os ti ddim, atgoffa nhw o'r ddameg yna. Falle bydd llawer mewn cymdeithas yn dy wrthod ond fe fydd capel/eglwys o ddifri yn dy dderbyn. Mae'r maddeuant yn anhygoel. Pob lwc.
Rhithffurf defnyddiwr
rooney
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1005
Ymunwyd: Gwe 09 Meh 2006 11:25 pm

Re: Geiriau clyfar vs geiriau doeth

Postiogan ceribethlem » Gwe 15 Chw 2008 9:26 pm

rooney a ddywedodd:
Kez a ddywedodd:Ifa robot ych chi sy'n dod mas a phethau fel 'na - off the cuff fel petai - ac a yw hwnna'n meddwl bo chi ddim isha dod mas am beint, chi ddim isha dawnso, chi ddim isha shelffo, dim ganja ne drygs o unryw fath. Os felly fi wela i chi yn y cwrdd wthnos nesa- make that a pythewnos - ma'r drygs lot gryfach dyddia hyn WWWWWWWWWWWwwww


erm... fi'n trio dilyn Iesu, ok? ydw i'n byw fyny i safonau Iesu? nac ydw, a does neb arall 'chwaith yn dod yn agos,
O'n i'n meddwl mai dilyn yr Hen Destament oeddet ti :?:
Nonsens
ceribethlem
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 4530
Ymunwyd: Gwe 11 Hyd 2002 10:22 pm
Lleoliad: mynydd du

Re: Geiriau clyfar vs geiriau doeth

Postiogan CapS » Gwe 15 Chw 2008 9:49 pm

ceribethlem a ddywedodd:
rooney a ddywedodd:
Kez a ddywedodd:Ifa robot ych chi sy'n dod mas a phethau fel 'na - off the cuff fel petai - ac a yw hwnna'n meddwl bo chi ddim isha dod mas am beint, chi ddim isha dawnso, chi ddim isha shelffo, dim ganja ne drygs o unryw fath. Os felly fi wela i chi yn y cwrdd wthnos nesa- make that a pythewnos - ma'r drygs lot gryfach dyddia hyn WWWWWWWWWWWwwww


erm... fi'n trio dilyn Iesu, ok? ydw i'n byw fyny i safonau Iesu? nac ydw, a does neb arall 'chwaith yn dod yn agos,
O'n i'n meddwl mai dilyn yr Hen Destament oeddet ti :?:

Briliynt. Ydyn ni'n cael aberthu'n merched ni a lladd yr ych i gyd?

Plis?
CapS
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 90
Ymunwyd: Gwe 04 Awst 2006 9:04 am

Re: Geiriau clyfar vs geiriau doeth

Postiogan ceribethlem » Gwe 15 Chw 2008 9:57 pm

CapS a ddywedodd:
ceribethlem a ddywedodd:
rooney a ddywedodd:
Kez a ddywedodd:Ifa robot ych chi sy'n dod mas a phethau fel 'na - off the cuff fel petai - ac a yw hwnna'n meddwl bo chi ddim isha dod mas am beint, chi ddim isha dawnso, chi ddim isha shelffo, dim ganja ne drygs o unryw fath. Os felly fi wela i chi yn y cwrdd wthnos nesa- make that a pythewnos - ma'r drygs lot gryfach dyddia hyn WWWWWWWWWWWwwww


erm... fi'n trio dilyn Iesu, ok? ydw i'n byw fyny i safonau Iesu? nac ydw, a does neb arall 'chwaith yn dod yn agos,
O'n i'n meddwl mai dilyn yr Hen Destament oeddet ti :?:

Briliynt. Ydyn ni'n cael aberthu'n merched ni a lladd yr ych i gyd?

Plis?
Yn ol y roonster, dyna'n union beth ddylen ni fod yn 'neud.
Nonsens
ceribethlem
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 4530
Ymunwyd: Gwe 11 Hyd 2002 10:22 pm
Lleoliad: mynydd du

Re: Geiriau clyfar vs geiriau doeth

Postiogan CapS » Gwe 15 Chw 2008 10:06 pm

ceribethlem a ddywedodd:
CapS a ddywedodd:Briliynt. Ydyn ni'n cael aberthu'n merched ni a lladd yr ych i gyd?

Plis?
Yn ol y roonster, dyna'n union beth ddylen ni fod yn 'neud.

Smashing. Af i adeiladu'r pair yn yr ardd bac nawr. Oes gen ti fatsh?
CapS
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 90
Ymunwyd: Gwe 04 Awst 2006 9:04 am

Re: Geiriau clyfar vs geiriau doeth

Postiogan ceribethlem » Gwe 15 Chw 2008 10:12 pm

CapS a ddywedodd:
ceribethlem a ddywedodd:
CapS a ddywedodd:Briliynt. Ydyn ni'n cael aberthu'n merched ni a lladd yr ych i gyd?

Plis?
Yn ol y roonster, dyna'n union beth ddylen ni fod yn 'neud.

Smashing. Af i adeiladu'r pair yn yr ardd bac nawr. Oes gen ti fatsh?

Llond bocs boi. Beth ni'n llosgi gynta? Cyw iar fel practis? Neu'n syth at yr afr?
Nonsens
ceribethlem
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 4530
Ymunwyd: Gwe 11 Hyd 2002 10:22 pm
Lleoliad: mynydd du

NôlNesaf

Dychwelyd i Ffydd a Chrefydd

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig ac 1 gwestai

cron