Tudalen 2 o 5

Re: Ffydd v Prawf

PostioPostiwyd: Sul 17 Chw 2008 9:59 pm
gan rooney

Re: Ffydd v Prawf

PostioPostiwyd: Sul 17 Chw 2008 10:25 pm
gan Mr Gasyth

Re: Ffydd v Prawf

PostioPostiwyd: Llun 18 Chw 2008 12:12 am
gan Ap Corwynt

Re: Ffydd v Prawf

PostioPostiwyd: Llun 18 Chw 2008 1:29 pm
gan Chwadan

Re: Ffydd v Prawf

PostioPostiwyd: Llun 18 Chw 2008 6:11 pm
gan murray hewitt

Re: Ffydd v Prawf

PostioPostiwyd: Llun 18 Chw 2008 6:50 pm
gan rooney

Re: Ffydd v Prawf

PostioPostiwyd: Llun 18 Chw 2008 7:53 pm
gan murray hewitt

Re: Ffydd v Prawf

PostioPostiwyd: Llun 18 Chw 2008 9:06 pm
gan Macsen
Mae'r syniad mai drwy ffydd mae rywun yn mynd i'r nefoedd jesd yn compowndio pob dim sy'n sili am grefydd. I ddechrau, mae'n amlwg jesd yn ddyfais sal i wneud i fyny am y ffaith nad oes unrhyw dystiolaeth bod Duw yn bodoli. Yn hytrach nag esbonio hynny mae crefydd wedi trio troi'r ffaith ei fod Duw yn anweladwy yn gystadleuaeth. Does dim mwy o reswm pam fyddai Duw yn penderfynu ein profi ar sail ffydd nag unrhywbeth arall. Pam ddim gwneud ei hun yn weladwy i bawb o'r cychwyn cyntaf ac yna profi ffyddlondeb pobol yn hytrach na'i gallu i gredu pethau heb unrhyw dystiolaeth drostyn nhw? Mae'n system hynod agored i gamddefnydd hefyd. Mae pob math o bethau, o grefyddau eraill i gwmniau, yn ecsbloetio y ffaith bod pobol wrth reddf yn anwybyddu beth sydd o flaen eu llygaid ac yn ffeindio esboniadau goruwchnaturiol i bob dim. Yn ol y cristion Duw sydd wedi rhoi'r reddf yma i ni, achos fel arall fydden ni ddim digon afresymegol i gredu yndda fo. A pam cysylltu gyda'r ddynoliaeth drwy'r ffordd mwyaf annibynadwy bosib? Does dim lot o bethau llai dibynadwy na'r meddwl dynol, ond eto mae Duw yn penderfynu gollwng awgrymiadau amwys i mewn iddo, fel gollwng diferion mewn i for stormus a disgwyl i ti wneud synnwyr o'r patrymau. Fel canlyniad mae'r mwyafrif o Gristnogion yn hollol ddryslyd ynglyn a beth mae Duw eisiau iddyn nhw ei wneud. Mae lot o Gristnogion yn dweud wrtha'i 'Ew, roeddwn i'n medru gweld cynllun Duw yn fy arwain drwy hyn a'r llall'. Nagoedd doedd o ddim, mae nhw jesd wedi bod drwy gyfres o ddigwyddiadau cysylltiedig wnaeth orffen gyda canlyniad. Dw i'n cofio rywun oedd wedi graddio o Gaeredin yn deud wrthai bod Duw wedi edrych ar ei hol ac wedi ei harwain drwy nifer o swyddi llwyddiannus. Nagoedd, ges ti'r holl swyddi 'na am dy fod ti'n weithiwr caled a clyfar. A dyw dy fos di ddim yn Gristion, felly sut y cyrhaeddodd o lle mae o? Dyw'r un pobol ddim yn beio Duw pan bod ryw anffawd yn eu taro nhw. Mae fel flipio coin a dweud mai Duw wnaeth bob tro mae'n glanio ar heds.

[/rant]

Re: Ffydd v Prawf

PostioPostiwyd: Llun 18 Chw 2008 10:24 pm
gan rooney

Re: Ffydd v Prawf

PostioPostiwyd: Llun 18 Chw 2008 10:30 pm
gan rooney