Tudalen 1 o 5

Ffydd v Prawf

PostioPostiwyd: Gwe 15 Chw 2008 9:32 pm
gan ceribethlem
Mae llawer o ddadleuon ar y seiat ffydd a chrefydd yn aml yn cylchdroi o gwmpas gwyddoniaeth, a'r ffaith nad oes prawf gwyddonol yn bodoli am Dduw na'i effaith (er fydd rooney yn dweud fod yna brawf!). Y peth fi 'di bod yn meddwl am yn ddiweddar yw ffydd. Mae angen i ffydd i ddilyn crefydd (nid Cristnogaeth yn unig, ond pob un o'r prif grefyddau). Pe bai yna brawf, ni fyddai angen ffydd, onid yw hyn yn defeats the object ys dywed y Sais? Nage fe ffydd yw'r peth pwysicaf?

Re: Ffydd v Prawf

PostioPostiwyd: Gwe 15 Chw 2008 10:06 pm
gan Mr Gasyth
Fel anghrediniwr, yr angen yma am ffydd ydi un o'r pethau mwyaf anealladwy am grefydd (Cristnogaeth yn arbennig, dwi'm yn gwybod digon am y lleill).

Os oes Duw holl-bwerus, holl-alluog yn bodoli sydd eisiau i ni gredu yno, ufuddhau iddo a'i ddilyn yna onid ydi hi braidd yn od nad ydi o'n gallu dangos i ni tu hwnt ei amheuaeth ei fod yn bodoli. Toes dim synnwyr yn y peth.

Re: Ffydd v Prawf

PostioPostiwyd: Gwe 15 Chw 2008 10:27 pm
gan ceribethlem

Re: Ffydd v Prawf

PostioPostiwyd: Sad 16 Chw 2008 11:41 am
gan Mr Gasyth

Re: Ffydd v Prawf

PostioPostiwyd: Sad 16 Chw 2008 12:22 pm
gan ceribethlem

Re: Ffydd v Prawf

PostioPostiwyd: Sad 16 Chw 2008 12:48 pm
gan Cardi Bach

Re: Ffydd v Prawf

PostioPostiwyd: Sad 16 Chw 2008 1:00 pm
gan Mr Gasyth

Re: Ffydd v Prawf

PostioPostiwyd: Sad 16 Chw 2008 1:52 pm
gan Senghennydd
Mae hanes crefyddau'r byd yn brawf bod pobl wedi ceisio gwneud synnwyr o'r byd o'u cwmpas, meddwl am sut i fyw, meddwl am foesau, diddanu a dychryn.
Mae 'ffydd' yn rhan/sgil effaith o fod yn 'conscious'?
Genir pobl gyda lefelau gwahanol o hygoeledd, angen i gredu, tueddiad at 'ffydd'. The God Gene, neu'r gennyn crefyddol fel petai. :winc:
Wedi hynny, yn dibynnu lle, pryd a sut mae'n nhw'n cael eu magu mae'r tueddiad yma yn cael ei fynegi yn y lliwiau lleol? Cristnogion o ryw frid yng Nghymru, mwslemiaid o ryw fath yn afganistan etc

o.n. Does dim angen 'ffydd' i ddilyn crefydd o gwbl. Byddai croeso mawr i unrhyw ddod i'r capel ar y sul i wrando dwi'n siwr... ac eistedd yno heb gredu'r un gair! :winc:

Re: Ffydd v Prawf

PostioPostiwyd: Sad 16 Chw 2008 3:55 pm
gan Positif80

Re: Ffydd v Prawf

PostioPostiwyd: Sad 16 Chw 2008 8:18 pm
gan 7ennyn