Tudalen 3 o 9

Re: Moesau, deddfau, cyfiawnder

PostioPostiwyd: Gwe 22 Chw 2008 9:13 pm
gan rooney

Re: Moesau, deddfau, cyfiawnder

PostioPostiwyd: Gwe 22 Chw 2008 9:21 pm
gan murray hewitt
Meddwl na fydda fon bosib cal atab call gen ti, ond pawb yn byw mewn gobaith tydi.

Esblygu o'r math symlaf o organeb sef organeb un-gellog,neu hyd yn oed symlach maen debyg, i'r rhai mwy cymleth fel ni dynol-ryw. Dwn im os oedd amser lle oedd rape yn ok, sgin ti unrhyw dystiolaeth dros y peth, pa wahaniaeth maen gneud i dy ddadl beth bynnag?

Re: Moesau, deddfau, cyfiawnder

PostioPostiwyd: Gwe 22 Chw 2008 9:22 pm
gan rooney
rwyt yn honni fod moesau wedi esgblygu. Ac felly, mae'n dilyn fod rhai pethau sy'n iawn heddiw ddim yn iawn o'r blaen, a vice versa. Felly, oedd amser pan oedd rape yn ok?

Re: Moesau, deddfau, cyfiawnder

PostioPostiwyd: Gwe 22 Chw 2008 9:31 pm
gan murray hewitt
Nid mater o rhywbeth yn newid yn ein DNA dros nos ydio syn gneud rape yn anghywir, maen broses araf iawn. Dwyt ti ddim yn gallu neidio yn syth i dop mynydd nagwyt? tin goro cerddad fyny yn ara. Unwaith tin dallt rwbath am esblygiad tyd nol a gawn ni drafodaeth iawn.

Re: Moesau, deddfau, cyfiawnder

PostioPostiwyd: Gwe 22 Chw 2008 9:33 pm
gan rooney
DNA yn sefydlu moesau? Beth?

Re: Moesau, deddfau, cyfiawnder

PostioPostiwyd: Gwe 22 Chw 2008 9:40 pm
gan murray hewitt

Re: Moesau, deddfau, cyfiawnder

PostioPostiwyd: Gwe 22 Chw 2008 9:45 pm
gan rooney
beth sydd gan hynny i'w wneud gyda moesau?

Re: Moesau, deddfau, cyfiawnder

PostioPostiwyd: Gwe 22 Chw 2008 9:50 pm
gan murray hewitt
Di cal digon o hyn wan dio yn amlwg ddim yn bosib cal trafodaeth call fo chdi achos ma rhaid stopio bob dau funud i egluro syniadau sydd yn sylfaenol i'r theori o esblygiad. Swn i ddim yn gorfod dy stopio di i ofyn i chdi eglurho y syniad o uffern a nefoedd neu sut wnaeth Iesu farw, neu pwy oedd Moses, beth oedd y 10 gorchymyn ayyb, swn in gallu mynd ymlaen am byth.

Re: Moesau, deddfau, cyfiawnder

PostioPostiwyd: Gwe 22 Chw 2008 10:01 pm
gan rooney
wyt ti'n meddwl mae DNA sydd yn sefydlu moesau? felly sut fedri di farnu moesau unrhywun os yw nhw methu help e.e. treisio, llofruddio, oherwydd eu DNA?

Re: Moesau, deddfau, cyfiawnder

PostioPostiwyd: Sad 23 Chw 2008 2:01 am
gan huwwaters
Mae moesau a moesegau yn ffrwyth nifer o bethau. Tydio ddim just yn 'bodoli'. Un dyn sydd wedi rhoi sylw ar y cysylltiad yma yw Robert Masters. Dyn sydd wedi diffinio’r gwahaniaeth rhwng effaith, teimlad ac emosiwn. Gellir dweud mai effaith yw enghraifft o atgyrch neu ymdrech o ddangos tymer nad ydych yn ei deimlo. Gwedd yn unig ydyw sy’n cael ei reoli gan unrhyw beth ond eich teimladau. Teimlad yw’r ymwybyddiaeth o effaith, efo gallu dadansoddol, nad yw wedi ei seilio yn ffisiolegol, ac yn amal â gogwydd seicolegol; ac emosiwn wedi ei adeiladu’n seico-gymdeithasol - teimlad wedi ei ddramateiddio.

Mae'n bosib datblygu dy feddwl i fod yn fwy 'emotionally stable' o ryw fath ble chi'n gosod eich hun i sdresiau gwahanol. Chi'n eu profi, yn datblygu imiwnedd o ryw fath. Tydio ddim yn golygu eich bod ddim yn teimlo emosiwn dros rywbeth, ond ei fod yn bosib i chi newid yn ôl i normal. Mae pobol sydd yn 'emotionally unstable' yn tueddu i fod y rhai sydd ar fin lladd eu hunain ar ôl colli eu rhieni, gwr/gwraig, plentyn. Y rhai sydd mwy sefydlog yw'r rhai sydd gallu maddau llofruddiwr etc.

Rooney, dwi'n meddwl dyle ti feddwl cyn agor dy geg. Yn amlwg ti jyst isio cychwyn trafodaeth am rywbeth, dim ots be, er mwyn i ti cael deud dy farn. Dyfala be? Ma pawb di clwed o a ddim isio clwed mwy.