Moesau, deddfau, cyfiawnder

Cyfle i bawb drafod pob ffydd a Chrefydd dan haul yn gwbwl agored.

Cymedrolwr: Rhys Llwyd

Rheolau’r seiat
Cyfle i bawb drafod pob ffydd a Chrefydd dan haul yn gwbwl agored. Pwyswch yma i weld canllawiau mwy manwl. Cofiwch, dim ymosodiadau personol. Pwyswch yma i ddarllen canllawiau cyffredinol maes-e.

Re: Moesau, deddfau, cyfiawnder

Postiogan rooney » Maw 26 Chw 2008 11:26 pm

huwwaters a ddywedodd:Mae moesau a moesegau yn ffrwyth nifer o bethau. Tydio ddim just yn 'bodoli'. Un dyn sydd wedi rhoi sylw ar y cysylltiad yma yw Robert Masters. Dyn sydd wedi diffinio’r gwahaniaeth rhwng effaith, teimlad ac emosiwn. Gellir dweud mai effaith yw enghraifft o atgyrch neu ymdrech o ddangos tymer nad ydych yn ei deimlo. Gwedd yn unig ydyw sy’n cael ei reoli gan unrhyw beth ond eich teimladau. Teimlad yw’r ymwybyddiaeth o effaith, efo gallu dadansoddol, nad yw wedi ei seilio yn ffisiolegol, ac yn amal â gogwydd seicolegol; ac emosiwn wedi ei adeiladu’n seico-gymdeithasol - teimlad wedi ei ddramateiddio.

Mae'n bosib datblygu dy feddwl i fod yn fwy 'emotionally stable' o ryw fath ble chi'n gosod eich hun i sdresiau gwahanol. Chi'n eu profi, yn datblygu imiwnedd o ryw fath. Tydio ddim yn golygu eich bod ddim yn teimlo emosiwn dros rywbeth, ond ei fod yn bosib i chi newid yn ôl i normal. Mae pobol sydd yn 'emotionally unstable' yn tueddu i fod y rhai sydd ar fin lladd eu hunain ar ôl colli eu rhieni, gwr/gwraig, plentyn. Y rhai sydd mwy sefydlog yw'r rhai sydd gallu maddau llofruddiwr etc.

Rooney, dwi'n meddwl dyle ti feddwl cyn agor dy geg. Yn amlwg ti jyst isio cychwyn trafodaeth am rywbeth, dim ots be, er mwyn i ti cael deud dy farn. Dyfala be? Ma pawb di clwed o a ddim isio clwed mwy.


ddim yn deall pam ti'n taflu sylwad felna ar y diwedd, rattled?
anodd deall dy neges- wyt ti'n honni mae rhywbeth naturiol, materol, yw moesau? os felly, sut fedri farnu moesau neu weithredoedd unrhywun arall? sut gall moesau un person trumpio moesau person arall- beth yw'r safon? pwy sy'n penderfynnu y safon? ar pa awdurdodd?

un o'r pethau mwyaf brawychus o drafod gyda anffyddwyr yw fod nhw gyda problemau enbyd gyda'r syniad fod unigolion gyda cyfrifoldebau personol, fod unigolion yn rhydd i wneud da a drwg- nhw eisiau credu fod pobl fel mae nhw a fod nhw methu help a fod nhw ddim angen newid/fod e'n annaturiol i nhw newid. Mae hynny gyda oblygiadau enfawr os yn wir (dwi ddim yn credu fod e'n wir) e.e. sut gall cymdeithas gosbi person os yw'n byhafio fel mae'n "naturiol" i'r person wneud? rwy'n sylwi hefyd fod y dadleuon materol yma'n osgoi trafod rhai achosion. Mor barod yw pobl i honni fod byhafio'n hoyw yn "naturiol" neu "normal", heb dystiolaeth o sylwedd i gefnogi'r fath syniad, ond eto yn osgoi y cwestiwn os yw pobl sydd yn cael rhyw gyda anifeiliad, plant, pobl marw ayyb yn "naturiol".

Yr athrawiaeth Feiblaidd yw fod pawb yn cael eu geni gyda stad bechadurus, hyn sydd yn "naturiol", ond nid yw'n dysgu fod naturiol = iawn/derbyniol, mae'r ysgrythurau'n ein dysgu i newid ein ffyrdd tuag at ffyrdd daionus a chariadus Duw, gyda'i gymorth fe all pawb symud ffwrdd o'u pechodau. Ddim yn hawdd, dyna pam ni angen Duw.
Rhithffurf defnyddiwr
rooney
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1005
Ymunwyd: Gwe 09 Meh 2006 11:25 pm

Re: Moesau, deddfau, cyfiawnder

Postiogan Hedd Gwynfor » Maw 26 Chw 2008 11:33 pm

Dwi heb ymyrryd yn y trafodaethau 'Cristnogol' yma lot, ond un cwestiwn bach i ti Rooney. Onid un o'r pethau pwysicaf i Gristion ydy cenhadu? Lledu'r Efengyl? Troi anffyddwyr yn bobl sydd â ffydd? Wyt ti'n meddwl fod dy gyfraniadau di ar faes-e ar y cyfan, a dy ddull di o ddadlau yn mynd i ddenu unrhyw un at Gristnogaeth? Ys dywed Dylan Jones Taro'r post, "Dim ond Gofyn".
Rhithffurf defnyddiwr
Hedd Gwynfor
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 6140
Ymunwyd: Llun 19 Awst 2002 12:51 pm
Lleoliad: Caerfyrddin

Re: Moesau, deddfau, cyfiawnder

Postiogan Hedd Gwynfor » Maw 26 Chw 2008 11:43 pm

Ond rhaid i mi ymateb i hwn:

Mor barod yw pobl i honni fod byhafio'n hoyw yn "naturiol" neu "normal", heb dystiolaeth o sylwedd i gefnogi'r fath syniad, ond eto yn osgoi y cwestiwn os yw pobl sydd yn cael rhyw gyda anifeiliad, plant, pobl marw ayyb yn "naturiol".


Y gwahaniaeth AMLWG rhwng yr uchod, ydy fod cyfathrach rhywiol rhwng 2 oedolyn sy'n cydsynio yn un peth, mae cyfathrach rhywiol rhwng oedolyn a phlentyn, anifail neu'r meirw - sydd heb y gallu i gydsyni - yn rhywbeth gwbwl wahanol!
Rhithffurf defnyddiwr
Hedd Gwynfor
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 6140
Ymunwyd: Llun 19 Awst 2002 12:51 pm
Lleoliad: Caerfyrddin

Re: Moesau, deddfau, cyfiawnder

Postiogan rooney » Maw 26 Chw 2008 11:54 pm

Hedd Gwynfor a ddywedodd:Dwi heb ymyrryd yn y trafodaethau 'Cristnogol' yma lot, ond un cwestiwn bach i ti Rooney. Onid un o'r pethau pwysicaf i Gristion ydy cenhadu? Lledu'r Efengyl? Troi anffyddwyr yn bobl sydd â ffydd? Wyt ti'n meddwl fod dy gyfraniadau di ar faes-e ar y cyfan, a dy ddull di o ddadlau yn mynd i ddenu unrhyw un at Gristnogaeth? Ys dywed Dylan Jones Taro'r post, "Dim ond Gofyn".


er mwyn i'r hedyn ddisgyn a thyfu, weithiau rhaid chwynnu'r ardd, tynnu'r llanast o'r ardd, palu'r ardd
rwyf yn ymosod ar fydolwg anffyddiol, mae'n upsetio pobl ond hei
Rhithffurf defnyddiwr
rooney
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1005
Ymunwyd: Gwe 09 Meh 2006 11:25 pm

Re: Moesau, deddfau, cyfiawnder

Postiogan murray hewitt » Mer 27 Chw 2008 12:03 am

rooney a ddywedodd: mae'n upsetio pobl ond hei


Dwim yn meddwl, ti yn amlwg yn hollol "deluded" ac felly swn i ddim yn meddwl bod neb yn traferthu i fynd yn "upset".
murray hewitt
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 50
Ymunwyd: Sad 09 Chw 2008 11:12 pm

Re: Moesau, deddfau, cyfiawnder

Postiogan rooney » Mer 27 Chw 2008 12:07 am

Hedd Gwynfor a ddywedodd:Y gwahaniaeth AMLWG rhwng yr uchod, ydy fod cyfathrach rhywiol rhwng 2 oedolyn sy'n cydsynio yn un peth, mae cyfathrach rhywiol rhwng oedolyn a phlentyn, anifail neu'r meirw - sydd heb y gallu i gydsyni - yn rhywbeth gwbwl wahanol!


beth mae'r Beibl yn ddysgu am y pwnc yma Hedd?

nid yw cydsynio gyda eraill i bechu, neu deddfu i wneud pechu'n dderbynio, yn golygu ei fod yn dderbyniol nac yn normal
Rhithffurf defnyddiwr
rooney
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1005
Ymunwyd: Gwe 09 Meh 2006 11:25 pm

Re: Moesau, deddfau, cyfiawnder

Postiogan rooney » Mer 27 Chw 2008 12:09 am

murray hewitt a ddywedodd:Dwim yn meddwl, ti yn amlwg yn hollol "deluded" ac felly swn i ddim yn meddwl bod neb yn traferthu i fynd yn "upset".


deluded am beth felly? nid yw dweud fod rhywun yn deluded yn golygu fod nhw. Falle ti sydd yn deluded?
Rhithffurf defnyddiwr
rooney
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1005
Ymunwyd: Gwe 09 Meh 2006 11:25 pm

Re: Moesau, deddfau, cyfiawnder

Postiogan Hedd Gwynfor » Mer 27 Chw 2008 12:10 am

rooney a ddywedodd:
Hedd Gwynfor a ddywedodd:Y gwahaniaeth AMLWG rhwng yr uchod, ydy fod cyfathrach rhywiol rhwng 2 oedolyn sy'n cydsynio yn un peth, mae cyfathrach rhywiol rhwng oedolyn a phlentyn, anifail neu'r meirw - sydd heb y gallu i gydsyni - yn rhywbeth gwbwl wahanol!


beth mae'r Beibl yn ddysgu am y pwnc yma Hedd?

nid yw cydsynio gyda eraill i bechu, neu deddfu i wneud pechu'n dderbynio, yn golygu ei fod yn dderbyniol nac yn normal


Mae'r achosion yn GWBWL wahanol, a dyna'r pwynt oeddwn i'n gwneud. Efallai mae godineb yw'r cwbwl yn ôl dy ddehongliad di o'r beibl, ond mae rhoi'r cwbwl yn yr un cwch yn warthus!
Rhithffurf defnyddiwr
Hedd Gwynfor
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 6140
Ymunwyd: Llun 19 Awst 2002 12:51 pm
Lleoliad: Caerfyrddin

Re: Moesau, deddfau, cyfiawnder

Postiogan murray hewitt » Mer 27 Chw 2008 12:14 am

rooney a ddywedodd:
murray hewitt a ddywedodd:Dwim yn meddwl, ti yn amlwg yn hollol "deluded" ac felly swn i ddim yn meddwl bod neb yn traferthu i fynd yn "upset".


deluded am beth felly? nid yw dweud fod rhywun yn deluded yn golygu fod nhw. Falle ti sydd yn deluded?


Falle bo fi ond dwi ddim yn meddwl a dwin meddwl byddai llawer yn cytuno gyda fi fod dy grefydd efengylaidd yn deluded,
murray hewitt
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 50
Ymunwyd: Sad 09 Chw 2008 11:12 pm

Re: Moesau, deddfau, cyfiawnder

Postiogan rooney » Mer 27 Chw 2008 12:17 am

Hedd Gwynfor a ddywedodd:
Mae'r achosion yn GWBWL wahanol, a dyna'r pwynt oeddwn i'n gwneud. Efallai mae godineb yw'r cwbwl yn ôl dy ddehongliad di o'r beibl, ond mae rhoi'r cwbwl yn yr un cwch yn warthus!


pechod yw pechod
wyt ti ddim yn derbyn fod yr ysgrythur yn gwbl glir ynglyn a fod gwrywgydiaeth yn anfoesol/pechod?
Rhithffurf defnyddiwr
rooney
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1005
Ymunwyd: Gwe 09 Meh 2006 11:25 pm

NôlNesaf

Dychwelyd i Ffydd a Chrefydd

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig ac 1 gwestai

cron