Tudalen 9 o 9

Re: Moesau, deddfau, cyfiawnder

PostioPostiwyd: Sul 02 Maw 2008 8:54 pm
gan Muralitharan

Re: Moesau, deddfau, cyfiawnder

PostioPostiwyd: Llun 03 Maw 2008 12:19 am
gan Muralitharan
Er i mi ofyn i ti wythnosau yn ol bellach i ddweud pa ddulliau o ddienyddio sy'n dderbyniol, rwyt ti wedi dewis peidio ateb y cwestiwn. Ond, mae gen i gwestiwn arall hefyd. Pa mor dda/cyfiawn/democrataidd sydd yn rhaid i wladwriaeth fod cyn iddi ennill yr hawl i allu dienyddio ei dinasyddion? Ac os oes raid iddi gyrraedd rhyw safon, a ydi hi'n deg fod troseddwyr gwladwriaethau sy'n cyrraedd y safonau hynny yn cael eu lladd, tra bo dihirod y gwledydd eraill yn cael byw?

"When you hear the voice of the man commanding you to kill, remember instead the voice of God. Thou Shalt Not Kill"

Geiriau Oscar Romero - gwr, wrth gwrs, a ddienyddiwyd gan ei wladwriaeth gan ei fod yn niwsans i'r wladwriaeth honno, ac fe'i saethwyd yn farw wrth yr allor trwy orchymyn y wladwriaeth.

Re: Moesau, deddfau, cyfiawnder

PostioPostiwyd: Llun 03 Maw 2008 1:51 am
gan huwwaters
Nai symleiddio pethe. Yn ôl y ffydd Gristnogol:

Mae bywyd yn sanctaidd.

Duw sydd yn penderfyny creu bywyd a'i gymryd.

Gweithred dynol yw dienyddiad.

Dienyddiad yw penderfyniad dyn.

Nid yw dienyddiad yn benderfyniad Duw.

Mae dienyddiad yn bechod.

Re: Moesau, deddfau, cyfiawnder

PostioPostiwyd: Llun 03 Maw 2008 11:02 am
gan Senghennydd
Rooney: moesol yn ol pa safonau?
yr wyt ti'n meddwl fod rhywbeth yn "iawn" os yw gwleidyddion yn pasio deddf yn dweud fod e, yn wir yr wyt yn meddwl mae'r mwyafrif sydd yn penderfynu beth sy'n foesol/iawn
might is right

Na, ddywedais i mo hynny...ond rwyt ti'n meddwl, ga i fentro, mae beth mae Rooney yn dweud sy'n iawn sy'n iawn a dyna ni. Pob lwc fel unben dy deyrnas.
:winc:

Fe wnaf i gymryd bod y geiriau uchod yn awgrymu dy fod yn dewis anwybyddu, neu wedi camddeall, pob trafodaeth a thrywydd sydd wedi eu codi ar yr edefyn hwn yn ceisio trafod y cwestiwn cychwynnol. :ing:

Re: Moesau, deddfau, cyfiawnder

PostioPostiwyd: Maw 04 Maw 2008 1:50 pm
gan Foel Gornach

Re: Moesau, deddfau, cyfiawnder

PostioPostiwyd: Maw 04 Maw 2008 4:39 pm
gan huwwaters
Diolch i Foel Gornach am ei g/chyfraniad pwyllog a doeth, sydd wedi ei gadarnhau gyda thystiolaeth. Os yw gair y Beibl yn absoliwt, felly dim ond y Beibl y dylid ei ddefnyddio fel ffynhonell trafod, nid dehongliad rhywun arall ar wefan arall fel answersingenesis. Wedi'r cyfan, bod yn fodau dynol yw ein gwendid.