Ai camdriniaeth yw codi plant mewn crefydd?

Cyfle i bawb drafod pob ffydd a Chrefydd dan haul yn gwbwl agored.

Cymedrolwr: Rhys Llwyd

Rheolau’r seiat
Cyfle i bawb drafod pob ffydd a Chrefydd dan haul yn gwbwl agored. Pwyswch yma i weld canllawiau mwy manwl. Cofiwch, dim ymosodiadau personol. Pwyswch yma i ddarllen canllawiau cyffredinol maes-e.

Ydych chi'n cytuno bod codi plant mewn crefydd yn gyfwerth â chamdrinaieth

Ydw
7
27%
Nac ydw
19
73%
 
Cyfanswm pleidleisiau : 26

Ai camdriniaeth yw codi plant mewn crefydd?

Postiogan Duw » Mer 19 Maw 2008 12:14 am

Mae plant yn fodau hygoelus ac yn derbyn yr hyn rydym yn ei ddweud wrthynt. Sion Corn, y Tylwyth Teg ... Duw! Er ein bod yn eu codi gyda'r celwydd hyn, gallwn eu cyfiawnhau gan eu bod yn cyfoethogi eu plentyndod gyda hud a llanw eu bywydau bregus gyda rhyfeddod.

Pan fydd yr amser yn dod, maen nhw'n barod i dderbyn taw ffuglen yn unig yw Sion Corn a'r Tylwyth Teg - ond beth am Ef? Rydym yn eu dychryn gyda goblygiad peidio â chredu ac mae rhai yn mynd mor bell a'u gwadu os ydynt yn mentro cwestiynnu bodolaeth yr Arglwydd. Rydym wedi gweld bod dim angen crefydd ar gyfer codi plant â moesau cyffredinol.

Na ddylai fod cyfyngiad oedran ar grefydd? Neb i orfodi crefydd ar blentyn nes ei fod digon hen i wneud ei feddwl ei hun i fyny (e.e. 18). A ydy'n gywir i orfodi plentyn diniwed i fod yn gaeth i ryw ddogma arbennig? Anoddefiad tuag at bobl hoyw a phobl o wahanol ffydd neu enwad, bedyddio plentyn cyn bod modd iddo wneud y dewis dros ei hun, ayyb. A ddylai'r llywodraeth wahardd crefydd ar gyfer ein ieuenctid? Neu a ydyw'n syniad hurt, rhag ofn i'r darpar oedolion ddarganfod y gwirionedd dros eu hunain a sicrhau bod crefydd yn syrthio o'r golwg?
Golygwyd diwethaf gan Duw ar Mer 19 Maw 2008 3:20 pm, golygwyd 2 o weithiau i gyd.
Rhithffurf defnyddiwr
Duw
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 1263
Ymunwyd: Mer 16 Ion 2008 6:39 pm
Lleoliad: fanyn a wynco

Re: Ai camdriniaeth yw codi plant mewn crefydd?

Postiogan Mali » Mer 19 Maw 2008 12:53 am

O diar, mae'r faith dy fod yn gofyn y cwestiwn yn y lle cyntaf yn arwydd o'r oes da ni'n byw ynddi. :crio:
Fedrai ddim hyd yn oed ateb dy bol opiniwn gan 'i fod o mor drist !
Rhithffurf defnyddiwr
Mali
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 2574
Ymunwyd: Mer 07 Ion 2004 6:04 am
Lleoliad: Canada

Re: Ai camdriniaeth yw codi plant mewn crefydd?

Postiogan Rhys Llwyd » Mer 19 Maw 2008 8:49 am

Duw a ddywedodd:A ddylai'r llywodraeth wahardd crefydd ar gyfer ein ieuenctid?


At an underground church service in China, you pray as quickly as you can - and hope the police do not come running in.

Children Arrested for Attending Bible Study

21 House Church Leaders Simultaneously Sentences to Labor Camp

Ac mi oedde ti'n dweud fyddai hi dipyn tecach a rhydd pe tae'r llywodraeth yn ymyryd gyda'r Eglwys a fydd bersonol pobl a'i teuluoedd? Mae'r fath syniadau yn perthyn i Almaen y 30au ac nid i'n cymdeithas blwrelaidd G 21 ni. Mae dy safbwynt di yn cristoleiddio pen-llanw y safbwynt ffwndamentalaidd atheist sy'n ddim byd llai na ffiaidd ac an-nynol.
Delwedd
Rhithffurf defnyddiwr
Rhys Llwyd
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 4935
Ymunwyd: Mer 11 Rhag 2002 5:07 pm
Lleoliad: Aberystwyth

Re: Ai camdriniaeth yw codi plant mewn crefydd?

Postiogan Hogyn o Rachub » Mer 19 Maw 2008 8:57 am

Mae hynny'n syniad gwbl hurt - sut ar wyneb y ddaear elli di ddweud bod "dysgu" cerfydd i rywun yn gyfystyr â chamdrin plentyn? Sori ond mae hynny'n warth o beth i'w ddweud!!

Oni ddylem ni beidio â dysgu Cymraeg i blant tan eu bod nhw'n 18 oed "er mwyn iddyn nhw cael dewis" os eu bod nhw am ei siarad ai peidio?

I fod yn hollol onest dw i'n meddwl bod dirywiad cymdeithas yn gyffredinol yn cyd-fynd â chwymp crefydd i raddau helaeth achos dydi nifer o blant ddim yn dysgu beth ydi 'da a drwg'. Mae bob prif grefydd fel rheol yn dysgu plant gwerth bod yn oddefgar, yn anhunanol ac i drin eraill â pharch: efallai mai dysgu mwy ohono sydd eisiau, nid llai.
"Be gymrwch chi Wiliam, ai salad ta beth?"
"Oes rhaid i chi ofyn? Wel, tatws trwy crwyn!"

Y Rachub Rydd Gymraeg
Rhithffurf defnyddiwr
Hogyn o Rachub
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 4939
Ymunwyd: Gwe 25 Hyd 2002 7:59 pm
Lleoliad: Caerdydd a Rachub

Re: Ai camdriniaeth yw codi plant mewn crefydd?

Postiogan Duw » Mer 19 Maw 2008 10:10 am

Hogyn o Rachub a ddywedodd: Mae bob prif grefydd fel rheol yn dysgu plant gwerth bod yn oddefgar, yn anhunanol ac i drin eraill â pharch: efallai mai dysgu mwy ohono sydd eisiau, nid llai.


Gwthio fe lawr eu llynciau, boed nhw ishe fe neu beidio - dyna'r ffordd!
Rhithffurf defnyddiwr
Duw
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 1263
Ymunwyd: Mer 16 Ion 2008 6:39 pm
Lleoliad: fanyn a wynco

Re: Ai camdriniaeth yw codi plant mewn crefydd?

Postiogan Hogyn o Rachub » Mer 19 Maw 2008 10:36 am

Duw a ddywedodd:
Hogyn o Rachub a ddywedodd: Mae bob prif grefydd fel rheol yn dysgu plant gwerth bod yn oddefgar, yn anhunanol ac i drin eraill â pharch: efallai mai dysgu mwy ohono sydd eisiau, nid llai.


Gwthio fe lawr eu llynciau, boed nhw ishe fe neu beidio - dyna'r ffordd!


Bosibl, ond fedri di ddweud hynny am holl foesau cymdeithas ar wahân i grefydd. Ydi 'gwthio' Cymraeg lawr gyddfau'r di-Gymraeg neu dychryn plant i feddwl os gwnawn nhw ladd rhywun awn nhw i'r carchar yn gamdrin? Dw i 'di cael fy nysgu i beidio a dwyn neu ladd neu dwyllo ac ati: mae'r gwerthoedd hynny wedi eu gorfodi arnaf i (ac nid yn grefyddol felly gyda llaw).

O ddilyn dy ffordd o feddwl mae pawb wedi cael eu camdrin, ac mae hynny'n eithaf sarhad ar bobl sy 'di cael eu camdrin o ddifrif.
"Be gymrwch chi Wiliam, ai salad ta beth?"
"Oes rhaid i chi ofyn? Wel, tatws trwy crwyn!"

Y Rachub Rydd Gymraeg
Rhithffurf defnyddiwr
Hogyn o Rachub
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 4939
Ymunwyd: Gwe 25 Hyd 2002 7:59 pm
Lleoliad: Caerdydd a Rachub

Re: Ai camdriniaeth yw codi plant mewn crefydd?

Postiogan ceribethlem » Mer 19 Maw 2008 10:49 am

Duw a ddywedodd:
Hogyn o Rachub a ddywedodd: Mae bob prif grefydd fel rheol yn dysgu plant gwerth bod yn oddefgar, yn anhunanol ac i drin eraill â pharch: efallai mai dysgu mwy ohono sydd eisiau, nid llai.


Gwthio fe lawr eu llynciau, boed nhw ishe fe neu beidio - dyna'r ffordd!

Yn ol y ddadl yna bydden ni ddim yn dysgu dim iddyn nhw. Byddai'r plant yn dysgu dim am wyddoniaeth er enghraifft, gan y byddai'r athro yn ei "wthio lawr eu llynciau". Nonsens o beth i'w ddweud.
Nonsens
ceribethlem
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 4530
Ymunwyd: Gwe 11 Hyd 2002 10:22 pm
Lleoliad: mynydd du

Re: Ai camdriniaeth yw codi plant mewn crefydd?

Postiogan Duw » Mer 19 Maw 2008 11:19 am

Mae pynciau fel gwyddoniaeth wedi'u seilio ar dystiolaeth, gyda phwyslais ar fodelau, sydd yn barod i'w newid fel rydym yn darganfod mwy. Dyw Cymraeg ddim yn destun i beidio a'i ddysgu - ffordd o gyfathrebu, sydd fod yn peth da, na?

Wrth gwrs bod fy sylwadau cyntaf yn wirion a phwrpas yr holl beth oedd profocio ymateb a cheisio a chael rhyw fath o ddadl ynglyn a hawliau'r unigolyn i benderfynu dros ei hunan os ydyw am ddilyn rhyw grefydd. Nid bod yn Natsiaidd yw dweud peidiwch a gwneud hyn i'r plant - mae crefydd yn rhywbeth pwerus na ddylai gael ei osod ar rywun sydd yn methu amddiffyn ei hun (oherwydd oed/gallu). Beth yw'r broblem gan aros nes bod rhywun yn troi 14(?) cyn ei bod yn cael gosod o dan y "brainwashing" sy'n digwydd mewn sefydliadau crefyddol?
Rhithffurf defnyddiwr
Duw
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 1263
Ymunwyd: Mer 16 Ion 2008 6:39 pm
Lleoliad: fanyn a wynco

Re: Ai camdriniaeth yw codi plant mewn crefydd?

Postiogan Rhys Llwyd » Mer 19 Maw 2008 12:21 pm

Duw a ddywedodd:Beth yw'r broblem gan aros nes bod rhywun yn troi 14(?) cyn ei bod yn cael gosod o dan y "brainwashing" sy'n digwydd mewn sefydliadau crefyddol?


Fe ddois i yn Gristion cyn mod i'n 14 (wel tua pan o ni'n 14), wyt ti'n nacau hawl plant i ddilyn Iesu? Ffydd bersonol yn Iesu ydy Cristnogaeth, mae'r ffydd bersonol yna yn rhywbeth sy'n rhaid i bawb ddod iddo hyd yn oed os ydio wedi ei fagu yn y traddodiad Cristnogol. Dwi'n adnabod pobl sydd wedu eu magu yn y traddodiad Cristnogol na ddaeth i ddilyn Iesu a dwi'n adnabod pobl na gafodd eu magu fel Cristnogion ond a ddaeth i fydd yn Iesu yn hwyrach yn eu bywydau sy'n profi mewn ffordd fod dy ddealltwriaeth di o beth yw Crist a Christnogaeth yn flawed. Rwyt ti'n dadlau yn erfbyn crefydd nid yn erbyn Cristnogaeth - deud y gwir mae gwir Gristnogaeth sef y gred fod rhaid i bawb ddod i ffydd drostynt hwy eu hunain yn eitha tebyg i'r pwynt wyt ti'n gneud. Ond mae dyletswydd ar Gristnogion son am Iesu wrth bawb, dim ond Cristion sick fyddai'n gwrthod son am Iesu wrth rhywun ar sail ei oed.
Delwedd
Rhithffurf defnyddiwr
Rhys Llwyd
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 4935
Ymunwyd: Mer 11 Rhag 2002 5:07 pm
Lleoliad: Aberystwyth

Re: Ai camdriniaeth yw codi plant mewn crefydd?

Postiogan Macsen » Mer 19 Maw 2008 1:37 pm

Wel i ddechrau wela'i ddim sut fyddet ti'n gorfodi'r fath reol hyd yn oed pe tai ti eisiau.

Dwi'm yn deall y syniad yma o beidio gadael i bobol wneud penderfyniadau yn ifanc oherwydd y bydden nhw'n gwneud penderfyniad 'gwell' pan mae nhw'n hyn. Mae gwneud penderfyniadau da yn dod gyda profiad nid oed - fe fyddai person yn dysgu am grefydd am y tro cyntaf yn 20 oed ddim llawer callach na rywun yn dysgu am grefydd yn 5 oed.
Rhywun yn ymosod ar y Gymraeg? - Rhannwch Why Welsh.com!
Rhithffurf defnyddiwr
Macsen
Defnyddiwr Platinwm
Defnyddiwr Platinwm
 
Negeseuon: 6193
Ymunwyd: Maw 12 Awst 2003 8:01 pm
Lleoliad: Penrhiwllan/Waunfawr

Nesaf

Dychwelyd i Ffydd a Chrefydd

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig ac 1 gwestai

cron