Ai camdriniaeth yw codi plant mewn crefydd?

Cyfle i bawb drafod pob ffydd a Chrefydd dan haul yn gwbwl agored.

Cymedrolwr: Rhys Llwyd

Rheolau’r seiat
Cyfle i bawb drafod pob ffydd a Chrefydd dan haul yn gwbwl agored. Cofiwch, dim ymosodiadau personol.

Ydych chi'n cytuno bod codi plant mewn crefydd yn gyfwerth â chamdrinaieth

Ydw
7
27%
Nac ydw
19
73%
 
Cyfanswm pleidleisiau : 26

Ai camdriniaeth yw codi plant mewn crefydd?

Postiogan Duw » Mer 19 Maw 2008 12:14 am

Mae plant yn fodau hygoelus ac yn derbyn yr hyn rydym yn ei ddweud wrthynt. Sion Corn, y Tylwyth Teg ... Duw! Er ein bod yn eu codi gyda'r celwydd hyn, gallwn eu cyfiawnhau gan eu bod yn cyfoethogi eu plentyndod gyda hud a llanw eu bywydau bregus gyda rhyfeddod.

Pan fydd yr amser yn dod, maen nhw'n barod i dderbyn taw ffuglen yn unig yw Sion Corn a'r Tylwyth Teg - ond beth am Ef? Rydym yn eu dychryn gyda goblygiad peidio â chredu ac mae rhai yn mynd mor bell a'u gwadu os ydynt yn mentro cwestiynnu bodolaeth yr Arglwydd. Rydym wedi gweld bod dim angen crefydd ar gyfer codi plant â moesau cyffredinol.

Na ddylai fod cyfyngiad oedran ar grefydd? Neb i orfodi crefydd ar blentyn nes ei fod digon hen i wneud ei feddwl ei hun i fyny (e.e. 18). A ydy'n gywir i orfodi plentyn diniwed i fod yn gaeth i ryw ddogma arbennig? Anoddefiad tuag at bobl hoyw a phobl o wahanol ffydd neu enwad, bedyddio plentyn cyn bod modd iddo wneud y dewis dros ei hun, ayyb. A ddylai'r llywodraeth wahardd crefydd ar gyfer ein ieuenctid? Neu a ydyw'n syniad hurt, rhag ofn i'r darpar oedolion ddarganfod y gwirionedd dros eu hunain a sicrhau bod crefydd yn syrthio o'r golwg?
Golygwyd diwethaf gan Duw ar Mer 19 Maw 2008 3:20 pm, golygwyd 2 o weithiau i gyd.
Rhithffurf defnyddiwr
Duw
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 1263
Ymunwyd: Mer 16 Ion 2008 6:39 pm
Lleoliad: fanyn a wynco

Re: Ai camdriniaeth yw codi plant mewn crefydd?

Postiogan Mali » Mer 19 Maw 2008 12:53 am

O diar, mae'r faith dy fod yn gofyn y cwestiwn yn y lle cyntaf yn arwydd o'r oes da ni'n byw ynddi. :crio:
Fedrai ddim hyd yn oed ateb dy bol opiniwn gan 'i fod o mor drist !
Rhithffurf defnyddiwr
Mali
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 2574
Ymunwyd: Mer 07 Ion 2004 6:04 am
Lleoliad: Canada

Re: Ai camdriniaeth yw codi plant mewn crefydd?

Postiogan Rhys Llwyd » Mer 19 Maw 2008 8:49 am

Rhithffurf defnyddiwr
Rhys Llwyd
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 4935
Ymunwyd: Mer 11 Rhag 2002 5:07 pm
Lleoliad: Aberystwyth

Re: Ai camdriniaeth yw codi plant mewn crefydd?

Postiogan Hogyn o Rachub » Mer 19 Maw 2008 8:57 am

Mae hynny'n syniad gwbl hurt - sut ar wyneb y ddaear elli di ddweud bod "dysgu" cerfydd i rywun yn gyfystyr â chamdrin plentyn? Sori ond mae hynny'n warth o beth i'w ddweud!!

Oni ddylem ni beidio â dysgu Cymraeg i blant tan eu bod nhw'n 18 oed "er mwyn iddyn nhw cael dewis" os eu bod nhw am ei siarad ai peidio?

I fod yn hollol onest dw i'n meddwl bod dirywiad cymdeithas yn gyffredinol yn cyd-fynd â chwymp crefydd i raddau helaeth achos dydi nifer o blant ddim yn dysgu beth ydi 'da a drwg'. Mae bob prif grefydd fel rheol yn dysgu plant gwerth bod yn oddefgar, yn anhunanol ac i drin eraill â pharch: efallai mai dysgu mwy ohono sydd eisiau, nid llai.
"Be gymrwch chi Wiliam, ai salad ta beth?"
"Oes rhaid i chi ofyn? Wel, tatws trwy crwyn!"

Rhithffurf defnyddiwr
Hogyn o Rachub
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 4939
Ymunwyd: Gwe 25 Hyd 2002 7:59 pm
Lleoliad: Caerdydd a Rachub

Re: Ai camdriniaeth yw codi plant mewn crefydd?

Postiogan Duw » Mer 19 Maw 2008 10:10 am

Rhithffurf defnyddiwr
Duw
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 1263
Ymunwyd: Mer 16 Ion 2008 6:39 pm
Lleoliad: fanyn a wynco

Re: Ai camdriniaeth yw codi plant mewn crefydd?

Postiogan Hogyn o Rachub » Mer 19 Maw 2008 10:36 am

"Be gymrwch chi Wiliam, ai salad ta beth?"
"Oes rhaid i chi ofyn? Wel, tatws trwy crwyn!"

Rhithffurf defnyddiwr
Hogyn o Rachub
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 4939
Ymunwyd: Gwe 25 Hyd 2002 7:59 pm
Lleoliad: Caerdydd a Rachub

Re: Ai camdriniaeth yw codi plant mewn crefydd?

Postiogan ceribethlem » Mer 19 Maw 2008 10:49 am

Nonsens
ceribethlem
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 4530
Ymunwyd: Gwe 11 Hyd 2002 10:22 pm
Lleoliad: mynydd du

Re: Ai camdriniaeth yw codi plant mewn crefydd?

Postiogan Duw » Mer 19 Maw 2008 11:19 am

Mae pynciau fel gwyddoniaeth wedi'u seilio ar dystiolaeth, gyda phwyslais ar fodelau, sydd yn barod i'w newid fel rydym yn darganfod mwy. Dyw Cymraeg ddim yn destun i beidio a'i ddysgu - ffordd o gyfathrebu, sydd fod yn peth da, na?

Wrth gwrs bod fy sylwadau cyntaf yn wirion a phwrpas yr holl beth oedd profocio ymateb a cheisio a chael rhyw fath o ddadl ynglyn a hawliau'r unigolyn i benderfynu dros ei hunan os ydyw am ddilyn rhyw grefydd. Nid bod yn Natsiaidd yw dweud peidiwch a gwneud hyn i'r plant - mae crefydd yn rhywbeth pwerus na ddylai gael ei osod ar rywun sydd yn methu amddiffyn ei hun (oherwydd oed/gallu). Beth yw'r broblem gan aros nes bod rhywun yn troi 14(?) cyn ei bod yn cael gosod o dan y "brainwashing" sy'n digwydd mewn sefydliadau crefyddol?
Rhithffurf defnyddiwr
Duw
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 1263
Ymunwyd: Mer 16 Ion 2008 6:39 pm
Lleoliad: fanyn a wynco

Re: Ai camdriniaeth yw codi plant mewn crefydd?

Postiogan Rhys Llwyd » Mer 19 Maw 2008 12:21 pm

Rhithffurf defnyddiwr
Rhys Llwyd
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 4935
Ymunwyd: Mer 11 Rhag 2002 5:07 pm
Lleoliad: Aberystwyth

Re: Ai camdriniaeth yw codi plant mewn crefydd?

Postiogan Macsen » Mer 19 Maw 2008 1:37 pm

Wel i ddechrau wela'i ddim sut fyddet ti'n gorfodi'r fath reol hyd yn oed pe tai ti eisiau.

Dwi'm yn deall y syniad yma o beidio gadael i bobol wneud penderfyniadau yn ifanc oherwydd y bydden nhw'n gwneud penderfyniad 'gwell' pan mae nhw'n hyn. Mae gwneud penderfyniadau da yn dod gyda profiad nid oed - fe fyddai person yn dysgu am grefydd am y tro cyntaf yn 20 oed ddim llawer callach na rywun yn dysgu am grefydd yn 5 oed.
Rhywun yn ymosod ar y Gymraeg? - Rhannwch !
Rhithffurf defnyddiwr
Macsen
Defnyddiwr Platinwm
Defnyddiwr Platinwm
 
Negeseuon: 6193
Ymunwyd: Maw 12 Awst 2003 8:01 pm
Lleoliad: Penrhiwllan/Waunfawr

Nesaf

Dychwelyd i Ffydd a Chrefydd

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig ac 1 gwestai

cron