Tudalen 7 o 8

Re: Ai camdriniaeth yw codi plant mewn crefydd?

PostioPostiwyd: Sad 29 Maw 2008 9:44 pm
gan Duw

Re: Ai camdriniaeth yw codi plant mewn crefydd?

PostioPostiwyd: Sad 29 Maw 2008 10:46 pm
gan rooney

Re: Ai camdriniaeth yw codi plant mewn crefydd?

PostioPostiwyd: Sul 30 Maw 2008 12:11 am
gan Duw

Re: Ai camdriniaeth yw codi plant mewn crefydd?

PostioPostiwyd: Sul 30 Maw 2008 1:30 am
gan rooney

Re: Ai camdriniaeth yw codi plant mewn crefydd?

PostioPostiwyd: Sul 30 Maw 2008 6:37 am
gan Hen Rech Flin
Pe bawn yn credu bod y byd yn fflat, mae dôm uwchben y byd yw'r nen ac mae eira yn disgwyl shigliad yw pob seren, ac yn cyflwyno'r syniad yna i'm mhlantos, a fyddwn, o anghenraid, yn dad creulon?

Re: Ai camdriniaeth yw codi plant mewn crefydd?

PostioPostiwyd: Sul 30 Maw 2008 8:28 am
gan Duw

Re: Ai camdriniaeth yw codi plant mewn crefydd?

PostioPostiwyd: Sul 30 Maw 2008 8:24 pm
gan ceribethlem

Re: Ai camdriniaeth yw codi plant mewn crefydd?

PostioPostiwyd: Llun 31 Maw 2008 1:27 pm
gan Duw
Cytuno Ceri - peth rhyfedd i ddweud "credu mewn macro-esblygu" os wyt yn gwadu esblygiad. Efallai bod ganddo ddamcaniaeth hollol newydd, neu efallai re-hash o Intelligent Design a oedd yn embaras llwyr?

Re: Ai camdriniaeth yw codi plant mewn crefydd?

PostioPostiwyd: Llun 31 Maw 2008 3:06 pm
gan ceribethlem

Re: Ai camdriniaeth yw codi plant mewn crefydd?

PostioPostiwyd: Llun 31 Maw 2008 7:38 pm
gan Duw
Pwynt da Ceri, ond, yn ol f'ymchwil gwnaeth Duw greu y DBP yn syth ar ol y madarch hudol!