Tudalen 6 o 8

Re: Ydy Islam yn fygythiad i'n ffordd orllewinol o fyw?

PostioPostiwyd: Sad 12 Ebr 2008 4:49 pm
gan Kez
ceribethlem a ddywedodd:Rooney, cwestiwn multiple choice i ti (dim ond dewis un llythyren sydd angen gwneud - caiff ffwdanu am resymeg eto os wyt ti ishe):

Pa un o'r canlynol fydd y cyntaf i fynd i uffern?

A: Gwyddonydd esblygiadol
B: Anffyddiwr
C: Rhywun Islamig
D: Person hoyw


Ife 'trick question' yw hwn ac aiff pob un ohonyn nhw i Uffarn ar yr un pryd neu oes 'na giw :?: :!:

Ifi dal isha gweld beth yw ateb Rooney :rolio:

Re: Ydy Islam yn fygythiad i'n ffordd orllewinol o fyw?

PostioPostiwyd: Sad 12 Ebr 2008 4:51 pm
gan Duw
Beth yw'r obsesiwn yma gyda phobl hoyw Rooney? Wyt ti'n becso os wneud di glywed e nifer o weithiau, gwneud di droi'n hoyw d'hunan? Hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw. Wyt ti'n teimlo unrhyw beth eto? Allai fod o help i ti, cariad?

Re: Ydy Islam yn fygythiad i'n ffordd orllewinol o fyw?

PostioPostiwyd: Sad 12 Ebr 2008 4:53 pm
gan rooney
ai dim ond ymateb plentynaidd wyt ti'n gallu ei gynnig i'r drafodaeth- pam ti ddim yn trafod y ffeithiau?

Re: Ydy Islam yn fygythiad i'n ffordd orllewinol o fyw?

PostioPostiwyd: Sad 12 Ebr 2008 5:01 pm
gan Kez
Duw a ddywedodd:Beth yw'r obsesiwn yma gyda phobl hoyw Rooney? Wyt ti'n becso os wneud di glywed e nifer o weithiau, gwneud di droi'n hoyw d'hunan? Hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw, hoyw. Wyt ti'n teimlo unrhyw beth eto? Allai fod o help i ti, cariad?


Efalla bo' fe'n hoyw yn barod a rhyw 'self-hatred' yw'r dwli 'ma mae fe'n lico sbowtan!

Re: Ydy Islam yn fygythiad i'n ffordd orllewinol o fyw?

PostioPostiwyd: Sad 12 Ebr 2008 10:14 pm
gan Duw
rooney a ddywedodd:ai dim ond ymateb plentynaidd wyt ti'n gallu ei gynnig i'r drafodaeth- pam ti ddim yn trafod y ffeithiau?

Dwi'n trio Rooney - eironi yw hwn (dim synnwyr digrifwch gan ffwndamentalwyr!) Gwranda, ceisio a dy brofocio ydw i - ie profocio - rho ateb i'r cwestiynau sy'n cael eu rhoi wrth dy ddrws. Rwyt ddigon parod i daflu cyhuddiadau. Beth fyddet yn dweud wrth dy fab a fydde'n dod o'r ysgol ffiaidd honno a gofyn am bobl hoyw (cwestiwn digon syml os yw fy nghwestiwn aml-gymal yn rhy anodd)?

Nawr, nawr Kez - paid, ware'n neis! :crechwen:

Re: Ydy Islam yn fygythiad i'n ffordd orllewinol o fyw?

PostioPostiwyd: Sul 13 Ebr 2008 11:07 am
gan huwwaters
Os byswn i'n sgidie rooney, byswn i'n ateb D), achos D yw'r pechadur tra fo y 3 arall 'heb weld y goleuni' eto fel petai.

Efo'r peth cymyd gwaed gan bobol hoyw, ronney ti heb syniad. Does dim i stopio na gwadu fod gweithredoedd rywiol cwpwl heterosexual ddim yn gneud yr un pethau a hoywon yn y gwely. Dwi ddim am fynd fewn i fanylion ond mae pobol hetero a homo YN gwneud yr un bethau a'i gilydd.

Os oes ofn am HIV a stwff erill, yna dylid ond cymyd gwaed gan bobol sengl neu wyryddion, neu pwy bynnag sydd ddim efo perthynas rywiol รข rofun.

Re: Ydy Islam yn fygythiad i'n ffordd orllewinol o fyw?

PostioPostiwyd: Sul 13 Ebr 2008 2:04 pm
gan rooney
huw, nid yw'r ystadegau, y ffeithiau, yn cefnogi'r dogma fod lifestyle hoyw yn gyfatebol a hetero.
wyt ti'n cyhuddo'r gwasanaeth gwaed o fod yn homophobic?

Re: Ydy Islam yn fygythiad i'n ffordd orllewinol o fyw?

PostioPostiwyd: Sul 13 Ebr 2008 2:32 pm
gan Duw
Beth wyt yn ei olygu gan lifestyle? Oherwydd bod rhai pobl hoyw yn anghyfrifol, a ydy hynny'n meddwl bod pob person hoyw yn anghyfrifol? Mae digonedd o pobl hetero yn anghyfrifol, ond oherwydd nid yw croen y pidyn yn cael ei sgathru cymaint, mae llai o gyfle i HIV gael ei basio ymlaen (ie, ie dwi'n gwybod bod ffactorau eraill...). Ai'r ffaith bod pobl hoyw yn trosglwyddo HIV "yn well na" phobl hetero yw dy sail am ei rhoi i lawr? Beth ar y ddaear ydy hyn i wneud ag unrhyw beth?

Rwyt yn bigot, pur a syml, dim byd i wneud a HIV. Mae dy grefydd yn rhoi'r hawl i ti feirniadau a rhoi d'hunan yn uwch na phobl eraill.

Ar y llaw arall Rooney, pam nac wyt yn yn hoffi pobl hoyw - llai ohonynt yn mo'yn cael plant - llai o gyfle am erthyliad - reit lan dy stryd ti, na?

Re: Ydy Islam yn fygythiad i'n ffordd orllewinol o fyw?

PostioPostiwyd: Sul 13 Ebr 2008 3:05 pm
gan rooney
Duw a ddywedodd:Rwyt yn bigot, pur a syml, dim byd i wneud a HIV.


yw'r gwasanaeth gwaed yn bigots crefyddol, yn homophobig?

ymddengys nad wyt yn fodlon addasu dy ddogma yng ngwyneb y ffeithiau

Re: Ydy Islam yn fygythiad i'n ffordd orllewinol o fyw?

PostioPostiwyd: Sul 13 Ebr 2008 3:08 pm
gan rooney
Duw a ddywedodd:Beth wyt yn ei olygu gan lifestyle? Oherwydd bod rhai pobl hoyw yn anghyfrifol, a ydy hynny'n meddwl bod pob person hoyw yn anghyfrifol?


edrych ar y ffeithiau, mae POB hoyw yn cael eu gwrthod i roi gwaed. Nid yw POB person hetero yn cael eu gwrthod i roi gwaed. Pam?