Cenedlaetholdeb

Cyfle i bawb drafod pob ffydd a Chrefydd dan haul yn gwbwl agored.

Cymedrolwr: Rhys Llwyd

Rheolau’r seiat
Cyfle i bawb drafod pob ffydd a Chrefydd dan haul yn gwbwl agored. Cofiwch, dim ymosodiadau personol.

Cenedlaetholdeb

Postiogan Macsen » Llun 21 Ebr 2008 11:20 am

Un o brif esboniadau anffyddwyr am grefydd yw mai jesd sgil effaith rhai o'r nodweddion dynol sydd wedi esblygu dros filoedd o flynyddoedd ydyw, e.e. mae bod yn hygoelus o fantais esblygol i ni fel ein bod ni'n dysgu'n gynt gan eraill. Digon teg.

Ond, onid ellir dadlau bod cenedlaetholdeb hefyd yn sgil effaith rhai o'r nodweddion dynol sydd wedi datblygu dros filoedd o flynyddoedd drwy esblygiad, a'i fod yr un mor afresymegol a chrefydd? Mae hi i weld yn amlwg mai'r teimlad o angen bod yn rhan o lwyth er mwyn ein diogelwch ein hunain sydd yn gyfrifol am ein teyrngarwch dall tuag at ba bynnag wlad dyn ni'n ei alw'n adref.

Ydy mae cenedlaetholdeb yn gwneud i ni deimlo'n dda amdanom ni'n hunain a'n gwlad ond does dim sail rhesymegol i hynny, a gellid dweud yr union yr un peth am y crefyddau y mae anffyddwyr yn eu condemnio. Ac os ydan ni'n barnu crefydd am ddechrau rhyfeloedd mae'n rhaid cyfadded does bod cenedlaetholdeb 100 gwaith gwaeth yn hynny o beth.

Felly, a oes gan faeswyr yr hawl i feirniadu crefydd tra eu bod nhw'n arddel cenedlaetholdeb sydd yr un mor afresymol a hunanol? Atebion ar gefn cerdyn post plîs.
Rhywun yn ymosod ar y Gymraeg? - Rhannwch !
Rhithffurf defnyddiwr
Macsen
Defnyddiwr Platinwm
Defnyddiwr Platinwm
 
Negeseuon: 6193
Ymunwyd: Maw 12 Awst 2003 8:01 pm
Lleoliad: Penrhiwllan/Waunfawr

Re: Cenedlaetholdeb

Postiogan ceribethlem » Llun 21 Ebr 2008 12:10 pm

Fi'n cytuno Macsen, mater o ffydd yw'r ddau. Fel cenedlaetholwr mae gen i ffydd fyddai Cymru Rydd yn well na Cymru fel rhan o Loegr. Does dim tystiolaeth wyddonol gadarn i gefnogi hyn, mater o farn ac felly ffydd ydyw. Mae yna Gymru Cymraeg arall sy'n anghytuno'n llwyr ac yn credu byddai Cymru dan anfantais. Eto barn a ffydd yw e'.
Nonsens
ceribethlem
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 4530
Ymunwyd: Gwe 11 Hyd 2002 10:22 pm
Lleoliad: mynydd du

Re: Cenedlaetholdeb

Postiogan huwwaters » Llun 21 Ebr 2008 12:17 pmCymhariaeth Orwell o cenedlaetholdeb a gwladgaredd.

Ydi mae cenedlaetholdeb yn beth sy'n sylfaenol brawychus achos ei nod yw ceisio ennill mwy a mwy o ryw a hynny trwy golled rhywun arall. Gwladgaredd? Dipyn yn wahanol, mwy o unieithu a diogelu eich trigolion, boed yn deulu, stryd, tref, sir.

Mae fy arferion (yn y gogledd) yn wahanol i bobl y cymoedd, yn wahanol i bobol gogledd orllewin Lloegr. Dwi efo rhai pethe'n debycach efo pobol y de - pethe Cymreig/Cymraeg; dwi efo rhai pethe'n debycach i bobol gogledd-orllewin Lloegr - cymdeithas; ond rywsut dwi'n cael fy nghlymu gyda'r deheuwyr.

Beth yw Cymru? Ffiniau gwleidyddol. Beth yw cenedlaetholdeb Cymreig? Efelychu statws ac uneb y Cymru gwleidyddol.

Beth yw eich Cymru? Eryri, Preseli, Brycheiniog, Bae Ceredigion, Dyffryn Clwyd. Dwi'm yn meddwl bod pobol yn sylweddoli bod neges ddwysach yng ngweithiau Waldo, Parry-Williams, pan maent yn sôn am eu bro. Dim motif bwrpasol, ond mae dadansoddiad nhw o'u cylch yn dangos na uned gwleidyddol yn unig yw cenedlaetholdeb. Ma Cymru y ddau yn wahanol iddyn nhw, ond eto mae unigolion yn gallu eu gwneud yn un.
Huw
Rhithffurf defnyddiwr
huwwaters
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 2850
Ymunwyd: Gwe 30 Awst 2002 9:16 pm

Re: Cenedlaetholdeb

Postiogan Hogyn o Rachub » Llun 21 Ebr 2008 1:02 pm

Dw i'm yn meddwl fod cenedlaetholdeb yn "ffug", er dw i'n dallt y pwynt. Dw i hefyd yn anghytuno'n i raddau helaeth gyda dadansoddiad Huw mai ar ffiniau y caiff cenedlaethol ei selio arnynt (er bod hynny hefyd yn wir i raddau). Nid oes dim byd 'ffug' am teimlo'n perthyn i wlad, neu iaith, neu ddiwylliant, neu'r bobl sy'n arddel y pethau hynny. Dyna ydi sail gwladgarwch a chenedlaetholdeb, a chenedlaetholdeb ddi-imperialaidd yn sicr.

Ydi hi'n annaturiol teimlo y byddai y bobl hynny yn gallu rheoli yr ardaloedd y maen nhw'n byw (y hytrach na'u ffiniau, fel petai) yn well na grwp arall, gwahanol o bobl? Yn fy marn i, na. Sail y wladwriaeth, nid y genedl, ydi ffiniau.

Rho fo fel hyn: roedd 'na adeg, yn yr hir orffennol, lle roeddem ni i gyd yn rhyw gell neu'n bysgodyn mwd yn union 'run peth â'n gilydd, ond erbyn hyn dw i'm yn meddwl all neb ddweud fy mod i'n debyg i jiraff. Rydym ni wedi esblygu, ac mae cenhedloedd wedi gwneud hynny hefyd. Dydi hynny ddim yn afresymegol yn y lleiaf.
"Be gymrwch chi Wiliam, ai salad ta beth?"
"Oes rhaid i chi ofyn? Wel, tatws trwy crwyn!"

Rhithffurf defnyddiwr
Hogyn o Rachub
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 4939
Ymunwyd: Gwe 25 Hyd 2002 7:59 pm
Lleoliad: Caerdydd a Rachub

Re: Cenedlaetholdeb

Postiogan Mr Gasyth » Llun 21 Ebr 2008 3:25 pm

Rhithffurf defnyddiwr
Mr Gasyth
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 5303
Ymunwyd: Mer 23 Gor 2003 1:06 pm
Lleoliad: Ar y Foel

Re: Cenedlaetholdeb

Postiogan Muralitharan » Llun 21 Ebr 2008 3:58 pm

Diddorol. Mi rydw i yn 'Gristion' a 'chenedlaetholwr' (gobeithio), ond faswn i ddim yn dweud mai ffydd sydd gen i pan dwi'n son am genedlaetholdeb - mae defnyddio'r term hwnnw yn fan hyn yn ymresymu llac, Ceribethlehem. Yn yr un modd, wrth greu dadl athronyddol fel hyn, dwi'n credu fod Macsen yn methu hefyd gan ei fod yn son am "deyrngarwch dall" tuag at y genedl - tydi defnyddio'r modd mwyaf eithafol, neu'r ymddygiad mwyaf eithafol fel yna ddim yn help o gwbl. Mae'r un peth yn wir wrth lunio deddf gwlad
Fy hoff frawddeg yn y drafodaeth hon hyd yn hyn yw hon gan huwwaters:

"Ydi mae cenedlaetholdeb yn beth sy'n sylfaenol brawychus achos ei nod yw ceisio ennill mwy a mwy o ryw ..."
Muralitharan
Defnyddiwr Efydd
Defnyddiwr Efydd
 
Negeseuon: 174
Ymunwyd: Gwe 21 Rhag 2007 1:55 pm

Re: Cenedlaetholdeb

Postiogan Rhys Llwyd » Llun 21 Ebr 2008 4:07 pm

Mae fy nghenedlaetholdeb i (a'r math y ces i fy magu ynddo) yn deillio o fy Nghristnogaeth - felly ar ryw ystyr mi rwyt ti'n iawn Macsen. Ond i mi nid rhywbeth sydd fel cristnogaeth yw cenedlaetholdeb ond yn hytrach rhan o fy nghristnogaeth yw cenedlaetholdeb. Allai ddim dweud mod i'n cytuno gyda approach Ceribethlem tuag at genedlaetholdeb chwaith oherwydd mae son am genedlaetholdeb yn gyntaf yn nhermau economaidd a dim ond arddel cenedlaetholdeb oherwydd y byddai Cymru rydd yn well na'r Gymru presennol yn missing the point i fi. I mi rhywbeth moesol ac, amwni, ysbrydol yw hawl Cymru i ryddid - sgil effaith a dim byd mwy yw dod a dadleuon economaidd mewn i'r peth.
Rhithffurf defnyddiwr
Rhys Llwyd
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 4935
Ymunwyd: Mer 11 Rhag 2002 5:07 pm
Lleoliad: Aberystwyth

Re: Cenedlaetholdeb

Postiogan Muralitharan » Llun 21 Ebr 2008 4:14 pm

Dwi'n cytuno hefo chdi, Rhys. Ond: petae modd profi y byddai hunanlywodraeth yn dwyn dioddefaint economaidd parhaus ar haen arbennig o'r genedl (a thydw i ddim yn credu hynny am eiliad), yna byddai'n rhaid i'r Cristion, fel pawb arall, gymryd sylw neu hyd yn oed ildio i hynny. Ond, dwi'n deall mai pwynt rhethregol yn unig yw hyn!
Muralitharan
Defnyddiwr Efydd
Defnyddiwr Efydd
 
Negeseuon: 174
Ymunwyd: Gwe 21 Rhag 2007 1:55 pm

Re: Cenedlaetholdeb

Postiogan ceribethlem » Llun 21 Ebr 2008 4:41 pm

Nonsens
ceribethlem
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 4530
Ymunwyd: Gwe 11 Hyd 2002 10:22 pm
Lleoliad: mynydd du

Re: Cenedlaetholdeb

Postiogan huwwaters » Llun 21 Ebr 2008 4:54 pm

Huw
Rhithffurf defnyddiwr
huwwaters
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 2850
Ymunwyd: Gwe 30 Awst 2002 9:16 pm

Nesaf

Dychwelyd i Ffydd a Chrefydd

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig ac 1 gwestai

cron