Gene Robinson - arwr

Cyfle i bawb drafod pob ffydd a Chrefydd dan haul yn gwbwl agored.

Cymedrolwr: Rhys Llwyd

Rheolau’r seiat
Cyfle i bawb drafod pob ffydd a Chrefydd dan haul yn gwbwl agored. Pwyswch yma i weld canllawiau mwy manwl. Cofiwch, dim ymosodiadau personol. Pwyswch yma i ddarllen canllawiau cyffredinol maes-e.

Re: Gene Robinson - arwr

Postiogan Kez » Maw 15 Gor 2008 10:26 pm

ceribethlem a ddywedodd:Falle mae rooney oedd yn dysgu yn yr Ysgol Sul, a nath e rhedeg ar ol JonBonJela gyda'i bicell o dan, ac oedd rhaid i JBJ rhedeg yr holl ffordd lan i'r hen felin wynt pren, a daeth y pentrefwyr oll ar ei ol e. Dechreuodd y felin wynt llosgi, a bu rhai i JBJ a'i gyfaill camffurfiedig, Igor, neidio mas o'r ffenest uchaf i ddianc i'r coed.


A chwympo a wnaethant a disgyn yn fyw ac yn iach a rhedeg, rhedeg, rhedeg trwy'r goedwig hyd nes i Igor a JBJ ddod at y castell Transylfanaidd 'ma lle bu'r drysau ar agor led y pen. Dyna wedyn JBJ yn dweud wrth Igor ................................


High five - tro i rywun arall nawr, os nag iti'n moyn ifi fynd mlan am fyth fythoedd :D :D 8)
Rhithffurf defnyddiwr
Kez
Defnyddiwr Arian
Defnyddiwr Arian
 
Negeseuon: 661
Ymunwyd: Llun 30 Gor 2007 1:39 pm
Lleoliad: Battersea

Re: Gene Robinson - arwr

Postiogan Jon Bon Jela » Mer 16 Gor 2008 9:30 am

sian a ddywedodd:
Jon Bon Jela a ddywedodd:Wel, ti'n siarad â rhywun gafodd ei ddiarddel o'r ysgol Sul yn dair oed am ofyn ble oedd Adda ac Efa yn cadw'r deinosors yng ngardd Eden.


Jon, gwêd y gwir, chest ti ddim o dy ddiarddel o'r Ysgol Sul yn dair oed am ofyn ble oedd Adda ac Efa'n cadw'r deinosors yng ngardd Eden, do'fe?
Fi'n gwbod bo ti'n meddwl bod Cristnogion yn bach yn dwp - ond dy'n ni ddim cweit mor dwp â llyncu honna :lol:

Mae plant tair oed yn ein Hysgol Sul ni yn dweud pethau fel "Dwi'm isho lliwio, dwi isho paentio" a "Sgen ti fferis heddiw?".


Ar fy llw, mae'n wir. Mae 'diarddel' yn air eitha' eithafol, ond gofynnodd Mrs Enoch yr Eglwys (heddwch i'w llwch) i fy rhieni i gadw fi adre ar y Sul ar ôl hwnna. Mae'n debyg wedes i mewn ymateb 'wel o'n i ddim ishe mynd ta beth, mae'n nhw'n darllen o'r un llyfr bob wythnos'
Blas-for-me, Blas-for-you, blas-for-everybody-in-the-room!
Rhithffurf defnyddiwr
Jon Bon Jela
Defnyddiwr Arian
Defnyddiwr Arian
 
Negeseuon: 884
Ymunwyd: Iau 29 Medi 2005 8:51 pm
Lleoliad: Fyny fama

Re: Gene Robinson - arwr

Postiogan Jon Bon Jela » Mer 16 Gor 2008 9:33 am

RHAGRITH!

Christian registrar who won 'gay marriage' case had child out of wedlock

A civil registrar who claimed her Christian belief is so fundamental that she cannot conduct civil partnerships is an unmarried single mother.

During an employment tribunal Lillian Ladele, 47, who was born and raised in Nigeria, claimed that she was discriminated against by Islington Council on the grounds of her religious belief.

She told the Mail that she gave birth to an illegitimate son when she was 20.

"I would never claim to be perfect," she said.

The revelation has led to accusations that she was not properly cross-examined at the tribunal about the nature of her religious faith - details of her extra-marital sexual activities only came to light at the weekend.

The tribunal's judgement read:

"Ms Ladele is a Christian. Her unchallenged evidence was that she holds the orthodox Christian view that marriage is the union of one man and one woman for life to the exclusion of all others and that marriage is the God-ordained place for sexual relations.

"She could not reconcile her faith with taking an active part in enabling same-sex unions to be formed.

"She told us that she believed this to be contrary to God's instructions that sexual relations belong exclusively between a man and a woman within marriage."

Ms Ladele told the Mail that while working as a registrar in Islington she told her superiors:

"I would not be able to conduct civil partnerships because it states in the Bible that marriage occurs between a man and a woman, not people of the same sex, and, as a Christian, I try to follow what the Bible teaches.

"I’m not homophobic. I’ve never had a problem with gay people or their lifestyle.

"My issue was purely that I did not want to be the one to facilitate same-sex civil partnerships because I do not agree with them."

Gay equality organisation Stonewall said it is encouraging Islington Council to appeal against the employment tribunal decision.

"We will seek to intervene formally in any appeal process if the opportunity arises," chief executive Ben Summerskill told PinkNews.co.uk

"In the light of the revelations over the weekend that Miss Ladele has in fact had a child out of wedlock it does seem that the tribunal should have tested the exact nature of her claimed religious beliefs rather harder.

"It remains difficult to escape the conclusion that the principal motivation in this case for Ms Ladele, and for the Christian Institute who funded her, was prejudice against gay people and not a strongly-held religious position at all."

The tribunal ruled that Ms Ladele was unlawfully discriminated against because of her religion.

It also found that Islington council failed to apply its anti-discrimination policies to gay colleagues who were mistreating her, failed to stop bullying against her and labelled her homophobic.

The tribunal also accepted that Islington Council had been able to deliver a "first-class" service to homosexual couples seeking civil partnerships, without Miss Ladele's involvement.

Therefore, the Council's decision to require Miss Ladele to perform civil partnership registrations, contrary to her conscience, was an unlawful act of indirect religious discrimination.

The Council's actions also amounted to unlawful harassment.

The judgement found that the Council "disregarded and displayed no respect for Ms Ladele's genuinely held religious belief," and it created an "intimidating, hostile, degrading, humiliating or offensive environment for her on grounds of her religion on belief."

Ms Ladele told the Mail why she enjoys working as a registrar:

"As a Christian, I loved being able to help people, to talk to them when they needed advice, it's what my religion is all about and I think I have a lot of empathy."

Blas-for-me, Blas-for-you, blas-for-everybody-in-the-room!
Rhithffurf defnyddiwr
Jon Bon Jela
Defnyddiwr Arian
Defnyddiwr Arian
 
Negeseuon: 884
Ymunwyd: Iau 29 Medi 2005 8:51 pm
Lleoliad: Fyny fama

Re: Gene Robinson - arwr

Postiogan Duw » Mer 16 Gor 2008 10:47 am

Dwi'n gweld lot o hen ddadleuon fan hyn, gyda'r cwestiwn/pwynt gwreiddiol wedi'i golli'n llwyr. Ydy Eglwys y Saeson yn iawn i wrthod pobl hoyw? Yn ol beth dwi'n deall, mae'n rhaid iddyn nhw. Nid yw bod yn PC/anghyfleustra'n rheswm i newid sylfeini'r crefydd (gair Duw).

Beth oedd barn Iesu ynglyn a phobl hoyw? Rhywbeth fel, "Iawn, ceid dy faddau gan Dad ar ol i siarad Jwdas rownd i'm roi i fyny, ond os wyt ti dal yn 'ware witwiws gyda dynion ar ol 'ny, geid di pitsfforc tanllyd yn dy ben-ol am oes oesoedd amen."

Sori, braidd yn sarhaus, ond os yw'n bechod, sut all yr Eglwys ganiatau rhywun i'w chynrychioli sydd ddim yn atal ei bechaduron?

Mae Leviticus yn datgan ei fod yn "abomination" ac mae'r Torah yn datgan ei fod yn bechod ofnadwy. Felly nid yw'r mwyafrif o Iddewon yn ei dderbyn. Mae'r mwslemiaid yn glir iawn ar y mater hwn - mae rhyw 7 gwlad islamaidd yn y byd dal yn gosod dienyddiad am fod yn hoyw. Ie, ie, nid yw cristnogaeth yr un peth bla, bla, bla, ond mae'n ymddangos bod neges gref yn dod o blaid gwahardd gwrygydwyr o'r sefydliad/cymdeithas (= 'dyn ni ddim angen pobl hoyw). Fel dywedais mewn post cynt, beth yw'r pwynt myned gwrygydwyr i mewn i'r haid, dim ond iddynt gael eu beirniadu'n hallt gan eu Duw a'u taflu i Uffern?

Falle bydde rhai'n well i droi at Bwda. Er nid oes modd cael unrhyw fath o ryw os ydych am fod yn fynach/offeiriad, gallwch ddilyn Bwda a bod yn hoyw (er mae rhai enwadau yn ei erbyn - bydd angen gwirio gyda'ch cangen lleol!)
Rhithffurf defnyddiwr
Duw
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 1263
Ymunwyd: Mer 16 Ion 2008 6:39 pm
Lleoliad: fanyn a wynco

Re: Gene Robinson - arwr

Postiogan Rhys Llwyd » Mer 16 Gor 2008 11:42 am

Duw a ddywedodd:Sori, braidd yn sarhaus, ond os yw'n bechod, sut all yr Eglwys ganiatau rhywun i'w chynrychioli sydd ddim yn atal ei bechaduron?


Ti'n iawn, dyna yw'r ddeilema mawr sy'n wynebu'r Anglicaniaid nawr. Os ydy rhyw rhwng dau ddyn yn "ok" bellach a ydy rhyw hetrorywiol tu allan i briodos yn "ok" bellach hefyd? Dwi'n hetrorywiol a dwi'n cael teimladau lustfull ond dwi'n cydnabod hynny ac yn diolch i Dduw am faddeuant yn hytrach na cheisio cyfiawnhau y peth.

Y cwestiwn yn y bôn yw hyn: i ba raddau y mae hawl gan yr Eglwys benderfynnu all the sudden fod rhywbeth ddim yn bechod mwyach? Yn y bôn mae'r cyfan yn deillio rhwng perthynas bersonnol pobl a Duw OND yn achos Gene Robinson mae wedi chwyddo i fod yn fwy o beth na hynny oherwydd ei fod yn gwthio ei gymod personnol ef a Duw ar yr eglwys yn ehangach gan ei fod mewn swydd o awdurdod.

Maen fater sensatif iawn ac mae gyda mi gydymdeimladau i'r ddwy garfan. Ond diwedd y dydd dwi'n eithriadol o flach mae cynulleidfaolwr ydw i nid Anglican!
Delwedd
Rhithffurf defnyddiwr
Rhys Llwyd
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 4935
Ymunwyd: Mer 11 Rhag 2002 5:07 pm
Lleoliad: Aberystwyth

Re: Gene Robinson - arwr

Postiogan Mr Gasyth » Mer 16 Gor 2008 12:06 pm

Rhys Llwyd a ddywedodd:Maen fater sensatif iawn ac mae gyda mi gydymdeimladau i'r ddwy garfan. Ond diwedd y dydd dwi'n eithriadol o flach mae cynulleidfaolwr ydw i nid Anglican!


A fyddai dy eglwys di yn derbyn aelodau/arweinydion gwrywgydiol felly?
Rhithffurf defnyddiwr
Mr Gasyth
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 5303
Ymunwyd: Mer 23 Gor 2003 1:06 pm
Lleoliad: Ar y Foel

Re: Gene Robinson - arwr

Postiogan ceribethlem » Mer 16 Gor 2008 1:18 pm

Rhys Llwyd a ddywedodd:
Duw a ddywedodd:Sori, braidd yn sarhaus, ond os yw'n bechod, sut all yr Eglwys ganiatau rhywun i'w chynrychioli sydd ddim yn atal ei bechaduron?


Ti'n iawn, dyna yw'r ddeilema mawr sy'n wynebu'r Anglicaniaid nawr. Os ydy rhyw rhwng dau ddyn yn "ok" bellach a ydy rhyw hetrorywiol tu allan i briodos yn "ok" bellach hefyd? Dwi'n hetrorywiol a dwi'n cael teimladau lustfull ond dwi'n cydnabod hynny ac yn diolch i Dduw am faddeuant yn hytrach na cheisio cyfiawnhau y peth.
Fi ddim yn gweld hyn, byddai cwpwl heterorywiol yn gallu priodi, ac yna shelffo dydd a nos heb bechu. Gyda cwpwl homorywiol, byddant yn "pechu" boed yn briod ai peidio. Dyw'r ddadl am heterorywiaeth tu fas i briodas ddim yn cyfateb i'r un am homorywiaeth o gwbwl.
Nonsens
ceribethlem
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 4530
Ymunwyd: Gwe 11 Hyd 2002 10:22 pm
Lleoliad: mynydd du

Re: Gene Robinson - arwr

Postiogan Chickenfoot » Mer 16 Gor 2008 10:06 pm

Dw i'n cael yr argraff y basa tipyn o eglwysi Cristnogol yn hoff o gael gwared o ryw yn gyfangwbl...

Os nad ydi rywun yn "gwrwgydiwr (un o eiriau gorau'r Gymraeg, heb os) ymarferol", yna fasa'n bosib iddyn nhw fod yn offeiriad gan eu bod yn ymwrthod a'r "pechod"? Dw i'n siwr fod un neu ddau wedi cyfaddef i fod yn hoyw ond yn celibate.

Peth rhyfedd am lawer o reolau Duw yw nad ydi o'n rhoi eglurhad amdanyn nhw. Mae Leviticus hefo llawer o reolau "I'm GOd so suck it" ynddi.

Fedrwch chi ddim newid rheolau'r hen Destament, hyd yn oed os yw Iesu yn cywiro darnau ohonni. Pam nad oedd ei dad yn gallu cael y peth yn gywir yn y lle gyntaf, dw i'm yn gwybod, ond dyna fo.
Ra Ra Rasputin loved to play the slot machines! - Boney M
Rhithffurf defnyddiwr
Chickenfoot
Defnyddiwr Arian
Defnyddiwr Arian
 
Negeseuon: 754
Ymunwyd: Gwe 22 Chw 2008 5:38 am
Lleoliad: Morffer Buck-un

Re: Gene Robinson - arwr

Postiogan Kez » Mer 16 Gor 2008 10:23 pm

ceribethlem a ddywedodd:
Rhys Llwyd a ddywedodd:
Duw a ddywedodd:Sori, braidd yn sarhaus, ond os yw'n bechod, sut all yr Eglwys ganiatau rhywun i'w chynrychioli sydd ddim yn atal ei bechaduron?


Ti'n iawn, dyna yw'r ddeilema mawr sy'n wynebu'r Anglicaniaid nawr. Os ydy rhyw rhwng dau ddyn yn "ok" bellach a ydy rhyw hetrorywiol tu allan i briodos yn "ok" bellach hefyd? Dwi'n hetrorywiol a dwi'n cael teimladau lustfull ond dwi'n cydnabod hynny ac yn diolch i Dduw am faddeuant yn hytrach na cheisio cyfiawnhau y peth.
Fi ddim yn gweld hyn, byddai cwpwl heterorywiol yn gallu priodi, ac yna shelffo dydd a nos heb bechu. Gyda cwpwl homorywiol, byddant yn "pechu" boed yn briod ai peidio. Dyw'r ddadl am heterorywiaeth tu fas i briodas ddim yn cyfateb i'r un am homorywiaeth o gwbwl.


Own i wastod yn meddwl nag oedd pobol heterorywiol yn cal sielffo y tu fewn i briodas ombai bod nhw'n moyn cenhedlu. Beth yw barn Y Beibl ar bethau lustful fel oral sex a phethach eraill nag wn i'm dim amdenyn nhw. A ody fe'n gweud bod y pethach hyn yn hollol bechaduras - a hynny os wyt ti'n gam ne'n hollol syth :!: :?: - a beth yw'r consensws biti cal wanc wedyn :?
Rhithffurf defnyddiwr
Kez
Defnyddiwr Arian
Defnyddiwr Arian
 
Negeseuon: 661
Ymunwyd: Llun 30 Gor 2007 1:39 pm
Lleoliad: Battersea

Re: Gene Robinson - arwr

Postiogan Duw » Iau 17 Gor 2008 12:34 pm

Cytuno da ti Ceri - methu gweld cysylltiad hoyw - rhyw dibriod hetero. Mae'r ddau yn bechod gwahanol.

Wrth ddarllen y dadleuon, dwi wedi dod i'r canlyniad, os wyt yn hoyw, paid a boddran gyda chrefydd. Stim un o'r big 3 am dy dderbyn.

Mae'n rhaid bod craidd cryf i grefydd (od yn dod o anffyddiwr, dwi'n gwybod), neu stim pwynt iddo. Os ydy crefydd yn mynnu rhyw rheol (e.e. nid oes pobl o Gymru yn cael ymuno), wel dyna 'ny. Beth yw'r pwynt o fynnu cael mynediad a newid y crefydd i siwtio? Dwi'n meddwl bod yr achos hwn wedi tanlinellu creulondeb crefydd a datgelu'r rhagfarn sydd yn rhan anatod ohono. Gallwn blaban ymlaen ynglyn a chariad ac mae Duw yn Dduw personol a hwn i gyd, ond nid yw'n newid y ffeithiau, mae cristnogaeth yn dweud bod dyn yn caru dyn yn WRONG.

Sut fydd yr offeiriad hoyw yn rhoi cyngor i fechgyn ifainc hoyw? Adlewyrchiad o gyngor offeiriad hetero'n rhoi cyngor i fechgyn hetero? Nid yn unig cynnig llefydd i offeriaid hoyw bydd angen ei wneud, ond derbyn y "cyflwr" hoyw fel un naturiol ac un dylai offeiriad o bob perswad gallu cynnig cyngor arno (o ran perthnasau a rhyw). Stim pontiff i gael i roi lawr y drefn, felly lan i'r offeiriad unigol ar sut mae'n delio? Pa fath gyngor a fydd yn cael ei roi i'n pobl ifainc?
Rhithffurf defnyddiwr
Duw
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 1263
Ymunwyd: Mer 16 Ion 2008 6:39 pm
Lleoliad: fanyn a wynco

NôlNesaf

Dychwelyd i Ffydd a Chrefydd

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig ac 1 gwestai

cron