Tudalen 6 o 6

Re: Dyluniad vs. Esblygiad

PostioPostiwyd: Iau 02 Ebr 2009 8:50 pm
gan ceribethlem

Re: Dyluniad vs. Esblygiad

PostioPostiwyd: Gwe 03 Ebr 2009 4:48 am
gan Chickenfoot
Son am ymddygiad anifeiliaid, oes ganddyn nhw unrhyw reolaeth dros eu "instincts" e.e. anifeiliaid anwes yn peidio gwneud rhywbeth rhag ofn i'w meistri gwylltio hefo nhw?

Re: Dyluniad vs. Esblygiad

PostioPostiwyd: Gwe 03 Ebr 2009 11:46 am
gan ceribethlem

Re: Dyluniad vs. Esblygiad

PostioPostiwyd: Llun 06 Ebr 2009 7:15 pm
gan Duw
Rydym yn dylunio anifail anwes ac yna newid trywydd esblygiad y rhywogaeth gan fridio detholus. Dyna bwer duwiol. Ydy hyn yn foesol? Dwi'n gwybod ein bod yn gwenud hyn gyda anifeiliaid fferm hefyd a gyda phlanhigion. Pa mor bell o beirianneg geneteg yw hyn mewn gwirionedd? Dwi'n gwybod y gwahaniaeth, ond sut ydy hyn yn dderbyniol a PG mor annerbyniol?

Re: Dyluniad vs. Esblygiad

PostioPostiwyd: Llun 06 Ebr 2009 7:20 pm
gan ceribethlem

Re: Dyluniad vs. Esblygiad

PostioPostiwyd: Maw 07 Ebr 2009 8:55 am
gan Mr Gasyth

Re: Dyluniad vs. Esblygiad

PostioPostiwyd: Maw 07 Ebr 2009 10:07 am
gan Tracsiwt Gwyrdd

Re: Dyluniad vs. Esblygiad

PostioPostiwyd: Maw 07 Ebr 2009 2:52 pm
gan Mr Gasyth

Re: Dyluniad vs. Esblygiad

PostioPostiwyd: Maw 07 Ebr 2009 7:45 pm
gan Duw
Mr. G. - dyna'm pwynt - mae mwy nag un ffordd o gyfeirio esblygiad. Mae P.G ('genetig' - sori am y camsillafu blaenorol, diolch Ceri) yn eang ei faes, dwi'n gwybod ac mae rhai datblygiadau'r maes yn edrych yn ddychrynllyd, ond mae rhai prosesau a gweithgareddau'n hollol agored ac wedi mynd ymlaen ers milenia, sef - bridio detholus. Oherwydd nid ydym fel rheol yn delio gyda newidiadau i enynnau'n uniongyrchol, mae teimlad ei fod yn eithaf 'naturiol' a felly'n ddiogel. Dwi'n teimlo bod hwn, i roi sbin anthropomorffig iddo, yn weddol Natsiaidd. Y ffaith rydym yn newid anifeiliaid i'n siwtio ni - tymer arbennig, siap arbennig, ac ati - wedi fy mhoeni ers dro. Mae ein tincro gyda rhai rhywogaethau wedi mynd mor bell bo rhai ohonynt yn methu bridio รข'i gilydd o gwbl. O ran gweledigaeth cadwraethol, a ydym yn gwynebu catastroffi?

Re: Dyluniad vs. Esblygiad

PostioPostiwyd: Mer 15 Ebr 2009 11:44 pm
gan ceribethlem