Gorfodi Addoli mewn Ysgolion

Cyfle i bawb drafod pob ffydd a Chrefydd dan haul yn gwbwl agored.

Cymedrolwr: Rhys Llwyd

Rheolau’r seiat
Cyfle i bawb drafod pob ffydd a Chrefydd dan haul yn gwbwl agored. Pwyswch yma i weld canllawiau mwy manwl. Cofiwch, dim ymosodiadau personol. Pwyswch yma i ddarllen canllawiau cyffredinol maes-e.

Gorfodi Addoli mewn Ysgolion

Postiogan sian » Mer 24 Tach 2010 10:30 am

Ydi hi'n bryd rhoi'r gorau i orfodi ysgolion i gynnal "addoli ar y cyd"?
Dw i wedi blogio am y peth fan hyn ac mae Guto wedi dweud ei bwt fan hyn
sian
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 3413
Ymunwyd: Llun 19 Ebr 2004 4:37 pm
Lleoliad: trefor

Re: Gorfodi Addoli mewn Ysgolion

Postiogan Chickenfoot » Mer 24 Tach 2010 3:19 pm

Yndi, hen bryd. Mae'n wirion bost fod crefydd yn treiddio i mewn i'n cymdeithas gymaint mewn oes mor dechnolegol.
Os ydi rhieni wir eisiau i'w plant addoli, beth am fynd i'r capel neu eglwys ar Ddydd Sul. Os ydyn nhw eisiau llenwi'u pennau hefo mytholoeg wedi'i gwisgo fyny fel doethineb ar eu amser nhw, cool beans, ond nid mewn adeiliad cyhoeddus.
Pam dylid gwrando ar ficar yn gofyn i'w ffrind yn y gofod i ysbrydoli cyfarfoddydd cyngor i neud y penderfyniadu cywir, er enghraifft.
Ra Ra Rasputin loved to play the slot machines! - Boney M
Rhithffurf defnyddiwr
Chickenfoot
Defnyddiwr Arian
Defnyddiwr Arian
 
Negeseuon: 754
Ymunwyd: Gwe 22 Chw 2008 5:38 am
Lleoliad: Morffer Buck-un

Re: Gorfodi Addoli mewn Ysgolion

Postiogan ceribethlem » Iau 25 Tach 2010 4:42 pm

Yn bersonol, pan wy'n paratoi gwasanaeth ysgol, pregethu am Gymraeg a Chymreictod yw bwrdwn fy neges, nid pregethu crefyddol.

Fi'n derbyn nad yw hyn yn ateb dy gwestiwn mewn unrhyw fodd Sian :winc:
Nonsens
ceribethlem
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 4530
Ymunwyd: Gwe 11 Hyd 2002 10:22 pm
Lleoliad: mynydd du

Re: Gorfodi Addoli mewn Ysgolion

Postiogan sian » Iau 25 Tach 2010 5:01 pm

ceribethlem a ddywedodd:Fi'n derbyn nad yw hyn yn ateb dy gwestiwn mewn unrhyw fodd Sian :winc:


Ydi, mae e :D . Mae'n ateb pwynt 4 ac, i raddau, pwynt 6, yn y blog.
Roedd plant ni'n dweud bod lot o bwyslais yn eu gwasanaethau nhw ar bwysigrwydd gwneud eu gorau yn yr ysgol a bod yn ffrindiau.
Dydi hynny ddim yn exclusively Cristnogol chwaith - mae'n berthnasol i bawb - alli di ei gael heb yr elfen o addoliad.
sian
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 3413
Ymunwyd: Llun 19 Ebr 2004 4:37 pm
Lleoliad: trefor

Re: Gorfodi Addoli mewn Ysgolion

Postiogan osian » Iau 25 Tach 2010 5:32 pm

Dwi'n cytuno dylid stopio'r arfer. Pan o'n i yn yr ysgol, mi oedd y rhan fwya' o'r gwasanaethau yn reit seciwlar - negeseuon cyffredinol am fod yn dda ac yn y blaen, efo gweddi fer ar y diwedd (ond ddim bob tro), a gweddi'r arglwydd wedyn (efo tua chwartar yr ysgol yn rhyw fymblan yn dawal a lleill yn ddistaw). Mi fysa'r mwyafrif llethol o'r gwasanaethau wedi bod 'run fath heb y weddi 'token' ar y diwedd.
"I'm hugely confused Ted!"
Rhithffurf defnyddiwr
osian
Defnyddiwr Arian
Defnyddiwr Arian
 
Negeseuon: 627
Ymunwyd: Mer 20 Meh 2007 2:40 pm
Lleoliad: o flaen sgrin

Re: Gorfodi Addoli mewn Ysgolion

Postiogan JVD33 » Iau 25 Tach 2010 9:22 pm

Cristnogaeth yw rhan o dreftadaeth Cymru, beth bynnag yni'n meddwl amdani - Cristnogaeth gwnaeth Cymru beth ydy hi heddiw. Dim ond traddodiad yw gweddi ar y cyd - sodde'n gwneud niwed.
JVD33
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 19
Ymunwyd: Mer 16 Rhag 2009 12:38 pm
Lleoliad: Abertawe

Re: Gorfodi Addoli mewn Ysgolion

Postiogan tom.j » Iau 25 Tach 2010 11:50 pm

Nid Cristnogaeth gwneath Cymru yr hyn yw hi heddiw! Nonsens llwyr. Dwi'n cytuno dylid rhoi taw ar wasanaethau crefyddol ym mhob ysgol. Gwastraff amser llwyr.
tom.j
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 64
Ymunwyd: Maw 07 Medi 2010 12:03 pm

Re: Gorfodi Addoli mewn Ysgolion

Postiogan Barry » Gwe 26 Tach 2010 12:03 am

JVD33 a ddywedodd:Cristnogaeth gwnaeth Cymru beth ydy hi heddiw.

Anghywir. *Pobl* gwnaeth Cymru beth yw hi heddiw.

JVD33 a ddywedodd:Dim ond traddodiad yw gweddi ar y cyd - sodde'n gwneud niwed.

Mae'r rhyddid i addoli AC i beidio ag addoli yn bwysig iawn mewn unrhyw gymdeithas. Onid yw gorfodi plant i addoli a gweddïo yn mynd yn groes i'r rhyddid hwnnw?

Mae'r traddodiad o "cyd-addoli" - sef gorfodi pobl i addoli duw nad ydyn nhw efallai'n credu ynddo - yn annheg a dweud y lleiaf.
Barry
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 28
Ymunwyd: Iau 10 Rhag 2009 5:05 pm
Lleoliad: Pontllanfraith

Re: Gorfodi Addoli mewn Ysgolion

Postiogan ceribethlem » Gwe 26 Tach 2010 7:58 am

Fi'n tybio fod tipyn o gyfraniadau i'r edefyn yma ddim cweit yn siwr o'r hyn sy'n mynd mlaen mewn gwasanaethau boreol ysgolion. Nid mater o orfodi plentyn i addoli mewn modd Cristnogol ydyw. Mae'r gyfraith yn dweud fod rhaid cael gwasanaethau sy'n "broadly Christian in character", h.y. rhai sydd yn son am foesau cyffredinol ayyb.
Fel soniais i uchod, dwi heb rhoi "neges" Crefyddol yn fy "ngwasanaeth" ers blynyddoedd. Cyfle i gyfarfod a'r cohort Blwyddyn cyfan mewn un lle ar yr un pryd yw hi.
Nonsens
ceribethlem
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 4530
Ymunwyd: Gwe 11 Hyd 2002 10:22 pm
Lleoliad: mynydd du

Re: Gorfodi Addoli mewn Ysgolion

Postiogan sian » Gwe 26 Tach 2010 9:10 am

ceribethlem a ddywedodd:Fi'n tybio fod tipyn o gyfraniadau i'r edefyn yma ddim cweit yn siwr o'r hyn sy'n mynd mlaen mewn gwasanaethau boreol ysgolion. Nid mater o orfodi plentyn i addoli mewn modd Cristnogol ydyw. Mae'r gyfraith yn dweud fod rhaid cael gwasanaethau sy'n "broadly Christian in character", h.y. rhai sydd yn son am foesau cyffredinol ayyb.
Fel soniais i uchod, dwi heb rhoi "neges" Crefyddol yn fy "ngwasanaeth" ers blynyddoedd. Cyfle i gyfarfod a'r cohort Blwyddyn cyfan mewn un lle ar yr un pryd yw hi.


Wyt ti'n cynnwys gweddi yn dy wasanaethau di, felly?
Tua faint o'r disgyblion sy'n cael eu hesgusodi o'r gwasanaethau? Roedd plant ni'n meddwl mai dim ond Tystion Jehofa oedd yn dewis esgusodi eu plant o'r gwasanaethau yn eu hysgol nhw. Roedd yr actor Gareth Lewis ar Beti a'i Phobl yn ddiweddar yn dweud bod ei fab e'n cael ei esgusodi am fod y teulu'n anffyddwyr.

Dyma rai o ganllawiau Estyn:

* rhaid i ysgolion ddarparu addoli ar y cyd bob dydd i bob disgybl cofrestredig
* dylai’r rhan fwyaf o weithredoedd addoli ar y cyd ym mhob tymor ddilyn patrwm Cristnogol yn bennaf neu’n gyfan gwbl. Hynny yw, dylent adlewyrchu traddodiadau cyffredinol y gred Gristnogol heb gadw at arferion unrhyw enwad Cristnogol yn benodol
* dylai fod yn ymwneud â pharchu neu fawrygu bod neu bŵer dwyfol.
* Dylai addoli ar y cyd mewn ysgolion geisio rhoi’r cyfle i ddisgyblion addoli Duw, ystyried y materion ysbrydol a moesol yn ogystal ag ystyried eu credoau eu hunain. ... Dylai hyn hefyd feithrin ysbryd cymunedol, hyrwyddo ethos cyffredin a gwerthoedd sy’n cael eu rhannu, ac atgyfnerthu agweddau cadarnhaol.
* Mae’r gyfraith yn nodi y dylai’r rhan fwyaf o wasanaethau addoli ar y cyd ym mhob tymor ‘fod o natur Gristnogol yn bennaf neu’n gyfan gwbl’. Felly, o bryd i’w gilydd mae’n dderbyniol i addoli ar y cyd fod heb gysylltiad clir â’r ffydd Gristnogol. Dylai arolygwyr wirio cofnod yr ysgol o themâu diweddar addoli ar y cyd i weld a yw’r ysgol yn cydymffurfio â’r gyfraith ai peidio
* Mae’r gyfraith yn mynnu bod ysgolion yn rhoi’r cyfle i ddisgyblion addoli. Nid yw’r gyfraith yn mynnu bod ysgolion yn gorfodi disgyblion i addoli.

Be dwi'n dreio ddadlau yw y byddai'r sefyllfa'n iachach i bawb o dynnu'r elfen "parchu neu fawrygu pŵer dwyfol" allan yn llwyr am nad yr ysgol yw'r lle i wneud hynny.
sian
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 3413
Ymunwyd: Llun 19 Ebr 2004 4:37 pm
Lleoliad: trefor

Nesaf

Dychwelyd i Ffydd a Chrefydd

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig a 2 gwestai

cron