Gorfodi Addoli mewn Ysgolion

Cyfle i bawb drafod pob ffydd a Chrefydd dan haul yn gwbwl agored.

Cymedrolwr: Rhys Llwyd

Rheolau’r seiat
Cyfle i bawb drafod pob ffydd a Chrefydd dan haul yn gwbwl agored. Pwyswch yma i weld canllawiau mwy manwl. Cofiwch, dim ymosodiadau personol. Pwyswch yma i ddarllen canllawiau cyffredinol maes-e.

Re: Gorfodi Addoli mewn Ysgolion

Postiogan Seonaidh/Sioni » Iau 30 Rhag 2010 10:16 pm

Barry a ddywedodd:Ond yn y 21ain ganrif, ddylai fod dim cysylltiad rhwng addysg a chrefydd.

Cynnwys addysg rifyddeg. Dydy rhifyddeg ond mater o gredu Dyna ddangosodd Goedel yn y 20fed ganrif. Os mai cyson rhifyddeg yna ys anghyflawn hi, ac os mai cyflawn hi yna ys anghyson hi. Pwy a wyr? Mater o grefydd hyn.
A bheil thu gam aithneachadh?
Rhithffurf defnyddiwr
Seonaidh/Sioni
Defnyddiwr Efydd
Defnyddiwr Efydd
 
Negeseuon: 476
Ymunwyd: Sul 03 Chw 2008 8:34 pm
Lleoliad: Markinch, Rìoghachd Fìobha

Re: Gorfodi Addoli mewn Ysgolion

Postiogan Barry » Iau 30 Rhag 2010 10:38 pm

Cymrobalch a ddywedodd:Beth sydd mor arbennig am yr 21ain ganrif? Os na chredwch yn Young Earth Creationism, mae'r byd o ddeutu 4.5 biliwm mlwydd oed! Mae 21ain canrif yn sgil hyn yn amser fer iawn. Rydym ni ymhellffordd o wydbod y cwbl am y fodolaeth yma ac, dywed rhai mae ein dealltwriaeth o'r bydysawd wedi'i cyfyngu gan ein synwyr o "logic" er mae logic wedi'i seilio ar axiomau digon abstract.


Does dim byd yn arbennig am y ganrif hon, wrth gwrs. Ond rydyn ni wedi hen adael yr oes pan oedd addysg yn perthyn i'r capeli a'r eglwysi yn unig, a'r oes pan oedd mwyafrif y boblogaeth yn Gristnogion. Pwrpas ysgolion yw paratoi plant o bob crefydd (a heb unrhyw grefydd) i fyw yn y byd. Pam gorfodi plant Hindwaidd, Islamaidd ayyb i ganu emynau Cristnogol? Pam gorfodi plant sydd heb unrhyw gred mewn duwiau o gwbl i weddïo? Y lle perthnasol i grefydd yw'r capel/eglwys/mosg/teml neu'r cartref. Does dim byd gyda fi yn erbyn creu lle ac amser yn yr ysgol i blant weddïo a chanu emynau os ydyn nhw'n dewis hynny, ond ddylai hynny ddim fod yn orfodol.

Cymrobalch a ddywedodd:Dydy eich barn felly ddim yn synhwyrol. Mae'n rhaid i ni gofio am y diwygiad yn y 1910au cynnar lle'r oedd ail cydio yn ffydd ar hyd a lled y wlad. Rydyn ni yn oll yn byw mewn gwlad digon seciwlar ar hyn o bryd ond, am faint mwy o amser felly? Sut fedrwch chi ddweud o sicrwydd na wnaiff cred yn Nuw tyfu?


Yng Nghymru a gweddill y Gorllewin, mae pobl grefyddol erbyn hyn yn y lleiafrif. Does dim rheswm ar hyn o bryd pam y dylai'r duedd honno newid. Ond hyd yn oed petai pobl grefyddol yn fwyafrif mawr, byddai'r un egwyddorion gyda fi: does dim lle mewn ysgolion gwladol i addoliad gorfodol.
Barry
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 28
Ymunwyd: Iau 10 Rhag 2009 5:05 pm
Lleoliad: Pontllanfraith

Re: Gorfodi Addoli mewn Ysgolion

Postiogan Duw » Gwe 31 Rhag 2010 12:38 pm

Yng Nghymru a gweddill y Gorllewin, mae pobl grefyddol erbyn hyn yn y lleiafrif. Does dim rheswm ar hyn o bryd pam y dylai'r duedd honno newid. Ond hyd yn oed petai pobl grefyddol yn fwyafrif mawr, byddai'r un egwyddorion gyda fi: does dim lle mewn ysgolion gwladol i addoliad gorfodol.


Yn anffodus, mae crefydd yn bwrw'r brig mewn cylchoedd. Jest pan rydym yn meddwl bo'r pla wedi'i ddinistrio, mae'n mwtaneiddio a dod nol i ddifetha meddyliau gwan. Cawn byth wared ar y peth, er gydag addysg a gwyliadwraeth, gobeithio y gallwn ei gadw o dan gadwyni.

Mae crefydd fel gwleidyddiaeth - proponents am drosi pawb arall i'w ffordd nhw o feddwl. Os oeddwn yn dechrau pregethu neges y Blaid Lafur neu'r Ceidwadwyr yn ein gwasanaethau, yn sicr byddai lle'r diawl amdani. Dwi o'r barn na ddylid fedyddio person na'i orfodi i addoli tan ei fod o'r oedran lle gall wneud perderfyniad call (18+). Mae'r enghraifft hon o 'brainwashing' ar blentyn ifanc yn drais. Pur a syml.
Rhithffurf defnyddiwr
Duw
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 1263
Ymunwyd: Mer 16 Ion 2008 6:39 pm
Lleoliad: fanyn a wynco

Re: Gorfodi Addoli mewn Ysgolion

Postiogan Lôn Groes » Sad 01 Ion 2011 12:36 am

sian a ddywedodd:Ond mae gorfodi addoli yn wahanol i orfodi rhywun i gadw deddfau gwlad neu orfodi plentyn i wneud rhywbeth fydd er ei les yn y pen draw.Wyddwn i ddim fod 'na wahaniaeth.
Onid yw'r ddau yn orfodol? :)

Blwyddyn Newydd Dda i bawb acw.
'.............Yna heb frys na braw
Llithrodd ei flewyn cringoch dros y grib;
Digwyddodd,darfu,megis seren wib.'
Lôn Groes
Defnyddiwr Efydd
Defnyddiwr Efydd
 
Negeseuon: 169
Ymunwyd: Sul 18 Gor 2004 11:31 pm
Lleoliad: Glannau'r Tawelfôr: Canada

Re: Gorfodi Addoli mewn Ysgolion

Postiogan Nanog » Sad 01 Ion 2011 8:22 pm

Barry a ddywedodd:
Does dim byd yn arbennig am y ganrif hon, wrth gwrs. Ond rydyn ni wedi hen adael yr oes pan oedd addysg yn perthyn i'r capeli a'r eglwysi yn unig, a'r oes pan oedd mwyafrif y boblogaeth yn Gristnogion. Pwrpas ysgolion yw paratoi plant o bob crefydd (a heb unrhyw grefydd) i fyw yn y byd. Pam gorfodi plant Hindwaidd, Islamaidd ayyb i ganu emynau Cristnogol? Pam gorfodi plant sydd heb unrhyw gred mewn duwiau o gwbl i weddïo? Y lle perthnasol i grefydd yw'r capel/eglwys/mosg/teml neu'r cartref. Does dim byd gyda fi yn erbyn creu lle ac amser yn yr ysgol i blant weddïo a chanu emynau os ydyn nhw'n dewis hynny, ond ddylai hynny ddim fod yn orfodol.Yng Nghymru a gweddill y Gorllewin, mae pobl grefyddol erbyn hyn yn y lleiafrif. Does dim rheswm ar hyn o bryd pam y dylai'r duedd honno newid. Ond hyd yn oed petai pobl grefyddol yn fwyafrif mawr, byddai'r un egwyddorion gyda fi: does dim lle mewn ysgolion gwladol i addoliad gorfodol.


Yn ol canlyniadau Cyfrifiad 2001, roedd tua 72% o boblogaeth EnglundandWales yn Gristnogion. Fel y dywedais wrthot o'r blaen, dwi wedi clywed Moslemiaid a phobl of grefyddau eraill yn canu emynau a charolau. Nid oes ganddynt hangups fel yr anghredinwyr ffwndamentalaidd eithafol. Mae gan y rhai sydd eisiau cael eu esgusodi yr hawl i dynnu allan o'r addoli gan gynnwys yr anghredinwyr ffwndamentalaidd eithafol. Pawb yn hapus..... :)
Nanog
Defnyddiwr Arian
Defnyddiwr Arian
 
Negeseuon: 708
Ymunwyd: Llun 26 Rhag 2005 9:13 pm

Re: Gorfodi Addoli mewn Ysgolion

Postiogan Josgin » Sad 01 Ion 2011 8:37 pm

Petai rhai ohonoch yn gwybod cyn lleied o grefydd o unrhyw fath sydd yng ngwasanaethau arferol ysgolion uwchradd , a chyn lleied mae'r disgyblion yn gwrando , heb son am ddeall, yna ni fuasai yna ddadl mor frwd . Yr wyf yn edrych ymlaen at baratoi gwasanaeth ar ddiwrnod fy ymddeoliad sy'n llawn nonsens gwleidyddol anghywir a sarhaus. Dwi'n ofni na fuasai neb yn sylwi .
Josgin
Defnyddiwr Efydd
Defnyddiwr Efydd
 
Negeseuon: 360
Ymunwyd: Sad 17 Chw 2007 11:21 pm
Lleoliad: Gogledd pell

Re: Gorfodi Addoli mewn Ysgolion

Postiogan Seonaidh/Sioni » Sad 01 Ion 2011 10:57 pm

72% Cristion? Tir Nanog dwi'n credu. Mae efallai 25% yn Gristion a'r un faint sy'n credu mewn credoau eraill, e.e. Islam, Hindwaeth, Iddewaeth, Annuwiaeth, Moroniaeth ayyb. Ac mae efallai 50% sy'n "credu yn Nuw" - neu sy ddim yn sicr - ond heb ddilyn dim ffydd arbennig. Ac, wrth gwrs, bydd y rhan fwyaf ohonyn nhw'n deud "Cristion" ar y ffurflen.
A bheil thu gam aithneachadh?
Rhithffurf defnyddiwr
Seonaidh/Sioni
Defnyddiwr Efydd
Defnyddiwr Efydd
 
Negeseuon: 476
Ymunwyd: Sul 03 Chw 2008 8:34 pm
Lleoliad: Markinch, Rìoghachd Fìobha

Re: Gorfodi Addoli mewn Ysgolion

Postiogan Barry » Sul 02 Ion 2011 12:02 am

Nanog a ddywedodd:Mae gan y rhai sydd eisiau cael eu esgusodi yr hawl i dynnu allan o'r addoli

Anghywir. Mae gan eu rhieni yr hawl i'w tynnu allan, sy'n beth cwbl wahanol. A phetai plentyn yn cael ei dynnu allan, mae'n debygol o gael ei fwlio oherwydd ei fod yn "wahanol".

Nanog a ddywedodd:gan gynnwys yr anghredinwyr ffwndamentalaidd eithafol. Pawb yn hapus..... :)

Ac fel rwyf wedi dweud o'r blaen, dyw'r fath beth ddim yn bodoli.
Barry
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 28
Ymunwyd: Iau 10 Rhag 2009 5:05 pm
Lleoliad: Pontllanfraith

Re: Gorfodi Addoli mewn Ysgolion

Postiogan Duw » Sul 02 Ion 2011 11:54 pm

Josgin a ddywedodd:Petai rhai ohonoch yn gwybod cyn lleied o grefydd o unrhyw fath sydd yng ngwasanaethau arferol ysgolion uwchradd , a chyn lleied mae'r disgyblion yn gwrando , heb son am ddeall, yna ni fuasai yna ddadl mor frwd . Yr wyf yn edrych ymlaen at baratoi gwasanaeth ar ddiwrnod fy ymddeoliad sy'n llawn nonsens gwleidyddol anghywir a sarhaus. Dwi'n ofni na fuasai neb yn sylwi .


Digon teg Jos. Hoffwn gytuno bo gwasanaethau crefyddol yn ddi-fater - sneb yn gwrando. Er, i mi, fel anffyddiwr, nid dyna'r pwynt.

Fel y dywedais wrthot o'r blaen, dwi wedi clywed Moslemiaid a phobl of grefyddau eraill yn canu emynau a charolau. Nid oes ganddynt hangups...


Dyna'r ddadl mwya glib dwi wedi clywed 'to. Oherwydd bod rhai o grefyddau eraill yn fodlon eu canu, dylai pawb arall atal eu cwyno gwirion.

"Pam nac wyt ti'n canu Davies?"

"Dwi ddim yn gristion, syr".

"BETH? Mae Ali a Li yn foldon canu 'Tawel Nos', felly stop dy nonsens Davies a chana, neu geid di ei ganu ar dy ben dy hun o flaen pawb!"

"Ond syr, dwi ddim yn credu".

"Ti ddim yn credu mewn Sion Corn chwaith, ond rwyt ti'n dal i ddisgwyl anrhegion. Gwela fi ar y diwedd. Gwarthus..."


Ac eto...

Pennaeth: "Reit Mrs Jones, nawr bod ein gwasanaeth wedi gorffen, gofynnwch i'r disgyblion tu allan i ddod i mewn i gael clywed y cyhoeddiadau."

(700 o ddisgyblion eraill y troi i edrych ar 2 unigolyn yn slinco mewn)
:rolio:

Dyma'r ysgol fel dwi'n ei chofio (25 blynedd yn ol). Ydyn ni wir wedi symud mlaen? Mae datganiadau rhai yma yn dadlau yn erbyn unrhyw gynnydd.
Rhithffurf defnyddiwr
Duw
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 1263
Ymunwyd: Mer 16 Ion 2008 6:39 pm
Lleoliad: fanyn a wynco

Re: Gorfodi Addoli mewn Ysgolion

Postiogan SerenSiwenna » Gwe 07 Ion 2011 9:23 pm

Dwi nawr yn athiest, ond mae gen i 'fond memories' o gwasanaethau ysgol...fel ddudodd y boi yn American Beauty: "This was the high point of my day, it was all down hill from here"...

O ni wrth fy modd yn canu ac yn gwrando ar y storiau boreuol - be fyddai naws y peth bore yma tybed? Cofio'r chweched dosbarth yn cynnal gwasanaeth 'hip' un tro, gan chwarae can "The winds of change" i ni, cyn dadansoddi fe...dwi'm yn cofio beth oedd y neges, ond mi es allan a prynnais y cassette!!! :lol: :lol: :lol:

Ond i drio ateb y cwestiwn, dwi'n amau fod y sylfaen mewn crefydd wedi rhoi buffer i mi tra oedd fy syniadau wrthi'n datblygu o 'the self'. Cyn belled mae syniadau crefyddol yn ymwneud a cariad, ddim angen aur y byd a trio bod yn pobl da yw y neges, yn hytrach na'r stwff damniol dim ond un duw a pawb arall yn mynd i uffern, dwi'm yn meddwl fod na modd iddo gwneud niwed ynde...eto i gyd, dwi'm di meddwl yn ddwfn am y peth felly ymddirheuriadau os yw hyn braidd yn naif...jest estyn context personol yn tentative...mewn Cymraeg hynnod o wael! :wps:
Rhithffurf defnyddiwr
SerenSiwenna
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 602
Ymunwyd: Gwe 10 Chw 2006 2:58 pm
Lleoliad: Cilgwri

NôlNesaf

Dychwelyd i Ffydd a Chrefydd

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig a 2 gwestai

cron