Tudalen 9 o 9

Re: Gorfodi Addoli mewn Ysgolion

PostioPostiwyd: Sul 09 Ion 2011 11:02 am
gan Cymrobalch

Re: Gorfodi Addoli mewn Ysgolion

PostioPostiwyd: Sul 09 Ion 2011 11:42 am
gan Nanog

Re: Gorfodi Addoli mewn Ysgolion

PostioPostiwyd: Sul 09 Ion 2011 12:04 pm
gan ceribethlem

Re: Gorfodi Addoli mewn Ysgolion

PostioPostiwyd: Sul 09 Ion 2011 12:25 pm
gan Duw
Dwi'n cymryd tac ychydig yn wahanol yma. Dwi'n gweld y pwynt o ganu, r'un peth รข dwi'n gweld y pwynt o ddatblygu sgiliau celfyddydol eraill (od yn dod o wyddonydd efallai, ond dyna'm safbwynt). Gallaf oddef canu emynau hefyd, OND nid mewn cyd-destyn addoli. Efallai pwrpas emynau yw addoli, ond gall anffyddwyr fwynhau canu alaw adnabyddus o dro i dro hefyd. Y cyd-destun yw popeth i mi o ran gwasanaethau.

Re: Gorfodi Addoli mewn Ysgolion

PostioPostiwyd: Sad 15 Ion 2011 6:01 pm
gan Nanog

Re: Gorfodi Addoli mewn Ysgolion

PostioPostiwyd: Sul 16 Ion 2011 4:37 pm
gan ceribethlem
Roedd bwriad gyda ni, yn Eisteddfod yr ysgol, i gael nifer o emynau i'r corau i ganu. Mae hwnna wedi newid nawr achos bydde'r Jehovah's ddim yn gallu cymryd rhan :lol:
Yma o Hyd fyddwn ni'n canu nawr. Sneb yn meddwl am ffans y Gweilch yn amlwg.

Re: Gorfodi Addoli mewn Ysgolion

PostioPostiwyd: Sul 16 Ion 2011 10:15 pm
gan Chickenfoot
Ar bwynt ychydig yn wahanol, ond yn cysylltiedig, dw i'n gorfod gwrando ar gynghorion yn weddio fel rhan o'n waith. Gan mai rywbeth hollol ddi-bwynt w gweddio (onid yw gofyn i Dduw am rywbeth yn mynd yn groes i "God shall not be tested"? ), mae'r olygfa o bobol sydd i fod ymysg goreuon yr ardal ynb gofyn i ysbryd am gymorth i neud penderfyniadau'n hollol cherthinllyd.

Pam oes rhaid i ni barchu ymddygiad fel hyn? Pam ydi crefydd yn cael free pass bob tro, boed yn yr ysgol neu adeilad cyngor?