Tudalen 2 o 6

PostioPostiwyd: Sad 09 Meh 2007 7:27 pm
gan rooney
Positif80 a ddywedodd:Dwi'm yn dilyn yr un ohonyn nhw - mae gen i ymenydd a dwi'n ei defnyddio, ac yn dewis i beidio bod yn ddrwg gan fod gweithredoedd drwg yn cael effaith negyddol ar bobl eraill.


sut ti'n penderfynnu beth sydd yn ddrwg?

Pwy a wyr beth sy'n gwneud rywun yn ddrwg? Ond dwi'n sicr ddim am esbonio'r peth trwy ddefnyddio syniadau pobl sy'n dilyn Duw sy'n cyfiawnhau lladd eich fab os ydi o'n "rebellious".


Meddylfryd rhyfedd 1. ti heb syniad pam 2. wedyn ti'n cau dy feddwl i eglurhad cyson a chredadwy sydd wedi sefyll am 2000+ mlynedd

y byd seciwlar wedi cymeryd drosodd,


dim ond ar maes-e, ac wedyn y bbc & llefydd eraill sy'n cael eu ariannu gan y trethdalwyr druan

o ddarllen dy ddehongliad gwallus o'r ffydd Gristnogol, ymddengys dy fod tithau hefyd yn un o ffans dawkins. Cynghoraf i ti ddarllen y llyfrau sydd yn debunkio y dadleuon yma, ac hefyd darllena mewn i'r ffordd mae cymdeithasau seciwlar e.e. stalin wedi trin eu pobl

PostioPostiwyd: Sad 09 Meh 2007 7:52 pm
gan Positif80
Na, dwi ddim yn ffan o Dawkins, oherwydd ei fod yn dod drosodd fel twat hunan-bwysig ym mhob eitem teledu dwi wedi gweld amdano.

Sut dwi'n penderfynu beth sy'n ddrwg? Wel, dwi ddim yn dibynnu ar lyfr. Nid oes gan crefydd monopoly ar foesau. Synnwyr cyffredin yw "thou shalt not kill".

Dwi'm angen duw i ddweud wrtha i beth sy'n iawn. Duw y Beibl yw'r peth mwyaf petulant a phlentynaidd dwi erioed wedi clywed amdano. Os ydi o'n bodoli, dwi' ei wrthod. Dwi'n gwrthod Satan hefyd, oherwydd gwneud donkey work Duw mae o beth bynnag.

Edrychwch pa mor wahanol yw'r rhannau gwahanol o'r Beibl. Mess o lyfr ydi, a 'sdim ots os ydi hyn yn offensive, oherwydd mae pobl wedi gorfodi eu cylt arna i yn y lle cyntaf.

PostioPostiwyd: Sad 09 Meh 2007 8:05 pm
gan Positif80
Cyson? Credadwy, eh?


EZ 20:25 God says that he intentionally gave out bad laws. (This means that God-given laws or commandments are sometimes suspect.)

PR 30:5 Every word of God proves true.
1KI 22:23, 2CH 18:22, JE 4:10, JE 20:7, EZ 14:9 God deceives some of the prophets.

MK 16:17-18 A believer can handle snakes or drink poison and not experience any harm. (Note: Many unfortunate believers have died as a result of handling snakes and drinking poison. This kind of assertion negates the Bible as a useful guidebook for life.)

Mae gen i fwy. Mae'r rhyngrwyd yn brill.

PostioPostiwyd: Sad 09 Meh 2007 8:07 pm
gan Positif80
ON INCEST
"Cursed be he that lieth with his sister, the daughter of his father, or the daughter of this mother..." -- Deuteronomy 27:22

"And if a man shall take his sister, his father's daughter, or his mother's daughter...it is a wicked thing...." -- Leviticus 20:17

[But what was god's reaction to Abraham, who married his sister -- his father's daughter? See Genesis 20:11-12.]

"And God said unto Abraham, As for Sara thy wife...I bless her, and give thee a son also of her..." -- Genesis 17:15-16

ON TRUSTING GOD

Cyson? Credadwy. Balls.

PostioPostiwyd: Sad 09 Meh 2007 11:36 pm
gan Boibrychan
Rooney a ddywedodd:Ni wedi cael rhyddid i ddilyn Duw neu dilyn Satan. Yn anffodus mae rhai pobl yn cael eu swyno gen Satan. Sut fedri di egluro evil gyda dy worldview di? Sut fedri di egluro fod rhywun wedi gwneud rhywbeth ofnadwy fel hyn?


Na buasai person crefyddol byth yn ymyrru a phlant! :rolio:
Dim ond pobl heb dduw wel yn sicyr ddim pabyddwr fel y McCanns tabeth!

Re: McCanns a'r pab

PostioPostiwyd: Sul 10 Meh 2007 2:55 am
gan Mali
rooney a ddywedodd:Mae Madeleine druan dal ar goll. Edmygaf ei rhieni am eu ymdrechion ac am eu ffydd.


Cytuno yn llwyr , ond y media sydd yn gyfrifol am y gweddill. Mae sefyllfaoedd fel hyn yn digwydd yn aml iawn , ond nid pawb sydd yn cael bendith y pâb. :crio:

Re: McCanns a'r pab

PostioPostiwyd: Sul 10 Meh 2007 3:09 am
gan Positif80
Mali a ddywedodd:
rooney a ddywedodd:Mae Madeleine druan dal ar goll. Edmygaf ei rhieni am eu ymdrechion ac am eu ffydd.


Cytuno yn llwyr , ond y media sydd yn gyfrifol am y gweddill. Mae sefyllfaoedd fel hyn yn digwydd yn aml iawn , ond nid pawb sydd yn cael bendith y pâb. :crio:


Yr unig beth mae'r cyfryngau wedi gwneud o'i le yw cadw'r stori yma'n fynd cyn hired heb ddim "newyddion" go iawn yn perthyn iddi ers wythnosau.

PostioPostiwyd: Sul 10 Meh 2007 1:17 pm
gan Dylan
eh, am edefyn od. Pam y dyfynnu o ysgrythur? Be di'r pwynt ti'n trio'i wneud fan hyn?

Re: McCanns a'r pab

PostioPostiwyd: Llun 11 Meh 2007 2:49 am
gan Mali
Positif80 a ddywedodd:
Yr unig beth mae'r cyfryngau wedi gwneud o'i le yw cadw'r stori yma'n fynd cyn hired heb ddim "newyddion" go iawn yn perthyn iddi ers wythnosau.


Spot on, ac maent yn dda iawn am wneud hyn, jyst i gadw ein diddordeb. Pam neith nhw ddim jyst gadael y teulu i fod? :(

Re: McCanns a'r pab

PostioPostiwyd: Maw 12 Meh 2007 8:45 am
gan Positif80
Mali a ddywedodd:
Positif80 a ddywedodd: Pam neith nhw ddim jyst gadael y teulu i fod? :(


Dyna'r peth. Dydi'r teulu ddim isio hynna, gan eu bod nhw'n credu y bydd eu ymgyrch cyfryngol yn helpu darganfod yr hogan - hence y wefan, a'r gion yn gwisgo'r pethau twp melyn na. As if bydd rywun yn cael ei perswadio i roi tystiolaeth pwysig ar ol gweld rywun o Emmerdale yn dangos yn ei gwisgo.

Mae hyn yn mynd i swnio'n ofnadwy, ond dwi wedi diflasu clywed amdani rwan. Os oedden nhw'n mynd i'w ffeindio hi'n saff, mi fasen nhw wedi gwneud erbyn hyn.