Llafur am orfodi rhieni plant bach i weithio

Newyddion a gwleidyddiaeth Ynysoedd y Cewri

Cymedrolwr: Mr Gasyth

Rheolau’r seiat
Newyddion a gwleidyddiaeth Ynysoedd y Cewri, Cofiwch, dim ymosodiadau personol. Pwyswch yma i ddarllen canllawiau cyffredinol maes-e.

Postiogan Manon » Sul 19 Awst 2007 8:01 pm

Blewyn a ddywedodd:
Rw'y tihau a Dili wedi fframio'r ddadl yma gyda'r cwyn fod y llywodraeth yn ceisio gorfodi rhieni i weithio yn hytrach nag aros adref i edrych ar ol eu plant - ond mae hyn yn gelwydd llwyr.


Ond 'da ni ddim yn gofyn i neb ein cadw ni, Blewyn, dyna'r pwynt. 'Dwi ddim yn cael unrhyw arian am beidio gweithio, nac yn cael pres ychwanegol achos bod ni ar incwm isel. 'Dwi jysd ddim yn licio pobol yn cymryd yn ganiataol (yn union fel ti wedi gwneud) bo' fi'n cael llwyth o bres gan y wlad jysd achos bo' fi'n magu fy mhlentyn fy hun, adre. Tydw i ddim yn sbynjo off y wlad, a does gen i ddim lot o bres.

[quote= "Blewyn"]
Gofyn yda chi nid am y rhyddid i aros adref i fagu plant, ond gael aros adref a magu eich plant ag i drethdalwyr eich cadw ! [/quote]

Fel 'dwi'n deud, tydi trethdalwyr ddim yn fy nhalu i, felly mae hyn yn hollol anghywir. Gofyn yda ni, Blewyn, am y rhyddid i aros adra, magu ein plant, ac i bobol ddallt bo ninnau hefyd yn cyfrannu at y gymdeithas.
Even I, as sick as I am, I would never be you...
Rhithffurf defnyddiwr
Manon
Defnyddiwr Arian
Defnyddiwr Arian
 
Negeseuon: 958
Ymunwyd: Gwe 13 Chw 2004 5:16 pm

Postiogan Jamie » Llun 20 Awst 2007 10:19 am

Ond y pwynt, fe gredaf, yw hyn, nid oes rhaid i ti fod yn wir yn cael yr arian yn dy law gan y llywodraeth fel dy fod yn byw ar y wladwriaeth. Os nad wyt yn gweithio yna nid wyt yn talu dy drethi. Pobl eraill sydd yn gweithio sydd yn codi'r tab am bopeth ar dy ran. Mae'n costio filoedd o bunnoedd i rywun. Pwy? Wel, y trethdalwyr, sef gweithlu'r wlad, pobl mewn swyddi.

Dylai pawb sy'n cymeryd allan o'r pot roi siar dyladwy yn ol i mewn ynddo, dyna'r cyfan rydym yn ddweud.

Rwyf yn talu miloedd ar filoedd mewn trethiant ond ddim yn cael llawer ohono yn ol gan fy mod, diolch byth, yn iach. Nid wyf yn malio am dalu ar ran pobl sy'n rhy afiach i weithio ond mae yna lawer SYDD yn gallu ond ddim yn gwneud ac mae'n fy nghythruddo taw'r gweithlu cyffredin, pobl fel fi sydd yn gweithio'n agled, sy'n talu am eu breintiau nhw tra y maent yn eistedd gartre yn gwylio Daytime TV.

Dyna'r oll.

Dyna pam mae barn y cyhoedd yn troi yn gyflym nawr yn erbyn rhieni sydd yn gofyn gormod. Derbyniaf efallai bod dadl ei bod yn fanteisiol i un rhiant aros gartre yn magu am y 4 neu 5 mlynedd gyntaf - yn rhan-amser o bosibl - ond mae ymestyn hynny wedi i'r plentyn iau ddechrau mynychu ysgol nid yn unig yn afresymol ond yn hunanol. 'Sbynjo' (a defnyddio dy derm) yw hynny, dim arall. Nid oes esgus dichonadwy.
Golygwyd diwethaf gan Jamie ar Mer 22 Awst 2007 6:52 am, golygwyd 2 o weithiau i gyd.
Jamie
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 15
Ymunwyd: Gwe 22 Medi 2006 4:16 pm

Postiogan Y Celt Cymraeg » Llun 20 Awst 2007 6:57 pm

Manon a ddywedodd:
Fel 'dwi'n deud, tydi trethdalwyr ddim yn fy nhalu i, felly mae hyn yn hollol anghywir. Gofyn yda ni, Blewyn, am y rhyddid i aros adra, magu ein plant, ac i bobol ddallt bo ninnau hefyd yn cyfrannu at y gymdeithas.


So fyddi di mynd nol i weithio unwaith fydd dy blentyn ddigon hen!?
O swyddfa' r cyfarwyddwr
Y Celt Cymraeg
Defnyddiwr Efydd
Defnyddiwr Efydd
 
Negeseuon: 117
Ymunwyd: Sul 12 Hyd 2003 7:51 pm
Lleoliad: Blaenau Ffestiniog

Postiogan Manon » Llun 20 Awst 2007 7:37 pm

Y Celt Cymraeg a ddywedodd:
Manon a ddywedodd:
Fel 'dwi'n deud, tydi trethdalwyr ddim yn fy nhalu i, felly mae hyn yn hollol anghywir. Gofyn yda ni, Blewyn, am y rhyddid i aros adra, magu ein plant, ac i bobol ddallt bo ninnau hefyd yn cyfrannu at y gymdeithas.


So fyddi di mynd nol i weithio unwaith fydd dy blentyn ddigon hen!?


Digwydd bod, CC, 'dwi yn gweithio o adra' pan mae'r bychan yn cysgu, ac yn gobeithio y byddai'n gallu parhau i wneud hynny unwaith mae fy mhlentyn yn 'rysgol. Ond i'r rhai sydd ddim isho gweithio o gwbl pan ma' ganddon nhw blant bach, mae gen i bob parch tuag atyn nhw.

Neu falle bod gan rywun wrthwynebiad i mi'n gweithio o adre? Any takers? :winc:

'Dwi'n sylweddoli bod hi'n anodd i'r rhai sy'n talu celc go fawr o dreth, mae 'na bobol yn cymryd mantais o'r system. Ond plis sylweddolwch, tydi pawb sydd adre efo'u plant ddim yn gwneud hyn.
Even I, as sick as I am, I would never be you...
Rhithffurf defnyddiwr
Manon
Defnyddiwr Arian
Defnyddiwr Arian
 
Negeseuon: 958
Ymunwyd: Gwe 13 Chw 2004 5:16 pm

Postiogan Owain Llwyd » Llun 20 Awst 2007 11:42 pm

Manon a ddywedodd:'Dwi'n sylweddoli bod hi'n anodd i'r rhai sy'n talu celc go fawr o dreth, mae 'na bobol yn cymryd mantais o'r system. Ond plis sylweddolwch, tydi pawb sydd adre efo'u plant ddim yn gwneud hyn.


Dw i ddim yn meddwl bod unrhyw reidrwydd i chdi dy gyfiawnhau dy hun. Mae codi dau fys yn rheitiach ymateb i rai o'r cyfranwyr i'r edefyn hwn na gofyn yn daer am ddealltwriaeth gynnyn nhw, achos fyddi di ddim yn cael hynna beth bynnag.

Dw i'n dallt bod hyn ddim yn uniongyrchol berthnasol i chdi ond, a siarad fel trethdalwr, diawl o ots gen i os ydw i'n cyfrannu at y symiau pitw mae hawlwyr budd-daliadau yn eu cael gan y wladwriaeth.
Where is the horse and the rider? Where is the Horn that was blowing? They have passed like rain on the mountain, like a wind in the meadow. The days have gone down in the West, behind the hills, into Shadow.
Rhithffurf defnyddiwr
Owain Llwyd
Defnyddiwr Efydd
Defnyddiwr Efydd
 
Negeseuon: 335
Ymunwyd: Gwe 09 Mai 2003 9:50 am
Lleoliad: Llanrug

Postiogan Blewyn » Maw 21 Awst 2007 10:44 am

Manon a ddywedodd:Ond 'da ni ddim yn gofyn i neb ein cadw ni, Blewyn, dyna'r pwynt. 'Dwi ddim yn cael unrhyw arian am beidio gweithio, nac yn cael pres ychwanegol achos bod ni ar incwm isel.

Mae'n ddrwg gen i Manon ond dyna'n union beth oedd dadl gwreiddiol yr edefyn yma - fod gwrthod cadw pobl er mwyn iddynt gael planta r'un peth a'u gorfodi i weithio. T'ydy hyn ddim yn wir o gwbl ! D'oes dim gorfodaeth arneb i gael plant - dewis personol ydy o, a cyfrifoldeb personol.
Rhithffurf defnyddiwr
Blewyn
Defnyddiwr Arian
Defnyddiwr Arian
 
Negeseuon: 762
Ymunwyd: Sad 31 Gor 2004 12:47 pm
Lleoliad: Brisbane, Queensland, Straya Mate

Postiogan Manon » Maw 21 Awst 2007 11:06 am

Blewyn a ddywedodd:
Manon a ddywedodd:Ond 'da ni ddim yn gofyn i neb ein cadw ni, Blewyn, dyna'r pwynt. 'Dwi ddim yn cael unrhyw arian am beidio gweithio, nac yn cael pres ychwanegol achos bod ni ar incwm isel.

Mae'n ddrwg gen i Manon ond dyna'n union beth oedd dadl gwreiddiol yr edefyn yma - fod gwrthod cadw pobl er mwyn iddynt gael planta r'un peth a'u gorfodi i weithio. T'ydy hyn ddim yn wir o gwbl ! D'oes dim gorfodaeth arneb i gael plant - dewis personol ydy o, a cyfrifoldeb personol.


'Dwi'n dechra' gweld rwan bod rhaid i ni gytuno i anghtuno ar hwn... 'Da ni byth yn mynd i gyd-weld, nac 'dan? 'Dwi'n ailadrodd fy hun drosodd a throsodd, ac mae o'n mynd yn boring i bawb... :winc:

Owain Llwyd a ddywedodd:Dw i ddim yn meddwl bod unrhyw reidrwydd i chdi dy gyfiawnhau dy hun. Mae codi dau fys yn rheitiach ymateb i rai o'r cyfranwyr i'r edefyn hwn na gofyn yn daer am ddealltwriaeth gynnyn nhw, achos fyddi di ddim yn cael hynna beth bynnag.

Dw i'n dallt bod hyn ddim yn uniongyrchol berthnasol i chdi ond, a siarad fel trethdalwr, diawl o ots gen i os ydw i'n cyfrannu at y symiau pitw mae hawlwyr budd-daliadau yn eu cael gan y wladwriaeth.


Pan o'n i'n ddi-blant ac ar gyflog ffab, o'n i ddim rili yn meindio talu treth i'r pobol oedd angan o chwaith... Ond dyna ni, mae pawb yn wahanol (a dwi yn hipi.)

Faint o efefynnau'r maes fysa'n marw allan os 'sa pawb yn cytuno i angytuno dwa'? :)
Even I, as sick as I am, I would never be you...
Rhithffurf defnyddiwr
Manon
Defnyddiwr Arian
Defnyddiwr Arian
 
Negeseuon: 958
Ymunwyd: Gwe 13 Chw 2004 5:16 pm

Postiogan Blewyn » Maw 21 Awst 2007 11:08 am

Jamie a ddywedodd:Dylai pawb sy'n cymeryd allan o'r pot roi siar dyladwy yn ol i mewn ynddo, dyna'r cyfan rydym yn ddweud.

T'ydw i ddim yn cytuno a hyn O GWBL. Dan ni fel democratiaeth yn dewis adeiladu a chadw y pethau da ni'n eu rhannu - ffyrdd, luoedd arfog, senedd, ysgolion, gwasanaeth iechyd - achos ein bod yn credu fod yn pethau yma yn dda ag yn iawn, ag eu bod yn gwneud y wlad y le o safon i fyw ynddo. Da ni hefyd yn credu mewn rhyddid - na ddylia unrhyw un gael ei orfodi i wneud dim. Os bo rhai yn dewis peidio cyfrannu, eu dewis a'u rhyddid nhw yw hynna, ond fel cymdeithas da ni yn dewis darparu y wlad ar gyfer PAWB, gan gynnwys y rhai sydd yn dewis peidio cyfrannu. Dwi (a gweddill y wlad, yn ol ein polisiau a chyfreithiau) yn fodlon i'r rhai sydd ddim yn cyfrannu gael elwa o ddefnydd y ffyrdd, yr heddlu, y gwasanaeth iechyd, achos (am nifer maith o resymau) mae o'n beth iawn i wneud.

Lle dwi'n tynnu'r lein yn bersonol ydy cadw'r rhai sydd yn dewis peidio cadw eu hunain, a wedyn mynnu arian cyhoeddus. Nid yn unig achos bysa'n well gen i weld y mymryn arian yn fy mhoced fy hun ar gyfer fy nheulu fy hun, ond achos dwi'n meddwl ei fod yn hybu diwylliant o ddibyniaeth, lladd hunan-barch, hybu planta ym mysg y lleiaf abl a gweithgar. Braint ydy plant, ddim hawl. Mi ddylia fo rhywun sy'n gorfod begera ar y wlad i gadw eu plant yn gyweilyddus o'r ffaith.
Rhithffurf defnyddiwr
Blewyn
Defnyddiwr Arian
Defnyddiwr Arian
 
Negeseuon: 762
Ymunwyd: Sad 31 Gor 2004 12:47 pm
Lleoliad: Brisbane, Queensland, Straya Mate

Postiogan Owain Llwyd » Maw 21 Awst 2007 11:43 am

Manon a ddywedodd:
Owain Llwyd a ddywedodd:Dw i ddim yn meddwl bod unrhyw reidrwydd i chdi dy gyfiawnhau dy hun. Mae codi dau fys yn rheitiach ymateb i rai o'r cyfranwyr i'r edefyn hwn na gofyn yn daer am ddealltwriaeth gynnyn nhw, achos fyddi di ddim yn cael hynna beth bynnag.

Dw i'n dallt bod hyn ddim yn uniongyrchol berthnasol i chdi ond, a siarad fel trethdalwr, diawl o ots gen i os ydw i'n cyfrannu at y symiau pitw mae hawlwyr budd-daliadau yn eu cael gan y wladwriaeth.


Pan o'n i'n ddi-blant ac ar gyflog ffab, o'n i ddim rili yn meindio talu treth i'r pobol oedd angan o chwaith... Ond dyna ni, mae pawb yn wahanol (a dwi yn hipi.)


Mae gen i ddau o blant ac mi ydw i'n cael cyflog tra ansyfrdanol gan 'mod i'n gweithio'n rhan amser i helpu magu'r plant rhagddywededig. Am ryw reswm, dw i'n cael fy nghorddi yn fwy o lawer gan weld arian trethi yn mynd at bethau fatha sybsideiddio alcohol i Aelodau Seneddol neu brynu papur wal hurt o ddrudfawr i'r Arglwydd Ganghellor. Mae 'na hen ddigon o bobl ddigon breintiedig sy'n manteisio ar y system dipyn yn fwy na'r 'sbynjars' bondigrybwyll ar waelod y domen gymdeithasol, ond, am ryw reswm, dydi'r rheina ddim yn cael yr un sylw rownd-y-ffycin-rîl â'r mamau sengl aros-adra.
Where is the horse and the rider? Where is the Horn that was blowing? They have passed like rain on the mountain, like a wind in the meadow. The days have gone down in the West, behind the hills, into Shadow.
Rhithffurf defnyddiwr
Owain Llwyd
Defnyddiwr Efydd
Defnyddiwr Efydd
 
Negeseuon: 335
Ymunwyd: Gwe 09 Mai 2003 9:50 am
Lleoliad: Llanrug

Postiogan Manon » Maw 21 Awst 2007 1:02 pm

Owain Llwyd a ddywedodd:
Mae gen i ddau o blant ac mi ydw i'n cael cyflog tra ansyfrdanol gan 'mod i'n gweithio'n rhan amser i helpu magu'r plant rhagddywededig. Am ryw reswm, dw i'n cael fy nghorddi yn fwy o lawer gan weld arian trethi yn mynd at bethau fatha sybsideiddio alcohol i Aelodau Seneddol neu brynu papur wal hurt o ddrudfawr i'r Arglwydd Ganghellor. Mae 'na hen ddigon o bobl ddigon breintiedig sy'n manteisio ar y system dipyn yn fwy na'r 'sbynjars' bondigrybwyll ar waelod y domen gymdeithasol, ond, am ryw reswm, dydi'r rheina ddim yn cael yr un sylw rownd-y-ffycin-rîl â'r mamau sengl aros-adra.


Eiliaf, eiliaf, eiliaf. Easy targets!
Even I, as sick as I am, I would never be you...
Rhithffurf defnyddiwr
Manon
Defnyddiwr Arian
Defnyddiwr Arian
 
Negeseuon: 958
Ymunwyd: Gwe 13 Chw 2004 5:16 pm

NôlNesaf

Dychwelyd i Materion Prydain

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig a 2 gwestai

cron