Tudalen 2 o 2

Re: Yr Etholiad Cyffredinol a phwy fydd yn ennill

PostioPostiwyd: Sul 04 Mai 2008 11:28 pm
gan Muralitharan
Mae rhai ohonom ni'n dal i gofio'r Toriaid, ac mi roeddan nhw'n ffiaidd!
Ond cyn iddyn nhw fynd ati i glochdar yn ormodol, mae'n rhaid iddyn nhw ddeud wrth bobl Prydain beth yn union yw eu polisiau - os oes ganddyn nhw rai.

A gyda llaw, a oes unrhyw un arall ond y fi yn ffieiddio at y ffaith fod hanner neu ragor o Gabinet Cameron, gan gynnwys Cameron, ei hun wedi bod yn ddisgyblion yn Eton? A rwan mae Maer newydd Llundain, Boris Johnson, yn gyn-ddisgybl o'r ysgol honno hefyd? Plaid y bobl my arse ...