Tudalen 1 o 2

Stori Rhyfedd Iawn gan Sky News

PostioPostiwyd: Maw 14 Hyd 2008 2:26 pm
gan Chickenfoot
Ydi pobl fel hyn yn mynd ymlaen i ladd pobl, neu dim ond myth yw hynna?

http://uk.news.yahoo.com/5/20081014/tuk ... dbed5.html

Hefyd, mae'r enw People for the Ethical Treatment of Animals yn wirion. Be' mae "ethical" i fod i feddwl? Roedd Hitler yn "ethical" - roedd ganddo set o ethics - ond dydi hynna ddim yn ei wneud yn ddyn da. Doedd humane ddim yn swnio mor catchy, sbo.

Re: Stori Rhyfedd Iawn gan Sky News

PostioPostiwyd: Maw 14 Hyd 2008 2:31 pm
gan ceribethlem

Re: Stori Rhyfedd Iawn gan Sky News

PostioPostiwyd: Maw 14 Hyd 2008 2:52 pm
gan Chickenfoot
Mae pawb yn ethical, os ydyn nhw'n ymddwyn yn ol eu egwyddorion nhw. Fy mhwynt yw nad yw'r "ethical" yn feddwl dim byd yng nghyd-destun PETA. Who's Ethics?

Re: Stori Rhyfedd Iawn gan Sky News

PostioPostiwyd: Mer 15 Hyd 2008 8:03 am
gan ceribethlem

Re: Stori Rhyfedd Iawn gan Sky News

PostioPostiwyd: Mer 15 Hyd 2008 11:46 am
gan Griff-Waunfach

Re: Stori Rhyfedd Iawn gan Sky News

PostioPostiwyd: Mer 15 Hyd 2008 12:13 pm
gan huwwaters

Re: Stori Rhyfedd Iawn gan Sky News

PostioPostiwyd: Mer 15 Hyd 2008 2:14 pm
gan Griff-Waunfach
Mae gen ti bwynt Huw.

Dwi'n gweld moesegau fel 'y ffordd mae dyn yn byw yn ol y moesau mae ef yn ei dal'. Felly os nag yw Moesau mae person yn credu ynddo yn gwrthod gwneud niwed i bobl, ni fydd y moesegau y person yn gwrthod iddo ymddwyn mewn ffordd treisgaer, er enghraifft.

Fel dywedes i, gallai fod yn ethical caniatau trais, gan fod yr holl beth yn sybjective.

Re: Stori Rhyfedd Iawn gan Sky News

PostioPostiwyd: Mer 15 Hyd 2008 4:46 pm
gan Chickenfoot
If fynd yn ol at rywbeth arall am eiliad, mae'n ddidodorol (i mi, beth bynnag) i ystyried y fath o berson fasa'n gwneud sydd ym marn y rhan helaeth o'r boblogaeth, yn rywbeth hollol ffiaidd. Ydi hyn yn ryw fath o gam ar y ffordd i ladd pobl?

Re: Stori Rhyfedd Iawn gan Sky News

PostioPostiwyd: Mer 15 Hyd 2008 6:03 pm
gan Griff-Waunfach

Re: Stori Rhyfedd Iawn gan Sky News

PostioPostiwyd: Mer 15 Hyd 2008 7:09 pm
gan ceribethlem