Tudalen 1 o 2

Stori Rhyfedd Iawn gan Sky News

PostioPostiwyd: Maw 14 Hyd 2008 2:26 pm
gan Chickenfoot
Ydi pobl fel hyn yn mynd ymlaen i ladd pobl, neu dim ond myth yw hynna?

http://uk.news.yahoo.com/5/20081014/tuk ... dbed5.html

Hefyd, mae'r enw People for the Ethical Treatment of Animals yn wirion. Be' mae "ethical" i fod i feddwl? Roedd Hitler yn "ethical" - roedd ganddo set o ethics - ond dydi hynna ddim yn ei wneud yn ddyn da. Doedd humane ddim yn swnio mor catchy, sbo.

Re: Stori Rhyfedd Iawn gan Sky News

PostioPostiwyd: Maw 14 Hyd 2008 2:31 pm
gan ceribethlem
Chickenfoot a ddywedodd:Roedd Hitler yn "ethical" - roedd ganddo set o ethics - ond dydi hynna ddim yn ei wneud yn ddyn da.
Ti'n credu oedd Hitler yn "ethical"? Jiawcs!

Re: Stori Rhyfedd Iawn gan Sky News

PostioPostiwyd: Maw 14 Hyd 2008 2:52 pm
gan Chickenfoot
Mae pawb yn ethical, os ydyn nhw'n ymddwyn yn ol eu egwyddorion nhw. Fy mhwynt yw nad yw'r "ethical" yn feddwl dim byd yng nghyd-destun PETA. Who's Ethics?

Re: Stori Rhyfedd Iawn gan Sky News

PostioPostiwyd: Mer 15 Hyd 2008 8:03 am
gan ceribethlem
Chickenfoot a ddywedodd:Mae pawb yn ethical, os ydyn nhw'n ymddwyn yn ol eu egwyddorion nhw. Fy mhwynt yw nad yw'r "ethical" yn feddwl dim byd yng nghyd-destun PETA. Who's Ethics?

Fi'n anghytuno, mae bod yn ethical yn meddwl dy fod di'n ceisio lleihau niwed i bobl, roedd Hitler wrth reswm ddim yn ethical.
Fi'n credu fod moesau cryf iawn (er rhyfedd iawn i fi) gyda Hitler, ond dadl wahanol yw hynny.

Re: Stori Rhyfedd Iawn gan Sky News

PostioPostiwyd: Mer 15 Hyd 2008 11:46 am
gan Griff-Waunfach
ceribethlem a ddywedodd:
Chickenfoot a ddywedodd:Mae pawb yn ethical, os ydyn nhw'n ymddwyn yn ol eu egwyddorion nhw. Fy mhwynt yw nad yw'r "ethical" yn feddwl dim byd yng nghyd-destun PETA. Who's Ethics?

Fi'n anghytuno, mae bod yn ethical yn meddwl dy fod di'n ceisio lleihau niwed i bobl, roedd Hitler wrth reswm ddim yn ethical.
Fi'n credu fod moesau cryf iawn (er rhyfedd iawn i fi) gyda Hitler, ond dadl wahanol yw hynny.


Dwi'n meddwl beth mae Chickenfoot yn ceisio dweud yw bod 'byw yn foesol' yn rhywbeth 'subjective' iawn, hynny yw mae gan pawb moesau eu hunain.

Mae'n rhaid i mi anghytuno gyda dy gosodiad bod byw yn 'ethical' yn meddwl dy fod di'n ceisio lleihau niwed i bobl. Gellir ddadlai bod hi'n foesol i lladd pobl er mwyn osgoi gorpoblogi. Hynny yw mae rhai systemau moesol (iwtalitariaeth er enghraifft) yn gosod mai byw yn moesol yw i sicrhau bod y hapusrwydd mwyaf yn cael ei gwireddu - felly the ends justify the means.

Efallai mae dy foesau di yn meddwl mai caisio lleihau niwed i bobl sy'n gywir. Ond nid yw hwnnw yn golygu bod gan pobl eraill yr un set o foesau. Ac wrth gwrs mae dyn yn gofyn wedyn beth a olygir gan "leihau niwed"?

Ydi hi'n anfoesol i tori coes (gwneud niwed) i berson trwy wthio nhw i'r llawr er mwyn arbed nhw rhag car sy' bron a fwrw i mewn iddyn nhw?

Re: Stori Rhyfedd Iawn gan Sky News

PostioPostiwyd: Mer 15 Hyd 2008 12:13 pm
gan huwwaters
Griff-Waunfach a ddywedodd:
ceribethlem a ddywedodd:
Chickenfoot a ddywedodd:Mae pawb yn ethical, os ydyn nhw'n ymddwyn yn ol eu egwyddorion nhw. Fy mhwynt yw nad yw'r "ethical" yn feddwl dim byd yng nghyd-destun PETA. Who's Ethics?

Fi'n anghytuno, mae bod yn ethical yn meddwl dy fod di'n ceisio lleihau niwed i bobl, roedd Hitler wrth reswm ddim yn ethical.
Fi'n credu fod moesau cryf iawn (er rhyfedd iawn i fi) gyda Hitler, ond dadl wahanol yw hynny.


Dwi'n meddwl beth mae Chickenfoot yn ceisio dweud yw bod 'byw yn foesol' yn rhywbeth 'subjective' iawn, hynny yw mae gan pawb moesau eu hunain.

Mae'n rhaid i mi anghytuno gyda dy gosodiad bod byw yn 'ethical' yn meddwl dy fod di'n ceisio lleihau niwed i bobl. Gellir ddadlai bod hi'n foesol i lladd pobl er mwyn osgoi gorpoblogi. Hynny yw mae rhai systemau moesol (iwtalitariaeth er enghraifft) yn gosod mai byw yn moesol yw i sicrhau bod y hapusrwydd mwyaf yn cael ei gwireddu - felly the ends justify the means.

Efallai mae dy foesau di yn meddwl mai caisio lleihau niwed i bobl sy'n gywir. Ond nid yw hwnnw yn golygu bod gan pobl eraill yr un set o foesau. Ac wrth gwrs mae dyn yn gofyn wedyn beth a olygir gan "leihau niwed"?

Ydi hi'n anfoesol i tori coes (gwneud niwed) i berson trwy wthio nhw i'r llawr er mwyn arbed nhw rhag car sy' bron a fwrw i mewn iddyn nhw?


Paid a drysu rhwng moesol(moral) a moesegol(ethical) fan hyn. Mae moesegau yn tueddu i gael mwy o dir cyffredin rhyngddynt na moesau. Mater o flas personol yw moesau.

Re: Stori Rhyfedd Iawn gan Sky News

PostioPostiwyd: Mer 15 Hyd 2008 2:14 pm
gan Griff-Waunfach
Mae gen ti bwynt Huw.

Dwi'n gweld moesegau fel 'y ffordd mae dyn yn byw yn ol y moesau mae ef yn ei dal'. Felly os nag yw Moesau mae person yn credu ynddo yn gwrthod gwneud niwed i bobl, ni fydd y moesegau y person yn gwrthod iddo ymddwyn mewn ffordd treisgaer, er enghraifft.

Fel dywedes i, gallai fod yn ethical caniatau trais, gan fod yr holl beth yn sybjective.

Re: Stori Rhyfedd Iawn gan Sky News

PostioPostiwyd: Mer 15 Hyd 2008 4:46 pm
gan Chickenfoot
If fynd yn ol at rywbeth arall am eiliad, mae'n ddidodorol (i mi, beth bynnag) i ystyried y fath o berson fasa'n gwneud sydd ym marn y rhan helaeth o'r boblogaeth, yn rywbeth hollol ffiaidd. Ydi hyn yn ryw fath o gam ar y ffordd i ladd pobl?

Re: Stori Rhyfedd Iawn gan Sky News

PostioPostiwyd: Mer 15 Hyd 2008 6:03 pm
gan Griff-Waunfach
Chickenfoot a ddywedodd:If fynd yn ol at rywbeth arall am eiliad, mae'n ddidodorol (i mi, beth bynnag) i ystyried y fath o berson fasa'n gwneud sydd ym marn y rhan helaeth o'r boblogaeth, yn rywbeth hollol ffiaidd. Ydi hyn yn ryw fath o gam ar y ffordd i ladd pobl?


Wel, mae'n amlwg bod gan y person hyn ddim problem gyda cymryd bywyd, heb unrhyw rheswm... felly nid yw hi'n cam fawr o ladd person.

Re: Stori Rhyfedd Iawn gan Sky News

PostioPostiwyd: Mer 15 Hyd 2008 7:09 pm
gan ceribethlem
huwwaters a ddywedodd:Paid a drysu rhwng moesol(moral) a moesegol(ethical) fan hyn. Mae moesegau yn tueddu i gael mwy o dir cyffredin rhyngddynt na moesau. Mater o flas personol yw moesau.

Cytuno gyda Huwwaters. dyma beth sydd gan wikipedia i'w ddweud, a dyna fel oeddwn ni'n ei weld hi hefyd.