Tudalen 1 o 2

Treuliau Aelodau Seneddol

PostioPostiwyd: Gwe 08 Mai 2009 9:18 pm
gan Hedd Gwynfor
Methu credu rhai o'r pethau. AS Llafur yn hawlio £1.11 am Tampax. AS Gwrywaidd! :ofn:

Re: Treuliau Aelodau Seneddol

PostioPostiwyd: Sad 09 Mai 2009 6:31 am
gan Duw
Jest wedi gweld rhestr Ms. Blears - ffiaidd.

Re: Treuliau Aelodau Seneddol

PostioPostiwyd: Sad 09 Mai 2009 4:43 pm
gan Ray Diota

Re: Treuliau Aelodau Seneddol

PostioPostiwyd: Sad 09 Mai 2009 4:53 pm
gan Ray Diota

Re: Treuliau Aelodau Seneddol

PostioPostiwyd: Sad 09 Mai 2009 6:37 pm
gan Seonaidh/Sioni
Mae na lot o bethau sy'n warthus dros ben, anhygoel ac ati, ond rhaid cofio hyn: mae basic ein hAS ni yn llai o lawer na basic y mwyafrif o aelodau o'r fath mewn mannau eraill yn Ewrop. Felly mae "diwylliant treuliau" wedi tyfu yn eu plith nhw er mwyn cael incwm sy'n cyfateb i hwnnw cynrychiolwyr cenedlaethol eraill yn Ewrop. Dim esgus, ond rhywbeth i gofio amdano.

Re: Treuliau Aelodau Seneddol

PostioPostiwyd: Sad 09 Mai 2009 10:05 pm
gan aled g job
Mae'r straeon am dreuliau'r aelodau seneddol yn rhyfeddol, ond be sydd yr un mor ryfeddol ydi ymateb y gwleidyddion i'r ffaith bod y cyhoedd o'r diwedd yn cael gweld be'n union y mae eu haelodau seneddol wedi bod yn ei hawlio dros y blynyddoedd. Gordon Brown yn dweud mai'r "system" sydd ar fai, gan anghofio'n gyfleus iawn ei fod o wedi bod yn rhan ganolog o'r "system" am 12 mlynedd; Harriet harman wedyn gyda'r ddadl bitw nad oedd y llygredd yng Ngwledydd Prydain cynddrwg a'r hyn i'w weld yng ngweddill y byd a dyna chi awdurodau'r ty cyffredin wedyn yn hawlio mai'r drosedd waethaf yn hyn oll ydi fod yna rhywun yn rhywle wedi rhyddhau'r manylion hyn i'r wasg. Os oedd angen prawf o gwbl am fodolaeth "The political class" yng Ngwledydd Prydain sydd yn bodoli'n unig er mwyn gwasnaethau buddiannau eu hunain ar draws ffiniau pleidiol ac sy'n gwbl fyddar i anghenion yr etholwyr mewn gwirionedd( testun llyfr gwych gan peter osborne yn ddiweddar) wel does dim angen chwilio ymhellach nagoes.

Y cwestiwn diddorol, gyda mwy o fanylion am y gwrth-bleidiau i'w cyhoeddi dros y dyddiau nesaf, ydi be nesaf? Yn eironig iawn, er mai llafur newydd sydd o dan y lach fel y blaid lywodraethol, dwi'n meddwl y gall hyn oll fod o fudd i Lafur ar un ystyr. Hynny ydi, mae'n ddigon posib y gwelan ni ddegau, os nad cannoedd o ffigyrau tebyg i martin bell yn sefyll yn yr etholiad cyffredinol nesaf o dan y faner "a plague on all your houses" math o beth; fe all llwyddiant y "blaid" hon olygu na chaiff y ceidwadwyr fawr o fwyafrif yn yr etholiad ac fe fydd Ty'r Cyffredin nesaf yn le cwbl wahanol. Iawn, bydd Llafur ei hun wedi'i wastrodi, ond o gofio mai casineb at y toriaid ydi'r unig beth sy'n uno'r blaid lafur ar hyn o bryd, byddai gweld y toriaid yn gorfod rheoli ar fandad denau iawn yn ddigon i gadw gweddillion y blaid lafur yn hapus am flynyddoedd. Ac o gofio'r cysylltiadau agos sydd wedi bod rhwng Y Blaid Lafur a'r Daily Telegraph dros y blynyddoedd dwytha, tybed yn wir os mai polisi "scorched earth" fel hyn ydi'r agenda tu ol i'r agenda ?

Pe bawn i'n Gordon Brown, mi fyddwn i'n galw etholiad cyffredinol ddyddiau wedi i fanylion gwaethaf am y Blaid Geidwadol ymddangos. Mewn stroc, gallai danseilio hynny yn ei blaid ei hun sydd am gael gwared arno, ac fe allai gyflwyno'i hun i'r cyhoedd fel arweinydd "egwyddorol" sy'n cydnabod bod hyn yn sgandal mor ddifrifol nes bod rhaid cael etholiad cyffredinol ! Ond a fydd gan "bottler brown" y dychymyg i weithredu cynllun fel hyn?

Re: Treuliau Aelodau Seneddol

PostioPostiwyd: Sul 10 Mai 2009 11:35 am
gan Duw
Mae AS Prydain yn ennill llai na gwleidyddwyr gweddill Ewrop. Ac? Beth yw'r ddadl? Mae nyrsys rhan fwyaf o wledydd Ewrop yn ennill yn fwy na rhai Prydain. Dwi ddim yn gweld nyrsys yn hawlio miloedd ar ben miloedd o bercs.

Mae hawlio am ail gatre'n iawn - dyle hwn fod am rent yn unig. Falle sicrhau'r sylfeini yn y lle. Pam nac ydy rhyw sefydliad fel Housing Association yn gyfrifol am osod ail gatre iddynt?

Mae un AS wedi prynu fflat am £380,000 gydag arian y cyhoedd ac yna wedi'i werthu am £800,000. Rhwng 10-20 blynedd o gyflog i ran fwyaf o'r Cymry!


Mae'r ffaith bod AS yn gallu ennill dros £100K yn achosi person i dagu. Beth yw'r sbardun sy'n achosi person i fynd am swydd AS? Arian? Gweision Cyhoeddus ydynt ar ddiwedd hi. Pryd ddiawl a wnaeth gwas ennill mwy na'i feistr (e.e. cyfartaledd incwm Prydain)?

Re: Treuliau Aelodau Seneddol

PostioPostiwyd: Sul 10 Mai 2009 4:28 pm
gan Ray Diota

Re: Treuliau Aelodau Seneddol

PostioPostiwyd: Sul 10 Mai 2009 5:16 pm
gan Duw

Re: Treuliau Aelodau Seneddol

PostioPostiwyd: Sul 10 Mai 2009 10:32 pm
gan Cardi Bach