A dylai'r BNP fod ar Question Time?

Newyddion a gwleidyddiaeth Ynysoedd y Cewri

Cymedrolwr: Mr Gasyth

Rheolau’r seiat
Newyddion a gwleidyddiaeth Ynysoedd y Cewri, Cofiwch, dim ymosodiadau personol.

A dylai'r BNP fod ar Question Time?

Postiogan Rhods » Maw 08 Medi 2009 2:08 pm

Mae'n edrych, yn ol yr adroddiadau, y bydd y BBC yn gwahodd Nock Griffin o'r BNP i fod ar panel rhaglen Ouestion Time rhywbryd yn yr Hydref. Be da chi yn feddwl, o blaid neu yn erbyn?

Mewn un modd bydd gweld Nick Griffin ar y rhaglen yn hala fi yn sic, ond ar y llaw arall dwi yn teimlo y bydde fe yn gyfle da i ni hamroi dadleuon ai humilietio nhw ar teledu cenedlaethol. Bydde rhaid cael panelwyr da tho i'w exposo - rhywun fel Tony Benn o'r chwith a falle John Gaunt or Sun sydd yn ennill dadleoun yn wych a bydde yn neud ffyliaid o Griffin ai thugs. Dwi yn cydymdeimlo ar y 'no platform i'r BNP' stance, ac yn deall yn llwyr ei rhesymau - ar un adeg, o ni yn cytuno a nhw, ond erbyn nawr dwi yn gweld bod y 'no platform' policy tuag at y BNP wedi arwain at ei llwyddiant, i raddau. Roedd case y BBC yn y llysoedd yn erbyn nhw y llynnedd (pam natho nhw recordio Griffin yn ymosos ar mwslemaiad -y BNP yn ennill oherwydd y busnes 'free speech' ma.)wedi bod yn fethiant llwyr ac wedi cryfhau y BNP yn anffodus, o ran cyd destun PR.

Er bod en anodd ac anghyffyrddus uffernnol, gwynebu y gelyn ai curo yw'r ffordd orau...Be da chi yn feddwl maeswyr? Derbyn bod hyn yn un anodd a sensetif...
Rhithffurf defnyddiwr
Rhods
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1266
Ymunwyd: Gwe 06 Ion 2006 2:17 pm

Re: A dylai'r BNP fod ar Question Time?

Postiogan Hogyn o Rachub » Maw 08 Medi 2009 2:53 pm

Dylent. Waeth pa mor ffiaidd ydyn nhw, gwlad ddemocrataidd ydi hon, ac mae ganddyn nhw gynrychioliaeth ddemocrataidd ar lefel Ewropeaidd erbyn hyn - un o nodweddion democratiaeth ydi hawl i fynegi barn, pa farn bynnag ydi honno.

Os ydi pobl am bleidleisio dros y BNP, yna dyna ni, ond yr unig ffordd o'u trechu ydi drwy ideoleg a dangos ffieiddrwydd eu hegwyddorion. Dwi'n meddwl bod y gwleidyddion sy'n gwrthod rhannu llwyfan â'r BNP yn gachwrs - dylid bwrw ati i ddangos y BNP am beth ydyw ac mae Question Time a'r fath sioeau yn gyfle perffaith y dylid manteisio'n llawn arno i wneud hynny.
"Be gymrwch chi Wiliam, ai salad ta beth?"
"Oes rhaid i chi ofyn? Wel, tatws trwy crwyn!"

Rhithffurf defnyddiwr
Hogyn o Rachub
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 4939
Ymunwyd: Gwe 25 Hyd 2002 7:59 pm
Lleoliad: Caerdydd a Rachub

Re: A dylai'r BNP fod ar Question Time?

Postiogan osian » Maw 08 Medi 2009 3:24 pm

Mai'n un anodd iawn, ond be dwi'n deimlo ydi bod syniadau y BNP yn mynd tu hwnt i syniada gwleidyddol - ddim jysd yn rwbath ti'n anghytuno yn llwyr ag o ar sail gwleidyddol, ond yn gwbwl rong ym mhob ffordd. dwi meddwl bod modd dadla yn erbyn rhoi nhw ar question time ac ati ar y sail yna. ond dwi dal ddim yn shwr..
dwi yn meddwl fodd bynnag bod croesawu'r peth gan obeithio bo nhw am gal eu tynnu yn gria ar y rhaglen yn agwedd beryg achos bo'na jans uchal iddo fo facffeirio
"I'm hugely confused Ted!"
Rhithffurf defnyddiwr
osian
Defnyddiwr Arian
Defnyddiwr Arian
 
Negeseuon: 627
Ymunwyd: Mer 20 Meh 2007 2:40 pm
Lleoliad: o flaen sgrin

Re: A dylai'r BNP fod ar Question Time?

Postiogan Hedd Gwynfor » Maw 08 Medi 2009 8:14 pm

Ychydig oddi ar y pwnc, ond blogiad da iawn gan Colin Nosworthy yma - http://www.thisismytruth.org/2009/08/i- ... -at-night/
Rhithffurf defnyddiwr
Hedd Gwynfor
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 6140
Ymunwyd: Llun 19 Awst 2002 12:51 pm
Lleoliad: Caerfyrddin

Re: A dylai'r BNP fod ar Question Time?

Postiogan Duw » Maw 08 Medi 2009 8:32 pm

DWi'n gweld hi'n anodd i wahardd y BNP o unrhyw fforwm wleidyddol. Bydde'r math hwn o driniaeth yn beryglus iawn. Wrth gwrs fy mod yn meddwl eu bod nhw'n afiach, ond dwi'n credu'n gryf y dylai pobl glywed yr hyn sydd ganddynt i'w ddweud.

Falle gwnan nhw ddilyn PC - cefnogaeth gadarnhaol pan yn anhysbys, colli tir unwaith i nhw dderbyn cyhoeddusrwydd/ychydig o bwer. Ac na, dwi ddim yn cymharu'r ddwy blaid cyn bo unrhyw un yn dechre malu cachu.
Rhithffurf defnyddiwr
Duw
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 1263
Ymunwyd: Mer 16 Ion 2008 6:39 pm
Lleoliad: fanyn a wynco

Re: A dylai'r BNP fod ar Question Time?

Postiogan Seonaidh/Sioni » Maw 08 Medi 2009 9:35 pm

A ddylai'r BGB fod ar Question Time? Wel, a ddylai neb bleidleisio drostyn nhw? Teimlaf na ddylai - ill dau. Ond mae pobl sy'n pleidleisio drostyn nhw, efallai'n agos at 5% o'r pleidleiswyr. Beth am y Gwyrddion - cefnogaeth debyg, swn i'n credu - a ddylen nhw fod ar Question Time? Wel, maen nhw wedi bod, dwi'n credu. Nid yn aml mod i'n gwrando wrth Question Time ond weithiau mod i'n. Hyn a ddywedaf: petaswn i'n gwrando ar QT ac petasai rhywun yno oddi wrth y BGB, ymaith a'r radio nhy fi.
A bheil thu gam aithneachadh?
Rhithffurf defnyddiwr
Seonaidh/Sioni
Defnyddiwr Efydd
Defnyddiwr Efydd
 
Negeseuon: 476
Ymunwyd: Sul 03 Chw 2008 8:34 pm
Lleoliad: Markinch, Rìoghachd Fìobha

Re: A dylai'r BNP fod ar Question Time?

Postiogan Wylit, wylit Lywelyn » Iau 10 Medi 2009 12:31 pm

Yr hyn sy'n fy mhoeni i am y BNP ydi fod NG yn foi clyfar. Yndi- wrth gwrs ei fod o'n dwat, ond mae hefyd yn beniog.
Os oes rhaid cael cynrychiolydd o'r BNP ar QT yna byddai'n well gen i weld rhywun arall heblaw NG. Rhywun llawer llai abl- a mae yna ddigon o dwpsod yn perthyn i'r blaid am wn i. Ond mae'r boi NG yma'n beryglus!
Rhithffurf defnyddiwr
Wylit, wylit Lywelyn
Defnyddiwr Efydd
Defnyddiwr Efydd
 
Negeseuon: 400
Ymunwyd: Maw 29 Ion 2008 8:49 pm
Lleoliad: Un o bwerdai ein diwylliant

Re: A dylai'r BNP fod ar Question Time?

Postiogan Cardi Bach » Iau 10 Medi 2009 2:41 pm

Ydy, mae hyn yn benbleth mawr.
rwy o hyd wedi datgan na ddylid gwrthod platfform i unrhyw un - ac yn sefyll wrth hynny. Y ffordd gorau o daclo meddylfryd ffiaidd a gwirdroedig pobl fel y BNP yw trwy ddangos ffolineb a gwendid eu dadleuon, boed hynny trwy watwar, trwy resymeg, trwy ffeithiau moel, neu ba bynnag ffordd sydd fwyaf effeithiol i danseilio ei gwenwn.

Ond y drafferth gyda eu caniatau ar raglen fel QT yw mai rhaglen Materion Cyfoes yw QT. Credwch e neu beidio ond pobl fel chi a fi yw aelodau a chynrychiolwyr y BNP ( :ofn: ) ac mae amryw o bobl galluog ( :ofn: :ofn: ) a syniadau gwleidyddol diddorol ( :ofn: :ofn: :ofn: ) yn eu plith, heb law am y ffaith eu bont am ryw reswm yn arddel agweddau hiliol atgas! Nawr, ar raglen materion cyfoes mae posib cael pynciau nad sydd yn cynnwys cyfeiriad at hil neu grefydd, a dyna lle daw y peryg. Mae caniatau i'r BNP draddodi daliadau gwleidyddol a chael y platfform i wneud hynny am faterion y tu hwnt i hil a chrefydd gyda'r peryg o 'legitimiseo' (beth yw hynny yn Gymraeg?) y blaid a rhoi gwedd hyd yn oed yn fwy parchus iddyn nhw.

Wrth gwrs mae nifer o'r ffyliaid sydd yn cynrychioli y blaid ffiaidd yma am droi pob dadl yn un am hil, ac mi fyddan nhw yn gwneud y gwaith drosom ni, yn rhoi'r bwledi i aelodau eraill y panel i'w saethu i lawr gyda; ond mae yna un neu ddau 'savvy' yn eu plith fydd yn defnyddio'r cyfle i hyrwyddo polisiau cymdeithasol y blaid ymhlith polisiau eraill, sydd ddim o reidrwydd yn cynnwys cyfeiriadau at hil neu grefydd, gan guddio eu wyneb hyll mewn mwgwd gymdeithasol gyfeillgar.

Mae'r rhan fwyaf o gynulleidfa naturiol rhaglen fel QT yn ddigon galluog i weld trwy hyn, diolch byth; ond mae yna gnewyllyn o hyd fydd yn cael eu swyno gan wenwyn Griffin a'i gronis. Dyna lle y gorwedd y penbleth i fi.
Rhithffurf defnyddiwr
Cardi Bach
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 2694
Ymunwyd: Maw 22 Hyd 2002 7:54 am
Lleoliad: Gal

Re: A dylai'r BNP fod ar Question Time?

Postiogan Blewyn » Sul 13 Medi 2009 10:16 am

Mae'r ateb yn syml iawn. Yr unig reswm i wrthod platfform i siarad i unrhyw un ydy os yw eu dadleuon yn wrth-ddemocrataidd, gan na all democratiaeth arloesi os bo'r egwyddor o 1 person 1 pleidlais yn cael ei fygwth.

Os ydy'r BNP yn mynnu gwahaniaethu rhwng unigolion ar sail hil neu liw, maent yn bygwth democratiaeth. Os ddechreuwn ni wahaniaethu ar sail hil, be nesa - ? Lliw gwallt ? Lliw llygaid ? Fedr democratieth ddim arloesi os yw hi'n bosib i un sector o'r boblogaeth i benderfynnu difreinio y gweddill ar sail mympwyol. Yr unig sail iawn i wahaniaethu yn ol yw ymddygiad unigolion neu garfannau.

Yn yn gorffennol, mae'r BNP (a'r National Front gynt) wedi eu gwahardd o nifer fawr o blatfformau cyhoeddus am y rheswm eu bod yn wrth-ddemocrataidd. Yn ddiweddar, mae llys wedi barnu fod rhaid i bob cyfundrefn -gan gynnwys y BNP - dderbyn aelodau o bob hil. Mae hyn yn golygu fod yn BNP yn gyfundrefn teg, o ran polisi aelodaeth os dim arall, a mi welwn os ydy hyn wedi bod yn ddigon o hwb i'r parti newid ei agwedd tuag at y cwestiwn o hil. Os nad ydynt, os ydy nhw dal yn mynnu gyrru Prydeinwyr o'r wlad ar sail eu lliw heb eu bod wedi gwneud dim o'i le, ni ddylid rhoi platfform iddynt. Os wna nhw ollwng eu polisiau gwrth-democrataidd, wedyn mae'n rhaid rhoi platfform iddynt.

Sori am sgwennu ateb hir, d'oes gen i ddim amser i sgwnnu un byr.
Rhithffurf defnyddiwr
Blewyn
Defnyddiwr Arian
Defnyddiwr Arian
 
Negeseuon: 762
Ymunwyd: Sad 31 Gor 2004 12:47 pm
Lleoliad: Brisbane, Queensland, Straya Mate

Re: A dylai'r BNP fod ar Question Time?

Postiogan Dili Minllyn » Sul 20 Medi 2009 6:15 pm

.
Rhithffurf defnyddiwr
Dili Minllyn
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 1181
Ymunwyd: Llun 11 Gor 2005 6:30 pm
Lleoliad: Uwchben Ynys Echni

Nesaf

Dychwelyd i Materion Prydain

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig ac 1 gwestai

cron