Tudalen 2 o 2

Re: CallmeDave a Nick Clegg

PostioPostiwyd: Sad 15 Mai 2010 11:22 am
gan ceribethlem
Nanog a ddywedodd::)

Mi ddywedais i wrth y bwrdd bwyd noswaith o'r blaen i rai aelodau o'r teulu i fod yn ofalus....beidio mynd i ddyled, ceisio safio tamed o arian rhag ofn bydd rhywun yn colli swydd. Dywedodd un ohonynt fy mod yn 'Mr Gloom'. Mae llawer yn meddwl fydd pethau yn mynd yn ol i'r norm yn gyflym iawn......ond efallai taw y blynyddoedd diwethaf oedd y rhai oedd yn anghyffredin ac wedi mynd o'r norm. Dyna yw fy marn i. Pob lwc i bawb.

Ac mae Cameron a Clegg yn gwneud i mi gyfogi....yn yr un modd a'r muppets gynt. :(

Mae'n nhw'n neud i fi gyfogi mewn ffordd hollol wahanol i unrhyw wleidyddion o'r blaen!

Odd un o'r ConDems ar y teledu bore 'ma, ac fe wnath hi ryw analogy am stad ariannol Prydain a cherdiau credyd. H.y. fod rhaid talu'r cerdiau credyd bant neud bydd y llog yn codi'n ormodol. Bolycs o analogy yw hyn wrth gwrs gan fod posib symud y ddyled o un cerdyn credit at un arall i fanteisio ar y 3-6 mis o ddiffyg llog bob tro!

Re: CallmeDave a Nick Clegg

PostioPostiwyd: Llun 17 Mai 2010 12:12 am
gan Duw
Nick Cameron yn ffwl, ond nid mwy na'r gweddill. Brown Eye yn fflaren. Bydd etholiad arall cyn bo hir be bynnag. Cawn gyfle i ethol ffwl arall neu'r un un/rhai mewn 'to. Cofio geirie Fun Boy Three, "The Lunatics..."

Pwy sydd ag ots pa flas o ffycwit sydd yn Rhif 10? Mae'n meddwl llwyth o gachu i Gymru stim ots pwy sy mewn. :rolio:

2 blynedd o'r asgell dde i gynhyrfu cenedlaethowyr y Celtiaid. Newyddion da, na?