Tudalen 2 o 2

PostioPostiwyd: Gwe 14 Tach 2003 10:00 am
gan Chris Castle

PostioPostiwyd: Gwe 14 Tach 2003 5:06 pm
gan RET79
Chris, mae dy ymatebion yn lol llwyr. Os ti'n mynd i drwbwl o hyd yn dy waith ac yn galw'r undeb mewn byth a beunydd yna mae gen ti broblemau. Ti'n well off yn gadael a mynd i le lle ti'n cael llai o broblemau, hynny yw, os fuasai cyflogwyr gwerth eu halen yn meddwl digon o beth sgen ti i'w gynnig i roi cyfle da i ti.

Dwi ddim yn meddwl fod o'n beth da i dy yrfa os ti'n creu uffar o stwr ym mhob man lle ti'n gweithio, mae storiau yn mynd rownd. Dwi wedi sylweddoli os dwi'n gwneud stwr am y pethau dwi'n gasau yn lle dwi'n gweithio yna wneith o ddim fy helpu i lot, mae rhy anodd newid pethau, felly dyna pam dwi'n chwilio am swydd yn rhwyle arall sydd yn cydfynd a fi fwy.

Os yw rheolwyr yn gas ac yn trin eu staff fel cachu, yn eu talu'n wael etc. yna y tebygrwydd yw fydd staff byth yn aros yna'n hir a bydd nhw o hyd yn gorfod llenwi bylchau sydd ddim bob amser yn beth da i'r rheolwyr.

Os nad yw pobl yn gallu sefyll fyny dros eu hunain mewn lle gwaith yna bai nhw yw o. Mae ymuno ac undeb yn datgan i'r byd dy fod methu sefyll ar draed dyn hun gan ti'n rhedeg yn crio i'r undeb bob tro gen ti broblem.

Nid peth cachwraidd yw gadael swydd a mynd i un arall, na rhedeg ffwrdd, ond cam dewr positif i symud dy fywyd ymlaen.

PostioPostiwyd: Sad 15 Tach 2003 3:42 pm
gan Chris Castle

PostioPostiwyd: Llun 17 Tach 2003 11:55 am
gan Cwlcymro