Tudalen 1 o 1

Y ddeddf Llys Goruchaf bresennol.

PostioPostiwyd: Llun 08 Maw 2004 12:38 pm
gan Ffinc Ffloyd

PostioPostiwyd: Llun 08 Maw 2004 6:43 pm
gan Chwadan
Ond sgan yr Arglwyddi fawr o rym eniwe - ma'r llywodraeth yn pasio pob un deddf a fynnon nhw. Oce, ma'r Arglwyddi yn cael rhwystro pasio deddf am gyfnod o amser, ond does dim rhaid cymyd sylw o'u hargymhellion nhw. Felly dim y ffaith fod y peth yn cael ei basio yn erbyn dymuniadau'r Arglwyddi sy'n bwysig, ond y ffaith ei fod o'n mynd i gael ei basio yn sydyn a heb ddigon o sgrwtini.

Ar y llaw arall, er bo fi'm yn meddwl fod y peth yn iawn, ma gan y llywodraeth y gallu cyfansoddiadol i basio deddfau drwy'r Parliamentary Act. Ma hyn er mwyn galluogi deddfa i gael eu pasio yn fuan ac heb sgrwtini, sydd ddim yn anemocrataidd nac anghyfansoddiadol yn anffodus.

Dwi'm yn meddwl fod mwyafrif y 12(?) barnwr uchaf yn cytuno efo'r syniad, ac mi fydd y llys yn gorfod ufuddhau i'r Senedd. Ond fydd o ddim yn cymyd lle Ty'r Arglwyddi, dim ond trosglwyddo dyletswyddau Arglwyddi'r Gyfraith o Dy'r Arglwyddi. A hwre i gael gwared o swydd yr Arglwydd Ganghellor uda i. Dwi'm yn meddwl fod y syniad yn ddrwg i gyd (er fod angen dipyn o waith arno fo), mond y ffaith fod y llywodraeth mor awyddus i'w basio fo. Be ma hyn yn ddangos ydi gwallau'r cyfansoddiad Prydeining. Ma gan y llywodraeth y gallu i neud fwy neu lai fel ag y mynnon nhw, ond fod na ryw gynsail democrataidd a "theg" yn bodoli yma ers cyn cof. Ma llywodraeth Blair yn defnyddio'r grymoedd yma'n uffernol a mae o'n gwilydd, ond does na rioed ddim byd di bod i rwystro llywodraethau rhag newid y cyfansoddiad, e.e. mi arweiniodd penderfyniad i gynnal refferndwm ar ddatganoli at newidiadau cyfansoddiadol mawr (a waeth i neb drio deud mai dewis y bobl oedd hynny, y llywodraeth oedd yn rhoi'r gallu i ni ddewis).

PostioPostiwyd: Maw 09 Maw 2004 10:12 am
gan Cwlcymro

PostioPostiwyd: Maw 09 Maw 2004 12:40 pm
gan Ffinc Ffloyd
Awgrym: Darllen y ddeddf. Darllen y ddeddf eto. Meddwl be mae'r ddeddf yn feddwl. Wedyn meddwl os bysa chdi'n deud hynna.

Di hyn DDIM BYD i wneud efo'r ddadl y dylai'r ail siambr fod yn etholedig. Di'r system bresennol ddim yn iawn, ond be mae y ddeddf yn effeithio arni ydi'r darn llysol o Dy'r Arglwyddi, ddim y darn gwneud cyfreithiau.

PostioPostiwyd: Iau 11 Maw 2004 1:55 pm
gan Cwlcymro

PostioPostiwyd: Gwe 12 Maw 2004 12:20 pm
gan Ffinc Ffloyd
Fedra i'm deud sut y bydd y ffaith y bydd y llys yn atebol i'r senedd yn gweithio in practice, achos dwi'm yn gwbod - cwbl welais i ar y mater yna oedd darn yn y Guardian oedd yn deud y bydda fo'n atebol. Dwi'n cymryd y bydd o'n golygu y bydd gen y llywodraeth hawl i gymryd pwerau oddi ar y llysoedd fel y mae nhw'n neud efo'r tribiwnlys immigration newydd, a hefyd y bydd y llys ddim yn gallu herio be mae'r senedd yn wneud. Eek.

PostioPostiwyd: Gwe 12 Maw 2004 1:40 pm
gan Cwlcymro