Tudalen 7 o 8

PostioPostiwyd: Sad 08 Mai 2004 9:49 pm
gan GT
RET79 a ddywedodd:
Ffion Larsen a ddywedodd:
RET79 a ddywedodd:
GT a ddywedodd:O RET, ti mor greulon! Os dywedi'r ffasiwn beth eto byddaf yn pwdu, bygwth gwrthod siarad efo ti, trio cael nicdafis i roi botwm anwybyddu i fi a cheisio dy hel di i edefyn meithrin.


Wel, dyna'r gwir, fuasai gen ti ddim guts rhoi sialens i unrhywbeth yn y gweithle gan sgen ti ddim digon o asgwrn cefn i sefyll fyny dros dy hunan barch fel cymro a dyn.


Na, ddim dyna yw'r gwir. Mynegu dy farn yn unig wyt ti, tydio ddim byd i wneud a gwirionedd.


Eh?


Efallai ei bod hi'n gwybod bod fy record i yn fwy na dy un di!

PostioPostiwyd: Sad 08 Mai 2004 10:16 pm
gan Macsen
RET79 a ddywedodd:Dwi'n fwy o ddyn na ti!


GT a ddywedodd:Dwi'n fwy o ddyn na ti!


RET79 a ddywedodd:Gen i goc mwy!


GT a ddywedodd:Na, gen i goc mwy!


RET79 a ddywedodd:Bla bla bla bla!


Sori, jyst yn summio fyny'r dadl uchod i unrhywun sydd ddim yn boddered ei darllen hi. :winc:

PostioPostiwyd: Sad 08 Mai 2004 10:23 pm
gan GT
Be, fel yna ti wedi ei darllen hi? Mi fydda i'n poeni amdanat weithiau.

PostioPostiwyd: Sad 08 Mai 2004 10:30 pm
gan RET79
Dyna pam dwi'n anwybyddu 95% o negeseuon Macsen.

PostioPostiwyd: Sad 08 Mai 2004 10:33 pm
gan Macsen
GT a ddywedodd:Be, fel yna ti wedi ei darllen hi? Mi fydda i'n poeni amdanat weithiau.


RET79 a ddywedodd:Dyna pam dwi'n anwybyddu 95% o negeseuon Macsen.


Wel, neis dod a chi dau lawr dan yr un fanner. Rhyfedd bod ti'n anwybyddu fi 95% o'r amser RET ond eto ti'n ymateb i fi yn bur aml. Debyg dy fod ti wedi tynnu'r ffigwr na o'r un lle ti'n cael y rhan fwyaf o dy ffeithaiu...

Gewch chi fynd nol i ddadlau pwy 'di'r mwy o 'ddyn' 'wan... :winc:

PostioPostiwyd: Sad 08 Mai 2004 10:33 pm
gan GT
RET79 a ddywedodd:Dyna pam dwi'n anwybyddu 95% o negeseuon Macsen.


Dyna chdi ta, os medri di anwybyddu 95%, dwi'n siwr y galli di anwybyddu 100%. Dwyt ti ddim angen botwm.

PostioPostiwyd: Sad 08 Mai 2004 10:35 pm
gan GT
Macsen a ddywedodd:Gewch chi fynd nol i ddadlau pwy 'di'r mwy o 'ddyn' 'wan...


Diolch, syr.

PostioPostiwyd: Sul 09 Mai 2004 10:52 am
gan Madrwyddygryf
Dwi'n gallu cymeryd 'you're all down in the coalmines' yadda yadda yadda. Ond y tag 'sheep shaggio' yn rili rili rili rili gwylltio fi. Dwi'n casau y fath beth. Cofio cael o pan oedd yn prifysgol, ac es i Abertawe. :drwg:

Ydi dy adran HR wedi dweud unrhyw yn ol eto Ret ?

PostioPostiwyd: Sul 09 Mai 2004 11:01 am
gan RET79
Madrwyddygryf a ddywedodd:Dwi'n gallu cymeryd 'you're all down in the coalmines' yadda yadda yadda. Ond y tag 'sheep shaggio' yn rili rili rili rili gwylltio fi. Dwi'n casau y fath beth. Cofio cael o pan oedd yn prifysgol, ac es i Abertawe. :drwg:

Ydi dy adran HR wedi dweud unrhyw yn ol eto Ret ?


Ddim eto. Fe rof wybod pan glywaf rywbeth. Gewn ni weld pa mor o ddifri yw nhw am eu polisi dignity at work.

PostioPostiwyd: Sul 09 Mai 2004 8:56 pm
gan GT
RET79 a ddywedodd:Beth sy'n siomi fi yw fod cymaint o bobl yma yn gwneud cyhuddiadau ffals am fy safbwyntiau mewn ymgais i bardduo fy nghymeriad.


Winjio efo RET?

Un peth, RET, 'dwi'n ddiolchgar dy fod yn ddosbarth canol, yn wryw yn hetrorywiol ac yn wyn.

Fedra i ddim dechrau dychmygu'r winjio fyddai'n dod o dy gyfeiriad petaet yn lesbian ddu o Moss Side.

Meddylia sut y byddai'r sgwrs uchod wedi mynd.RET79 a ddywedodd:Bla, bla, bla, toiledau merched bla, bla toiledau dynion bla, bla, bla, bygythiol, bla, bla
discrimination, bla bla cymdeithas batriarchaidd, bla, bla sexual exclusion bla, bla,
gender stratification bla, bla e bost i Melissa _ _ _ _ _.GT a ddywedodd:Beth ydi'r blydi ots bod toiledau'r merched drws nesaf i rai'r dynion yn dy fan gwaith. Cau dy big a gwna dy waith.


RET79 a ddywedodd:Ti'n methu'r pwynt yn llwyr, dyna syrpreis.
Dwi'n meddwl fyddet ti'n ormod o gachwraig i sefyll fyny dros dy hunan barch fel dynes,
person du, lesbian, ac aelod o'r dosbarth gweithiol.


GT a ddywedodd:Eisiau cymharu record wyt ti?


Ffion Larsen a ddywedodd:Mynegu dy farn yn unig wyt ti RET, tydio ddim byd i wneud a gwirionedd.


RET79 a ddywedodd:?


GT a ddywedodd:Efallai ei bod hi'n gwybod bod fy record i yn fwy na dy un di!


Macsen a ddywedodd:
RET79 a ddywedodd:Dwi'n fwy o ddynes na ti.

GT a ddywedodd:Na dwi'n fwy o ddynes na ti.

RET79 a ddywedodd:Fy nhits i ydi'r mwyaf.

GT a ddywedodd:Na rhai fi.

RET79 a ddywedodd:Bla, bla

Sori, jyst yn summio fyny'r dadl uchod i unrhywun sydd ddim yn boddered ei darllen hi.RET79 a ddywedodd:Ahhhh, dwi'n cael fy atacio gan ddyn! bla bla, male violence, web rape bla, bla, bla radical feminists yn iawn
bla, bla, bla, botwm anwybyddu bla, bla hel dynion i gyd i Seiat Meithrin bla, bla e bost arall i Melissa, bla, bla ella bod na feminist radicals sy'n iawn bla, bla, bla, Kate Millet bla, bla, bla Michelle Rosaldo bla bla Stephanie Coontz bla, bla, bla na ella bod marxist feminists sy'n iawn bla, bla Macsen testostrasone driven maniac bla, bla


Diolch i Dduw am fan fendithion!