Dweud eich dweud ar strategaeth newydd ar gyfer y Gymraeg

Oes dadl eto?

Cymedrolwr: gronw

Rheolau’r seiat
Oes dyfodol i'r iaith Gymraeg?

Dweud eich dweud ar strategaeth newydd ar gyfer y Gymraeg

Postiogan Uned Iaith LlCC » Mer 28 Hyd 2009 1:40 pm

Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn adolygu 'Iaith Pawb' - y strategaeth ar gyfer yr Gymraeg a gyhoeddwyd yn 2003. Rydym yn awyddus iawn i glywed eich syniadau chi ynghylch yr hyn ddylid ei gynnwys yn y strategaeth newydd.

Ewch i am ragor o wybodaeth ynghylch y strategaeth a llenwch yr holiadur sydd yno er mwyn cyfrannu i ddatblygiad y strategaeth newydd.

Bydd y cyfle yma i ddweud eich dweud ar agor tan ddiwedd mis Ionawr 2010.
Rhithffurf defnyddiwr
Uned Iaith LlCC
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 3
Ymunwyd: Gwe 24 Gor 2009 1:09 pm

Re: Dweud eich dweud ar strategaeth newydd ar gyfer y Gymraeg

Postiogan Wylit, wylit Lywelyn » Mer 28 Hyd 2009 6:14 pm

Braf fyddai gweld llyfr fel y canlynol yn gweld golau dydd:
Cyfrol llawn dop o ystadegau, canrannau, graffiau, targedau...
Pa mor boblogaidd oedd yr opsiwn Cymraeg yn nhwll yn wal Hsbc yn y brif fynedfa ar faes y brifwyl eleni?? Os mai'r ateb yw llai na 50% yna mae'n siomedig...
Yr opsiwn Cymraeg ar y peiriant Hunan Wasanaeth mewn archfarchnad yng Nghaernarfon... Tra'n siopio a disgwyl mewn ciw, 'rwyf wedi sylwi y bydd rhai gangiau o bobl ifanc yn dewis yr opsiwn Cymraeg ac yna troi'r lefel sain i'r uchaswm...a gigls mawr wedyn. Gweld y peth yn ddoniol...ond y ffaith pwysig i mi ydyw eu bod wedi dewis Cymraeg...
Nifer y dyrfa ar faes y Brifwyl...graff da a manwl- y degawd diwethaf...
Lefel cylchrediad cylchgronnau Cymraeg...
Faint o CDau mae Sain wedi eu gwerthu eleni hyd yma?
Nifer gwrandawyr Radio Cymru...
Caneuon Cymraeg ar youtube- nifer yr hits
Gwefan golwg360- pa mor boblogaidd ydi'r blincin peth? Tydi ateb fel e.e. "eitha, ac mae pethau yn gwella yn raddol" jesd ddim digon da.

Fe wn yn barod fod y 'sin' Cymraeg yn un bregus iawn...ond dwisho gwybod yn union pa mor fregus...adnabod y gwendidau mewn ffordd eitha trylwyr...yna gwella mewn rhai meysydd penodol.


Llyfr mawr tew. Rhoi darlun da. Mesur cryfder y 'diwylliant' Cymraeg...

Mae arwyddion 'dwyieithog' fel Cafe/Caffi, Pizza/Pizza, Toiledau/Toilets yn uffernol o ddi-ddychymyg...
Y Ganolfan Waith yng Nghymru- os yw person eisiau gwasanaeth Cymraeg yna mae ganddo berffaith hawl. Heb os! Ond gadewch i mi ofyn faint sy'n gofyn a dewis gwasanaeth Cymraeg ar hyn o bryd?? A oes yna ormod o wastraffu pres ar gyfieithwyr ar hyn o bryd?? A ellir gwario'r pres yma mewn ffordd amgenach??
Yn olaf, mae'r Almaen a'r diwylliant yn enwog am ei Gründlichkeit...credaf y gall hyn fod yn fanteisiol i ni hefyd.
Nid dweud ydwyf fod yna sefyllfa ieithyddol berffaith yn Yr Almaen- mae yna lawer gormod o arwyddion Saesneg (ia, uniaith Saesneg fel "Sale" a.y.y.b.) yn y dinasoedd mawrion...
Son ydwyf am feddylfryd, agwedd, ffordd o feddwl... Manylder...
Golygwyd diwethaf gan Wylit, wylit Lywelyn ar Llun 16 Tach 2009 5:47 pm, golygwyd 1 waith i gyd.
Rhithffurf defnyddiwr
Wylit, wylit Lywelyn
Defnyddiwr Efydd
Defnyddiwr Efydd
 
Negeseuon: 400
Ymunwyd: Maw 29 Ion 2008 8:49 pm
Lleoliad: Un o bwerdai ein diwylliant

Re: Dweud eich dweud ar strategaeth newydd ar gyfer y Gymraeg

Postiogan Wylit, wylit Lywelyn » Llun 09 Tach 2009 5:26 pm

Llyfr 'Hawl i Oroesi- Ysgrifau Gwleidyddol a Diwylliannol' gan Simon Brooks. Ambell i bwynt da iawn. Fel y dywed DGJ- "...Meddyliwch yn galed."
O.N. Ond byddai cynnal y Brifwyl yn Lerpwl wedi bod yn gyfle gwych i atgoffa Lloegr a'i phobl fod y Gymraeg yn iaith fyw!
Rhithffurf defnyddiwr
Wylit, wylit Lywelyn
Defnyddiwr Efydd
Defnyddiwr Efydd
 
Negeseuon: 400
Ymunwyd: Maw 29 Ion 2008 8:49 pm
Lleoliad: Un o bwerdai ein diwylliant

Re: Dweud eich dweud ar strategaeth newydd ar gyfer y Gymraeg

Postiogan Wylit, wylit Lywelyn » Llun 30 Tach 2009 5:36 pm

Brawddeg dda wrth lunio strategaeth:
Fesul gair mae adennill iaith?
Wel, wel...nid oedd/yw rhai o Doris Bach Plaid Cymru yn deall ystyr y gair papur (y siom o fethu cael papur newydd dyddiol Cymraeg).
Rhag eich cywilydd! Hedd- paid a dileu'r neges.
Rhithffurf defnyddiwr
Wylit, wylit Lywelyn
Defnyddiwr Efydd
Defnyddiwr Efydd
 
Negeseuon: 400
Ymunwyd: Maw 29 Ion 2008 8:49 pm
Lleoliad: Un o bwerdai ein diwylliant

Re: Dweud eich dweud ar strategaeth newydd ar gyfer y Gymraeg

Postiogan Lorn » Llun 30 Tach 2009 9:50 pm

Neges amherthnasol arall gan Mar...sori Wylit Wylit Llywelyn. Syndod :rolio:
Lorn
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 87
Ymunwyd: Mer 27 Awst 2008 11:06 am

Re: Dweud eich dweud ar strategaeth newydd ar gyfer y Gymraeg

Postiogan Duw » Llun 30 Tach 2009 11:12 pm

Wedi "hala'n ddwy geiniog".
Rhithffurf defnyddiwr
Duw
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 1263
Ymunwyd: Mer 16 Ion 2008 6:39 pm
Lleoliad: fanyn a wynco

Re: Dweud eich dweud ar strategaeth newydd ar gyfer y Gymraeg

Postiogan Uned Iaith LlCC » Mer 02 Rhag 2009 4:53 pm

Diolch i bawb sydd wedi ymateb hyd yma. Cofiwch fod cyfle ichi lenwi'r holiadur hyd at 29 Ionawr.

Ond hefyd bydd Alun Ffred Jones AC, y Gweinidog dros Dreftadaeth, yn cynnal cyfres o gyfarfodydd cyhoeddus dros yr wythnosau nesaf er mwyn trafod yr hyn a ddylai fod yn y strategaeth newydd ar gyfer y Gymraeg a dyfodol y Gymraeg:

Nos yfory 3 Rhagfyr am 7 o'r gloch yn Galeri, Caernarfon
Nos Lun 14 Rhagfyr am 7 o'r gloch yn Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug
Nos Fawrth 15 Rhagfyr am 6.30 i ddechrau am 7 o'r gloch yn Swyddfa Llywodraeth Cynulliad Cymru, Aberystwyth
Nos Fawrth 12 Ionawr am 7 o'r gloch yn Stadiwm Swalec, Caerdydd

Rydym hefyd wrthi'n trefnu sesiwn yng Nghaerfyrddin - byddwn yn cadarnhau'r trefniadau maes o law.

Bydd pob sesiwn yn para am ddwy awr ar y mwyaf.

Bydd y cyfarfodydd hyn yn agored i bawb, ond mae lleoedd yn gyfyngedig. Os hoffech archebu lle ymlaen llaw, e-bostiwch cymraeg@cymru.gsi.gov.uk o fewn 5 niwrnod cyn y digwyddiad yr hoffech ei fynychu, gan nodi’r lleoliad. (Does dim angen i chi archebu lle ar gyfer cyfarfod nos yfory yng Nghaernarfon - trowch i fyny ar noson.)

Dewch yn llu i ddweud eich dweud!
Rhithffurf defnyddiwr
Uned Iaith LlCC
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 3
Ymunwyd: Gwe 24 Gor 2009 1:09 pm

Re: Dweud eich dweud ar strategaeth newydd ar gyfer y Gymraeg

Postiogan Carlos Tevez » Iau 03 Rhag 2009 11:43 pm

bydd yna curries ar gyfer y cyhoedd yn y cyfarfodydd yma? beth sydd yn ddigon da i'r confensiwn.... carlos
"....the name is unimportant...is it ghostbusters 2??!..."
Carlos Tevez
Defnyddiwr Efydd
Defnyddiwr Efydd
 
Negeseuon: 146
Ymunwyd: Sad 07 Chw 2004 10:58 pm
Lleoliad: Llangwyfan

Re: Dweud eich dweud ar strategaeth newydd ar gyfer y Gymraeg

Postiogan Wylit, wylit Lywelyn » Llun 07 Rhag 2009 4:50 pm

Rhithffurf defnyddiwr
Wylit, wylit Lywelyn
Defnyddiwr Efydd
Defnyddiwr Efydd
 
Negeseuon: 400
Ymunwyd: Maw 29 Ion 2008 8:49 pm
Lleoliad: Un o bwerdai ein diwylliant

Re: Dweud eich dweud ar strategaeth newydd ar gyfer y Gymraeg

Postiogan Wylit, wylit Lywelyn » Maw 15 Rhag 2009 10:13 am

Rhithffurf defnyddiwr
Wylit, wylit Lywelyn
Defnyddiwr Efydd
Defnyddiwr Efydd
 
Negeseuon: 400
Ymunwyd: Maw 29 Ion 2008 8:49 pm
Lleoliad: Un o bwerdai ein diwylliant

Nesaf

Dychwelyd i Dyfodol yr Iaith

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig a 3 gwestai

cron