Siarad yr iaith ymhlith y di-Gymraeg

Oes dadl eto?

Cymedrolwr: gronw

Rheolau’r seiat
Oes dyfodol i'r iaith Gymraeg?

Siarad yr iaith ymhlith y di-Gymraeg

Postiogan xxglennxx » Sul 15 Mai 2011 9:28 pm

Helo, bawb, sut mae? Iawn 'te, siŵr o fod rydych wedi dod ar draws y trywydd hwn sawl gwaith yn y gorffennol, naill ai drwy brofiad neu dybio, ond dyma'r hyn ddigwyddodd: ro'n i ma's gyda ffrindiau di-Gymraeg heno, a daeth ffrind Cymraeg ataf a siaradon ni yn y Gymraeg. Nawr, mae hyn wedi digwydd imi sawl gwaith yn barod, ac rydym ni (fy ffrindiau a fi) wedi ffraeo amdano yn barod, ond y tro yma, dywedais y gair "actiwli" yn lle "mewn gwirionedd" wrth siarad â'm ffrind Cymraeg ar goedd.

Ta beth, nid yw hynny nac yma neu acw, y peth a oedd yn fy ngwylltio oedd eu barnau nhw - dywedont y dylen ni wedi siarad yn yr iaith faith yn eu plith nhw gan nad ydynt yn deall yr heniaith. Er fy mod yn cytuno â nhw i raddau, dwi hefyd yn cytuno er iddynt fynnu imi wneud y fath beth, maent yn rhwystro fy hawliau ieithyddol i siarad yr heniaith lle bynnag fy mod am ei siarad hi yng Nghymru. Parheais i ddweud pe byddwn i'n siarad yr iaith fain yn lle'r heniaith lle bo pobl di-Gymraeg, taswn i byth yn cael cyfle i siarad y Gymraeg, oherwydd bo plan Alys ymhob man!!!

Pe ar eu pennau eu hunain yr oeddent (dim ond un ffrind a fi, hynny yw), byddwn i wedi tueddu troi'r Saesneg, ond mi roedd dau ffrind a finnau, felly yr oeddent yn gallu siarad ymysg ei gilydd wrth imi siarad yn y Gymraeg.

Beth ydych chi'n feddwl? Sut wnaethoch/fyddwch yn ymateb i'r fath sylwadau hyn?

Diolch.
xxglennxx
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 99
Ymunwyd: Iau 12 Ebr 2007 4:00 pm
Lleoliad: Caergybi

Re: Siarad yr iaith ymhlith y di-Gymraeg

Postiogan Barry » Sul 15 Mai 2011 10:47 pm

Yn bersonol, Glenn, rwy'n tueddu parhau yn Gymraeg, ac eithrio pan mae'r sgwrs yn parhau am amser hir neu'n trafod pwnc o ddiddordeb i'r bobl ddi-Gymraeg.

Dim ond cwpl o weithiau mae pobl wedi cwyno am fy mod i'n siarad Cymraeg, a fy ymateb bob tro oedd, "I wasn't talking to you!"
Barry
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 28
Ymunwyd: Iau 10 Rhag 2009 5:05 pm
Lleoliad: Pontllanfraith

Re: Siarad yr iaith ymhlith y di-Gymraeg

Postiogan xxglennxx » Sul 15 Mai 2011 11:11 pm

xxglennxx
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 99
Ymunwyd: Iau 12 Ebr 2007 4:00 pm
Lleoliad: Caergybi

Re: Siarad yr iaith ymhlith y di-Gymraeg

Postiogan Barry » Sul 15 Mai 2011 11:15 pm

Does dim ffordd i ennill mewn sefyllfa o'r fath - mae rhai pobl yn wrth-Gymraeg a does dim newid eu meddwl, yn anffodus.
Barry
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 28
Ymunwyd: Iau 10 Rhag 2009 5:05 pm
Lleoliad: Pontllanfraith

Re: Siarad yr iaith ymhlith y di-Gymraeg

Postiogan Lewys120 » Sul 15 Mai 2011 11:33 pm

Lewys120
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 11
Ymunwyd: Llun 11 Ebr 2011 7:38 pm

Re: Siarad yr iaith ymhlith y di-Gymraeg

Postiogan Josgin » Llun 16 Mai 2011 6:25 am

Parhau i siarad Cymraeg a malio dim am deimladau'r Di-Gymraeg .
Josgin
Defnyddiwr Efydd
Defnyddiwr Efydd
 
Negeseuon: 360
Ymunwyd: Sad 17 Chw 2007 11:21 pm
Lleoliad: Gogledd pell

Re: Siarad yr iaith ymhlith y di-Gymraeg

Postiogan ceribethlem » Llun 16 Mai 2011 4:30 pm

Ow butt ow, if I was ffacin talkin' to ewe, ewe'd ffacin knows it.

Gellir newid y gair to am y gair about os yn briodol.
Nonsens
ceribethlem
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 4530
Ymunwyd: Gwe 11 Hyd 2002 10:22 pm
Lleoliad: mynydd du

Re: Siarad yr iaith ymhlith y di-Gymraeg

Postiogan prypren » Llun 16 Mai 2011 4:48 pm

Fyddai bob amser yn siarad cymraeg gyda siaradwyr cymraeg heb deimlo unrhyw fath o gywilydd, mae'n beth cwbwl naturiol i neud. Rhaid i bobol sy'n methu'r gymraeg dyfu lan a sylweddoli eu bod nhw'n byw mewn gwlad/byd amlieithog. Yn yr enghraifft ti'n nodi roedd yn ddigon rhwydd i dy gyfeillion siarad hefo'u gilydd am gyfnod, felly roedd yn anaeddfed ac yn amharchus iddyn nhw gwyno.

Wedi deud hynny, does dim ishio teimlo'n embarassed am droi at y saesneg am gyfnod chwaith. Iaith rhyngwladol yw hi bellach, nid 'iaith y sais'. Roeddwn i mewn stafell hefo pobol o'r Almaen yn ddiweddar, ac roedden ni'n siarad saesneg hefo'n gilydd er mwyn cyfathrebu ac yna ein ieithoedd ein hunain wrth gip siarad a'n ffrindiau

Beth am drefnu ambell noson 'gymraeg', h.y dimond siaradwyr cymraeg yn y criw, fel nad ydi'r broblem yma'n codi
prypren
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 34
Ymunwyd: Llun 13 Medi 2010 12:40 pm

Re: Siarad yr iaith ymhlith y di-Gymraeg

Postiogan llew99 » Llun 16 Mai 2011 5:28 pm

Mae'n gymleth, os dwi wrth bwrdd a rhai yn siarad Cymraeg a rhai ddim a dwi'n siarad i'r grwp, mae debyg fyddai siarad Saesneg allan o cwrteisi. Os dwi ar siarad wrth y bwrdd a mae'r person sydd eistedd nesaf imi a hwnnw deallt Cymraeg felly wrth gwrs dwi'n siarad Cymraeg. Mae'n dibynnu ar y sefyllfa. Er dwi'n cytuno gyda sylwad uchod, os ni bob tro ddim yn siarad Cymraeg i pleshio'r ddi-gymraeg be fydd dyfodol yr iaith? Felly dwi yn siarad Cymraeg mor gymaint as mae hynny yn bosib, ag os mae ddi-gymraeg yn gwneud sylwad am hynny, dwi'n esbonio rwyf yn siarad fy mam-iaith i, nid i profi pwynt, ond oherwydd y Gymraeg yw fy mam iaith naturiol.
llew99
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 5
Ymunwyd: Gwe 04 Maw 2011 11:53 pm

Re: Siarad yr iaith ymhlith y di-Gymraeg

Postiogan Seonaidh/Sioni » Llun 16 Mai 2011 8:15 pm

Faint ohonom ni fyddai'n troi at bobl oedd yn siarad Saesneg gyda'i gilydd ac yn deud rhywbeth fel "Be' am siarad Cymraeg yma?", neu "Dyna hurt ynde, methu siarad Cymraeg yma", neu "Ddrwg gen' i, ond dwi'm yn eich dallt chi". Agwedd, dyna'r peth. O hyd mae'n "Saesneg = gradd gyntaf, Cymraeg = eilradd" ac oni bydd hyn yn newid bydd trafferth iaith fel 'ma. Be maen nhw'n deud yn Lloegr - "When in Rome, do as Rome does" neu rywbeth tebyg. Hen bryd am hyn yng Nghymru hefyd!
A bheil thu gam aithneachadh?
Rhithffurf defnyddiwr
Seonaidh/Sioni
Defnyddiwr Efydd
Defnyddiwr Efydd
 
Negeseuon: 476
Ymunwyd: Sul 03 Chw 2008 8:34 pm
Lleoliad: Markinch, Rìoghachd Fìobha

Nesaf

Dychwelyd i Dyfodol yr Iaith

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig ac 1 gwestai

cron