Tudalen 1 o 1

#Panty Peth da neu wael?

PostioPostiwyd: Gwe 04 Hyd 2013 10:18 pm
gan Hedd Gwynfor
Co ni off...

Re: #Panty Peth da neu wael?

PostioPostiwyd: Sad 08 Maw 2014 1:17 pm
gan ceribethlem

Re: #Panty Peth da neu wael?

PostioPostiwyd: Sad 08 Maw 2014 3:00 pm
gan ManonElin
Ma' cadw'r Pantycelyn presennol ar agor yn hanfodol bwysig i'r gymuned Gymraeg yn y Brifysgol. Does dim synnwyr mewn adeiladu adeilad hollol newydd I pan mae popeth sydd angen arnom yn yr adeilad presennol! Nid yw Fferm Penglais yn neuadd sy'n benodol I Gymry, canran bach iawn o'r preswylwyr fydd y siaradwyr Cyrmaeg.