Tudalen 2 o 3

Re: Arwyddion dwyieithog

PostioPostiwyd: Gwe 13 Maw 2009 9:07 am
gan Lorn

Re: Arwyddion dwyieithog

PostioPostiwyd: Sad 14 Maw 2009 1:16 pm
gan Seonaidh/Sioni
Dim ond deud on i fod ti'n swnio fel Tori gwrth-Aeleg! Pam rwyt ti'n dal i ddadlau amdani? Wedi dod o hyd i nerf croendenau ydw i? Rw i'n ynddiheuro os felly.

Re: Arwyddion dwyieithog

PostioPostiwyd: Sad 14 Maw 2009 2:30 pm
gan Lorn
Y rheswm Sioni fy mod i'n dal i ymateb, ydy gan fod genai berffaith hawl i amddiffyn fy hun gan dy sylwadau gwirion a disail yn fy erbyn i. "Tori Gwrth Gaele". Be ydw i wedi ei ddweud sy'n Wrth Gaeleg? Dim, oherwydd yn syml mae'n bwnc mae gen i ddiddordeb ynddo. A pam Tori? Be sy'n Doriaidd yn yr un dwi wedi ei ddweud? Eto, dim! Mae'n hawdd galw enwau Sioni, mae'n anoddach profi a cyfiawnhau dy hun!

Re: Arwyddion dwyieithog

PostioPostiwyd: Sad 14 Maw 2009 9:08 pm
gan Seonaidh/Sioni
Darllen be ddywedais. Paid a chloddio ymhellach neu chei di ddim dianc.

Re: Arwyddion dwyieithog

PostioPostiwyd: Sul 15 Maw 2009 5:44 am
gan Lorn
Dwi wedi ei ddarllen Sioni. Ti'n dweud dwywaith fy mod yn swnio fel Tori Gwrth Gaeleg. Wel mae'n dweud cyfrolau dy fod yn gwrthod egluro be sy'n wrth Aeleg am yr hyn dwi di dweud uchod a be sy'n Doriaidd. Fel ddudis i, mae'n hawdd galw enwau ar ddyn Sioni. Cyfiawnhau hynny sy'n anodd.

Re: Arwyddion dwyieithog

PostioPostiwyd: Sul 15 Maw 2009 7:46 pm
gan Seonaidh/Sioni

Re: Arwyddion dwyieithog

PostioPostiwyd: Sul 15 Maw 2009 9:40 pm
gan Duw
Beth bynnag plantos, dylai BBC Alba gynyddu exposure yr iaith rhywfaint a gobeithio gwnaiff yr MSPs wneud y penderfyniadau cywir.

Re: Arwyddion dwyieithog

PostioPostiwyd: Maw 17 Maw 2009 3:33 pm
gan Seonaidh/Sioni
Gobeithio wir!

Re: Arwyddion dwyieithog

PostioPostiwyd: Mer 18 Maw 2009 2:29 pm
gan Lorn
Sioni, does dim yn wrth Aeleg nac yn Doriaidd am hynny oni bai dy fod ag agenda rhyfedd i drio wneud hynny. Derbyn y pwynt am Kinross gan bod yr enw yn gwneud hynny'n amlwg, ond mae'n hysbys bod ardaloedd yn yr Alban ble nad oedd yr iaith wedi cyrraedd - mae gan hyd yn oed y Gymraeg gysylltiadau cryfach a rhai manau yn De. O ran Toriaidd, does dim rhaid i rhywun fod yn Dori i beirniadu Galloway, Sheridan a Reid a'u tebyg! Mewn gwirionedd cyd-ddigwyddiad yw'r ffaith eu bod yn asgell chwith - eu cysylltiadau a'r Clwb o Barchead (yn enwedig Reid sy'n Gadeirydd arnynt) yng nghyd-destun sylw Duw oedd fy mhwynt i. Credaf ei bod hi'n gywir gwneud hynny - oni bai dy fod yn credu ei bod hi'n iawn bod pobl sydd digwydd bod yn asgell chwith i arddel y math agweddau?

Re: Arwyddion dwyieithog

PostioPostiwyd: Sul 22 Maw 2009 5:08 pm
gan Gwenci Ddrwg
Sioni, sori os dwi di methu ddehongli be ddwedes ti, ond plis dweda wrtha i nad wyt ti'n credu yn wir bod pob ceidwadwr eisiau lladd Gaeleg. Yn rhy aml mae'r chwith eisiau honni cefnogaeth i ieithoedd lleiaf ond yn eironig go iawn syniad ceidwadol ydy hyn- fel dwedir yn Saesneg "small 'c' conservative". Eniwe, gwleidyddwr ydy Stevenson a bydd gwleidyddwyr yn neud be mae'r fwyafrif o bleidleiswyr eisiau iddynt neud, dim be sy'n rhesymegol. Os ydy'r fwyafrif yn ffecin hurt...wel...does na ddim gormod i'w neud amdanynt nac oes?

(Mae fy neges cyntaf yn y bwnc wedi'i ddileu am rhyw rheswm...hmmm)