Tudalen 1 o 3

Arwyddion dwyieithog yn yr Alban

PostioPostiwyd: Maw 10 Maw 2009 9:49 pm
gan Seonaidh/Sioni
Ymddengys fod Llywodraeth yr Alban am atal rhag godi arwyddion dwyieithog ar ei phriffyrdd am sbel (tan o leiaf 2011) gan fod rhywbeth yn bod efo ffactorau diogelwch - pobl bron yn achosi damweiniau wrth wneud troadau U ar ol methu deall arwydd dwyieithog ac ati.

Beth sy'n digwydd yng Nghymru? Mae arwyddion dwyieithog dros y wlad i gyd. Rwi'n credu fod y stwff am "ddiogelwch" yn rwtsh wedi'w godi gan y rhai wrth-Aeleg.

Efallai gallai rhai ohonoch yn sgwennu at ein Swyddog Trafnidiaeth ni, Stewart Stevenson, gan ddeud nad problem mo hyn yng Nghymru. (Stewart.Stevenson.MSP@Scottish.Parliament.uk)

Re: Arwyddion dwyieithog

PostioPostiwyd: Maw 10 Maw 2009 9:50 pm
gan Seonaidh/Sioni
Och aidh, - Wenci Ddrwg - beth am sgwennu am yr arwyddion 2ieithog yng Nghanada?

Re: Arwyddion dwyieithog

PostioPostiwyd: Maw 10 Maw 2009 10:02 pm
gan Duw
Wyt ti'n meddwl eu bod yn wrth-Aeleg neu jest am arbed canran o'u cyllid yn yr hinsawdd ariannol 'ma?

Wel, dwi'n gwybod mae digon o Albanwyr Prydeinig yn hollol wrth-Aeleg.

Re: Arwyddion dwyieithog

PostioPostiwyd: Mer 11 Maw 2009 9:01 am
gan Seonaidh/Sioni

Re: Arwyddion dwyieithog

PostioPostiwyd: Mer 11 Maw 2009 9:17 am
gan Duw

Re: Arwyddion dwyieithog

PostioPostiwyd: Mer 11 Maw 2009 10:04 am
gan Hedd Gwynfor

Re: Arwyddion dwyieithog

PostioPostiwyd: Mer 11 Maw 2009 9:44 pm
gan Lorn

Re: Arwyddion dwyieithog

PostioPostiwyd: Mer 11 Maw 2009 9:55 pm
gan Duw
Lorn - cymryd dy bwynt, allai byth a gosod pob cefnogwr Rangers yn yr un twll - alla i ddim ond son am fy mhrofiad i gyda rhyw 12 ohonyn nhw ar noson allan yn Newcastle un tro. Wnaethon nhw droi fy stumog. Bron i ni beni lan tu allan y tafarn i gael 'good old Celtic dust-up' tra roedd y Saeson yn edrych yn hurt arnom (ac yn biefio'u hunain yn foneddigaidd).

Am y lleill - stim ots 'da fi fa dim pel droed maent yn dilyn neu ba blaid gwleidyddol maent yn dilyn - ma digon o'r deimlad gwrth-Aeleg yn yr Alban (ymateb i sylw Sioni).

Re: Arwyddion dwyieithog

PostioPostiwyd: Mer 11 Maw 2009 10:06 pm
gan Lorn

Re: Arwyddion dwyieithog

PostioPostiwyd: Iau 12 Maw 2009 11:13 pm
gan Seonaidh/Sioni
Lorn, rwyt ti'n swnio fel hen Dori gwrth-Aeleg i finnau! Ac yn ceisio codi bai ar y chwith wleidyddol yn lle'r dde. Fel dywedodd duw, nid mater o fod yn chwith na'n dde yw bod dros neu'n erbyn yr Aeleg. A chan mod innau'n byw yn y Frenhiniaeth (Fife), dwi ddim yn cyfarfod yn aml a phobl Glasgau. A deud y gwir, dim ond un person gwrth-Aeleg mod i wedi dod o hyd iddyn nhw yma yn Fife - a hithau'n gefnogydd o'r Toriaid ac yn medru Gaeleg ei hun!

Rwanta, beth am beidio dadlau am bwy, neu am faint o bobl, sy wrth-Aeleg yma ac yn lle hynny gyrru cwyn at Stewart Stevenson er mwyn brysio codiad arwyddion dwyieithog.