Tudalen 1 o 1

Sad 6 Gorff : Meic Stevens + Gai Toms : Clwb y Rheilffordd

PostioPostiwyd: Mer 17 Ebr 2013 9:53 am
gan PontioBangor
Sadwrn 6 Gorffennaf, 8pm
Clwb y Rheilffordd Bangor, Ffordd Euston
£10/£8 gostyngiadau

Ffôn: 01248 3828288
Arlein: http://www.pontio.co.uk
ymwelwch â Siop Pontio

Pontio, mewn cydweithrediad â Gŵyl Gardd Goll, yn cyflwyno:
Ar Y Rêls: Meic Stevens

UN O EICONAU BYD ROC CYMRU

Ers 1967 mae Meic Stevens wedi difyrru ein cenedl mewn miloedd o gyngherddau, gan recordio pymtheg albwm a nifer o senglau a CDs, mewn gyrfa hir ac amryliw. Bydd ei ganeuon unigryw yn para byth. Y llynedd bu’n ymladd canser, a da yw dweud ei fod wedi brwydro’n llwyddiannus. Pleser a braint yw croesau’r rebel 70 oed i lwyfan Pontio am y tro cyntaf!