Tudalen 1 o 1

Gwyl Cau Neuadd Ogwen. 22/23/24 Awst

PostioPostiwyd: Llun 12 Awst 2013 2:38 pm
gan PesdaRoc2
Gwyl Cau Neuadd Ogwen.
Mae Neuadd Ogwen, Bethesda yn cau er mwyn cael ei adnewyddu. Bydd yn ail agor ar ei newydd wedd yn fuan yn 2014.

Nos Iau 22 Awst Ffilm Rosyn a Rith, Neuadd Ogwen
Nos Wener 23 Awst Neil Maffia, darlleniad a set acwstic.
Pnawn Sadwrn 24 Awst 2.00 Dwylo’r Enfys(Sdwnsh Pesda Roc). Neuadd Ogwen.
Y Llangollen 24 Awst 2.00 tan 6.00 Dan Amor, Sion Rich, Vintage Magpie.
Nos Sadwrn 24 Awst 8.00 Yr Ods, Sen Segur, Y Reu, Delweddau Hen Dduwiau.