Canabis

Unrywbeth "gwleidyddol" sydd ddim yn ffitio unrhywle arall.
Rheolau’r seiat
Unrywbeth "gwleidyddol" sydd ddim yn ffitio unrhywle arall. Pwyswch yma i ddarllen canllawiau cyffredinol maes-e.

A ddylid cyfreithloni canabis?

Dylid
28
41%
Dylid, am resymau meddygol
14
20%
Dylid, mewn llefydd penodol
7
10%
Na ddylid
20
29%
 
Cyfanswm pleidleisiau : 69

Postiogan Iesu Nicky Grist » Mer 20 Ebr 2005 12:51 pm

S.W. a ddywedodd: Dwim yn siwr beth yw dy bwynt yma?


Core vote 'an
Yn enw'r Tad, y Mab, a Juha Kankkunen
Rhithffurf defnyddiwr
Iesu Nicky Grist
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 2744
Ymunwyd: Iau 08 Ebr 2004 10:27 am
Lleoliad: sied go'd

Postiogan S.W. » Mer 20 Ebr 2005 12:57 pm

Iesu Nicky Grist a ddywedodd:
S.W. a ddywedodd: Dwim yn siwr beth yw dy bwynt yma?


Core vote 'an


Huh? :? Wrach na fi sy'n araf iawn iawn iawn iawn ond dwi ar goll - dwim hyn yn oed yn gwbod be ma hynny'n feddwl!
Rhithffurf defnyddiwr
S.W.
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 3262
Ymunwyd: Sad 15 Tach 2003 11:02 am

Postiogan Chwadan » Mer 20 Ebr 2005 2:26 pm

S.W. a ddywedodd:
Meiji Tomimoto a ddywedodd:O.N Nath rhywyn sylwi fod dim gair am iechyd meddwl yn manifesto P.C?

[...]
Pa air sydd am iechyd meddwl te yn y Maniffesto? Dwim yn siwr beth yw dy bwynt yma?


Dim gair...:winc:
Rhithffurf defnyddiwr
Chwadan
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 2578
Ymunwyd: Sul 16 Maw 2003 12:24 am
Lleoliad: :dailoelL

Postiogan S.W. » Mer 20 Ebr 2005 2:31 pm

Chwadan a ddywedodd:
S.W. a ddywedodd:
Meiji Tomimoto a ddywedodd:O.N Nath rhywyn sylwi fod dim gair am iechyd meddwl yn manifesto P.C?

[...]
Pa air sydd am iechyd meddwl te yn y Maniffesto? Dwim yn siwr beth yw dy bwynt yma?


Dim gair...:winc:


Reeeeeit, ond dwin siwr bod amryw o faterion sydd heb eu trafod ar y maniffesto.

Byddwn yn gobeithio bod ganddynt bolisiau yn eu lle i ddelio a'r mater pwysig yma.

Beth bynnag nol at y pwynt - h.y Canabis
Rhithffurf defnyddiwr
S.W.
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 3262
Ymunwyd: Sad 15 Tach 2003 11:02 am

Postiogan nicdafis » Mer 20 Ebr 2005 2:41 pm

S.W. a ddywedodd:Ydy mae CAMDDEFNYDD o alcohol yn chwalu amryw o fywydau yn ddyddiol, ond mae heroin dipyn yn wahanol i mynd am beint neu 2 ar nos Fercher!


Ydy e? Ym mha ffordd?

Mae "camddefnyddio" (sef, gorddefnyddio, fel arfer) unrhyw gyffur yn bownd o achosi problemau, ond does dim rheswm pam ydy rhywun sy'n defnyddio heroin mewn ffordd cymedrol (fel dy "beint neu ddau nos Fercher") yn ffaelu byw bywyd normal. Mae cannoedd o bobl sy'n defnyddio cyffuriau Dosbarth A yn wythnosol heb golli eu swyddi, eu teuluoedd, na eu bywydau. Oedd William Burroughs yn jynci am hanner canrif, a bu farw yn 83 oed. Wnaeth ei fab farw yn 32 oed gan ei fod e ddim mor gall â'i dad, ymysg pethau eraill.

Prif rheswm bod rhai cyffuriau yn fwy peryglus nag eraill yw eu bod yn anghyfreithlon, yn gostus, a gan nad ydyn nhw'n "derbyniol yn gymdeithasol", mae defnyddwyr ifainc/amhrofiadol yn fwy tebyg i fod yn anwybodol o'u peryglon. Ac mae safon cyffuriau'r stryd yn isel, wrth gwrs.

Y peth dw i ddim yn lico am gyffuriau yw'r bobl sy ddim yn gwybod sut i'w handlo, ac mae hyn yn lot mwy o broblem gyda alcohol nag unrhyw gyffur arall. 'Sai wedi fy nghorneli gan <i>speedfreak</i> ers meithin, ond mae rhaid i mi osgoi <i>pissheads</i> bob tro dw i mas yn Aberteifi.

Dylai canabis fod yn gyfreithiol. Dylai fod yn orfodol i rhai pobl.
Rhithffurf defnyddiwr
nicdafis
Defnyddiwr Platinwm
Defnyddiwr Platinwm
 
Negeseuon: 7361
Ymunwyd: Sul 18 Awst 2002 3:39 pm
Lleoliad: Pentre Arms

Postiogan Blewyn » Mer 20 Ebr 2005 3:18 pm

Mae'na ddigonedd o bobl a fedr reidio motobeic grymus, neu hedfan awyren yn saff, neu fod yn berchennog o arfau tanllyd heb eu defnyddio i niweidio eraill. T'ydy hyn ddim yn ddadl o blaid gadael i'r gweddill gael eu dwylo ar y pethau yma hefyd.

Yr un thema gonstant dwi'n weld yn y dadlau o'r ochr o blaid cyffuriau yw hawliau personol, a 'chydig iawn am gyfrifoldebau cymunedol. Os wyt ti am gyfreithloni rhywbeth, mae'n rhaid gofyn beth yw gwerth y peth hwnnw i gymdeithas, a beth yw ei gost. Pros and cons ia. Pro gwn ydy y gallu i bobol amddiffyn eu hunain. Y con yw eu gallu i ymosod ar eraill. Con cannabis yw y ffaith ei fod yn hollol sicr, mewn gwlad o dair miliwn (neu 56 os ti'n son am yr UK), y bydd yna nifer o ddamweiniau ar y lon neu mewn gweithfeydd yn achosi anaf neu waeth, achos mi fydd yna, yn sicr, leiafrif neith gambihafio. Beth ydy pro cannabis (heblaw am ddefnydd meddygol, mi fedr hwnnw gael ei gyflawni mewn ffurf gwahanol) ?

I roi y cwestiwn ffordd arall, faint o farwolaethau ar y lon bob blwyddyn fyset ti yn dweud sy'n ormod, petae cyfreithloni cannabis yn eu achosi ?

Blewyn
Rhithffurf defnyddiwr
Blewyn
Defnyddiwr Arian
Defnyddiwr Arian
 
Negeseuon: 762
Ymunwyd: Sad 31 Gor 2004 12:47 pm
Lleoliad: Brisbane, Queensland, Straya Mate

Postiogan Sili » Mer 20 Ebr 2005 3:55 pm

Oh brofiad personnol (dwi rioed wedi defnyddio cannabis yn y mywyd ond odd na adeg ble roedd mets fi gyd ar y pryd yn iwsio fo) ma cannabis yn cael gwahanol effaith ar wahanol bobl. Odd na rei odd yn gret ar y stwff, ond odd na rei lle odd o'n cal uffar o effaith negyddol ac odd hi'n reit ddychrynllyd ar brydia i weld nhw fela. Ond ers iwsio fo ma bob un wan jac o mets fi ar y pryd (dim y bobl lan, grefyddol dwi efo rwan :winc: ) wedi newid personoliaeth yn gyfan gwbwl o achos i'r cyffur. Peth rhyfedd i weld yn digwydd, a ddim yn gyfan gwbwl yn rwbath pleserus.

Yn siarad o ran safbwynt meddygol, dwi'm yn meddwl fod o'n syniad da i ddefnyddio fo'n recreational achos yr holl effaith mae'n gael ar yr ymenydd, ond i leddfu poen, wel ma hwnna'n fater gwahanol. OND, os ydi'r gyffraith yn caniatau i bobl ddefnyddio fo ar gyfer pain-relief, wedyn lle mae deud stop? Where do you draw the line ynde. Hmm... un anodd :?
Rhithffurf defnyddiwr
Sili
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1156
Ymunwyd: Iau 31 Maw 2005 9:59 pm
Lleoliad: Way down in the hole... PenLlyn. A Caerdydd

Postiogan Ifan Saer » Mer 20 Ebr 2005 4:14 pm

Blewyn a ddywedodd: Beth ydy pro cannabis (heblaw am ddefnydd meddygol, mi fedr hwnnw gael ei gyflawni mewn ffurf gwahanol) ?

I roi y cwestiwn ffordd arall, faint o farwolaethau ar y lon bob blwyddyn fyset ti yn dweud sy'n ormod, petae cyfreithloni cannabis yn eu achosi ?


1. Pro? Dos i Amsterdam a deutha fi nad ydyn nhw flynyddoedd o'n blaenau fel cymdeithas ystyrlon, heddychlon, rhyddfrydol. Amhosib, yn fy marn i. Dim gangia' o lager-lawts (ar wahan i ambell sdag-dw, o Brydain, wrth gwrs, natch), dim cwffio a chwdu hyd y stryd, ayyb, ayyb. Dim awyrgylch sy'n drymaidd o drais (gw. unryw dref yng Nghymru / Prydain ar y penwythnos). Jest rhyddid i bawb cael gwneud fel fynno nhw mewn ffordd gyfrifol a chydwybodol. Syml. O ia, a dim pobl fysa byth yn brifo diawl o neb na thorri unryw gyfraith yn cael eu trin fel blydi crims.

2. Wyt ti o ddifri? Wyt ti wir yn meddwl y byddai ffans mwg drwg yn achosi mwy o broblemau ar y ffyrdd na defnyddwyr alcohol? Yn ol dy ddadl di, ymddengys nad yw yr un farwolaeth o ganlyniad i yfed a gyrru o unryw bwys o gwbl. A lle mae'r holl achosion yma o smocars y mwg drwg yn cael damweiniau car felly? Achos - newsflash - mae o ar gael yn reit rhwydd ymhobman fel ag y mae hi...
Rhithffurf defnyddiwr
Ifan Saer
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1412
Ymunwyd: Gwe 18 Gor 2003 7:08 pm
Lleoliad: Ar fy nhin o hyd

Postiogan lleufer » Mer 20 Ebr 2005 4:23 pm

Mae na llawer iawn o bwyntiau diddorol wedi cael eu codi uchod.

Yn bersonol dw i yn amheus ynglyn a'i gyfreithloni oherwydd y pwyntiau isod - ymddiheuraf os ydw i'n ailadrodd pethau sydd wedi cael eu dweud eisioes...

Fel alcohol a nicotine tydy canabis ddim heb ei effeithiau andwyol ar y corff - ydan ni angen mwy o broblemau iechyd yn ein cymdeithasau oherwydd cyffur 'addictive', sydd am roi mwy o straen ar ein gwasanaeth iechyd?

Nid yw yn cael yr un effaith ar bawb - mae rhai yn ymddwyn yn waelach ar canabis.

Nid yw pawb a'r gallu i'w reoli a'i ddefnyddio yn gall - ee, peidio gyrru car ar ganabis (fel mae rhai yn gwneud gydag alcohol) ac ati.

Dw i'n cytuno gyda'r pwynt cafodd ei wneud ynglyn a canabis yn cael effaith andwyol ar ymenydd sydd yn parhau i dyfu. Dw i'n athrawes uwchradd, ac yn siwr bod llawer o ddisgyblion yn barod yn defnyddio canabis (tu allan i'r ysgol), mi fuasai hyn yn lawer haws iddynt petae y cyffyr ar gael yn fwy rhwydd a chyfreithlon.

Beth am y plant sydd wedi cael ei dal yn ysmygu canabis yn ystod oriau ysgol? Tydy problemau ysmygu arferol (nicotine) ymysg plant ysgol yn ddigon.

Ydy rhieni angen y boen ychwanegol o addysgu ei plant a'i hamddiffyn yn erbyn cyffur cyfreithiol ond andwyol arall?

Fallai tasai'n cael ei reoli, ee, ar gael ar gyfer rheolaeth poen yn unig...?
<a href="http://www.flickr.com/photos/lleufer"> FLICKRO! </a>
Rhithffurf defnyddiwr
lleufer
Defnyddiwr Efydd
Defnyddiwr Efydd
 
Negeseuon: 413
Ymunwyd: Llun 13 Medi 2004 5:32 pm
Lleoliad: Uwchlaw Bae Ceredigion

Postiogan lleufer » Mer 20 Ebr 2005 4:48 pm

Ifan Saer a ddywedodd:1. Pro? Dos i Amsterdam a deutha fi nad ydyn nhw flynyddoedd o'n blaenau fel cymdeithas ystyrlon, heddychlon, rhyddfrydol. Amhosib, yn fy marn i. Dim gangia' o lager-lawts (ar wahan i ambell sdag-dw, o Brydain, wrth gwrs, natch), dim cwffio a chwdu hyd y stryd, ayyb, ayyb. Dim awyrgylch sy'n drymaidd o drais (gw. unryw dref yng Nghymru / Prydain ar y penwythnos). Jest rhyddid i bawb cael gwneud fel fynno nhw mewn ffordd gyfrifol a chydwybodol. Syml. O ia, a dim pobl fysa byth yn brifo diawl o neb na thorri unryw gyfraith yn cael eu trin fel blydi crims.


Ond petai yn cael ei gyfreithloli, mi fysa'n cymeryd blynyddoedd siawns i agweddau cymdeithasol Prydeinig gyrraedd yr un safonau?
<a href="http://www.flickr.com/photos/lleufer"> FLICKRO! </a>
Rhithffurf defnyddiwr
lleufer
Defnyddiwr Efydd
Defnyddiwr Efydd
 
Negeseuon: 413
Ymunwyd: Llun 13 Medi 2004 5:32 pm
Lleoliad: Uwchlaw Bae Ceredigion

NôlNesaf

Dychwelyd i Cell Gymysg Wleidyddol

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig ac 1 gwestai

cron