Tudalen 2 o 4

PostioPostiwyd: Mer 04 Ion 2006 4:07 pm
gan Dave Thomas
Mr Gasyth a ddywedodd:Ma nhw'n talu mwy fewn achos fod eu cyflogau yn uwch na rhai merched, a nid bai merched ydi eu bod yn naturiol yn byw yn hirach.


Dwi'n deall hyn, just pwyntio allan ffaith roeddwn.

Re: Benyweidd-dra v Hawliau Cyfartal (edefyn i'r merched)

PostioPostiwyd: Mer 04 Ion 2006 4:15 pm
gan Macsen
Archalen a ddywedodd:Elli di roi enghreifftiau o'r driniaeth wahanol y mae merched yn disgwyl cael? Ti'n bod braidd yn amwys uchod heblaw am yr enghraifft soffa!


Mae gofyn am engreifftiau mor ffol a gofyn am engraifft o rywun yn anadlu. Wyt ti'n awgrymu nad yw merched yn disgwyl cael eu trin megis blodyn brau mewn corwynt? Mae'r ffaith eich bod chi'i gyd mor ddig fy mod i'n meiddio dadlau yn eich erbyn chi yn y lle cyntaf yn ddigon. Dyw merched ar y Maes ddim yn digwyl i bobl ddadlau yn eu herbyn! Rhag fy ngwilydd! ;)

PostioPostiwyd: Mer 04 Ion 2006 4:40 pm
gan tafod_bach
WWWWWWWWWWWWWWWWW MA SBORT

1. ti obviously'n cicio sodle efo merched gwirion iawn os taw "fel blodyn bregus mewn be bynnag..." ma'r rhai ti'n eu nabod yn bihafio (on that point, dau air : "MAN COLD".). ma'r rhan fwyaf o ferched dwi'n nabod (a dwi'n tueddu i gymdeithasu lot yn fwy efo dynion. ma merched wimpi yn hala fi lan Y WAL) yn gwbod beth yw'r sg

Re: Benyweidd-dra v Hawliau Cyfartal (edefyn i'r merched)

PostioPostiwyd: Mer 04 Ion 2006 4:49 pm
gan Archalen
Macsen a ddywedodd:
Archalen a ddywedodd:Elli di roi enghreifftiau o'r driniaeth wahanol y mae merched yn disgwyl cael? Ti'n bod braidd yn amwys uchod heblaw am yr enghraifft soffa!


Mae gofyn am engreifftiau mor ffol a gofyn am engraifft o rywun yn anadlu. Wyt ti'n awgrymu nad yw merched yn disgwyl cael eu trin megis blodyn brau mewn corwynt? Mae'r ffaith eich bod chi'i gyd mor ddig fy mod i'n meiddio dadlau yn eich erbyn chi yn y lle cyntaf yn ddigon. Dyw merched ar y Maes ddim yn digwyl i bobl ddadlau yn eu herbyn! Rhag fy ngwilydd! ;)


Dwi'n amau'n fawr y basau yr un person sy'n fy adnabod i yn fy ngalw i'n flodyn brau mewn corwynt! A wi wedi cynnig cysgu ar sawl sofa yn fy nydd.

Ac mae pobl ar maes-e yn dadlau yn fy erbyn i yn aml, a dwi'n disgwyl dim llai...mae fy marn i am fig rolls a gemau rhyngwaldol yn eithaf dadleuol.

Dwi'n cymryd y gallai siarad ar ran y rhan fwyaf o ferched yn yr edefyn hwn wrth ddweud ein bod ni'n flin bod rhywun wedi dechrau edefyn mor stiwpid jest er mwyn corddi a wedyn beio pobl am ymateb.

PostioPostiwyd: Mer 04 Ion 2006 4:51 pm
gan tafod_bach
^^^^^ wot she said. *gair i fyny, chwaer! etc*

PostioPostiwyd: Mer 04 Ion 2006 4:55 pm
gan Ray Diota
tafod_bach a ddywedodd:cwco st

PostioPostiwyd: Mer 04 Ion 2006 5:05 pm
gan tafod_bach
dogn o goc


hehe. mae'n edrych fel 'dong o goc'.

PostioPostiwyd: Mer 04 Ion 2006 5:05 pm
gan Macsen
tafod_bach a ddywedodd:dwi'n credu bod dy sylwdau yn PATHETIG. jyst fel y merched ti'n nabod, mae'n amlwg.


Dyw'r merched dwi'n ei nabod ddim yn pathetig o gwbwl, mae nhw'n glyfar a chyfrwys dros ben. Nid arwydd o wendid yw merch yn defnyddio ei benyweidd-dra i gael dyn i wneud pethau drosti, ond clyfrwch dieflig.

tafod_bach a ddywedodd:2. sneb di gofyn am ateb gan 'Yr Hil Fenywaidd Ar Maes-e' o'r blaen.


Onin meddwl byddai'r pwnc yma'n un da i'ch denu chi allan am dipyn o sbort. Dwi yn gwybod pwy yw llwyth o bobl ar y Maes a gwaetha'r modd mae'r mwyafrif yn ddynion. Chydig iawn o ferched sy'n cyfrannu, yn enwedig i drafodaeth wleidyddol. ;)

PostioPostiwyd: Mer 04 Ion 2006 5:07 pm
gan Al
Ray Diota a ddywedodd:gwd edefyn macsen, y gath ym mysg y piod. gwd show! :lol:


Hwre i Ray Diota! Man cymeryd dyn pervlyd i sylwi pam fod Macsen wedi dechrau'r edefyn difyr hon.

Nes ti neud fi chwerthin rwan Ray, da boi

[GOL: oh, Macsen, ti di dweud o rwan, och]

PostioPostiwyd: Mer 04 Ion 2006 5:10 pm
gan tafod_bach
Nid arwydd o wendid yw merch yn defnyddio ei benyweidd-dra i gael dyn i wneud pethau drosti, ond clyfrwch dieflig.


clyfrwch dieflig? equal rights dwi'n ei alw fe...

Chydig iawn o ferched sy'n cyfrannu, yn enwedig i drafodaeth wleidyddol. Winc


am nad oes pwynt ceisio dal pen rheswm efo dyn os nad yw e'n gallu dy weld di! *gwenu'n bert* (fi di bod mewn i'r seiadau 'na gyda llaw. chi fel plant mewn pwll tywod wir.)