Gennynau

Unrywbeth "gwleidyddol" sydd ddim yn ffitio unrhywle arall.
Rheolau’r seiat
Unrywbeth "gwleidyddol" sydd ddim yn ffitio unrhywle arall. Pwyswch yma i ddarllen canllawiau cyffredinol maes-e.

Postiogan Ramirez » Llun 10 Tach 2003 9:09 pm

Dwin dallt pwynt RET.

OS nad oes gan rhywun help eu bod nhw'n dueddol o wneud y pethau yma, ydi'n deg eu COSBI ?

Fysa insomniac efo tourette's ddim yn mynd i lot o drwbwl am ddechrau bloeddio dros bob man am 3 A.M, na fasa, dim hanner gymaint a person arall.
They say one of the few times a man pays full attention is when he’s talking about himself. Another is when blood is coming out of his penis.
Rhithffurf defnyddiwr
Ramirez
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 4642
Ymunwyd: Sul 24 Tach 2002 5:52 pm
Lleoliad: Penlan dy Fam

Postiogan Macsen » Llun 10 Tach 2003 9:19 pm

Os mai salwch meddwl ydio, dylsai'r gyfraith ei cosbi nhw o dan y gyfraith hwnnw sydd wedi ei greu i bobl gyda salwch meddwl sy'n torri'r gyfraith. Be dach chi'n trio ei ddweud, y dylsai adael i berson gwallgo fynd ar shooting rampage jyst am nad ei fai o ydio?

Dim COSBI pobl yw prif bwrpas cloi pobl i fyny beth bynnag, ond REHABILITATION a PROTECTION OF THE PUBLIC. Wrth gwrs, yn aml does dim posib rehabilitatio person gwallgo, felly cadw fo rhag y pobl arferol yw'r peth pwysig.

Dim bod neb wir yn arferol. :winc:
Rhywun yn ymosod ar y Gymraeg? - Rhannwch Why Welsh.com!
Rhithffurf defnyddiwr
Macsen
Defnyddiwr Platinwm
Defnyddiwr Platinwm
 
Negeseuon: 6193
Ymunwyd: Maw 12 Awst 2003 8:01 pm
Lleoliad: Penrhiwllan/Waunfawr

Postiogan Ramirez » Llun 10 Tach 2003 9:32 pm

Ifan Morgan Jones a ddywedodd:Be dach chi'n trio ei ddweud, y dylsai adael i berson gwallgo fynd ar shooting rampage jyst am nad ei fai o ydio?


Nay.

A ddylai'r rhain gael eu carcharu, ta eu rhoi mewn mental home? Mae carchar yn cael ei weld yn fwy o gosb na re-hab, ond eto os ydi'r bobol ma yn weddol 'normal' heblaw am ambell i awydd i ladd, mwya'r tebyg y basa'r mental home yn gyrru nhw'n fwy gwallgo. Jysd gofyn be dachi'n feddwl nath RET, a dwim yn meddwl bod petha mor syml a ma IMJ yn eu gwneud nhw allan i fod. Ma'n gwestiwn diddorol.
They say one of the few times a man pays full attention is when he’s talking about himself. Another is when blood is coming out of his penis.
Rhithffurf defnyddiwr
Ramirez
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 4642
Ymunwyd: Sul 24 Tach 2002 5:52 pm
Lleoliad: Penlan dy Fam

Postiogan Macsen » Llun 10 Tach 2003 9:56 pm

Y problem gyda cwestiwn REt ydi mae'n cyfeirio at gennynau. Anaml iawn mae gennynau unrhywbeth i wneud gyda salwch meddwl. Yr awyrgylch dyma'r person yna yn cael ei codi fyny ac/neu problemau sydd a'i dechreuad o fewn y groth yn bennaf yw'r problem.

Ramirez a ddywedodd: mwya'r tebyg y basa'r mental home yn gyrru nhw'n fwy gwallgo


Mae yna wahanol lefelau o lefydd arbennig i bobl a salwch meddwl. Os mai boi bach yn nyts, tydi hyna ddim yn meddwl ei fod o'n cael ei cartio off ai gloi mewn stret jacket. Mae'r triniaith mae o'n ei gael yn dibynnu ar lefel y broblem.
Rhywun yn ymosod ar y Gymraeg? - Rhannwch Why Welsh.com!
Rhithffurf defnyddiwr
Macsen
Defnyddiwr Platinwm
Defnyddiwr Platinwm
 
Negeseuon: 6193
Ymunwyd: Maw 12 Awst 2003 8:01 pm
Lleoliad: Penrhiwllan/Waunfawr

Postiogan RET79 » Llun 10 Tach 2003 10:28 pm

OK Ifan, wel dwi ddim yn credu fod unrhyw dystiolaeth yn bodoli fod gen bobl gennynau arbennig i wneud i nhw fyhafio mewn ffordd arbennig.

Os buasai'r dystiolaeth yn bodoli yna byddai cyfreithwyr ym mhob cwrt o'r wlad yn gofyn i'w client, allai fod yn paedophile, I gael ei wneud yn ddi-euog gan fod ganddo fo gennyn oedd yn gwneud iddo hoffi ymosod a cael rhyw hefo plant.

Mae'n ymddangos i fi felly fod pobl ond yn cael eu gwneud yn euog mewn llys barn os yw nhw wedi penderfynnu byhafio mewn ffordd anerbyniol i gymdeithas. Os buasai modd o weld eu genes a pigo allan gene sydd ganddyn nhw oedd wedi achosi nhw fyhafio felna yna o bosib buasai hyn yn golygu fod nhw yn ddi-euog gan fod y gene yma wedi gwneud i nhw fyhafio y ffordd gwnaeth nhw.

Gan ddefnyddio'r enghraifft o paedophile, os gallan nhw ddweud fod paedophile gene yn bodoli yna sut fedri di gosbi person am fod yn paedophile?

Felly y ddadl yw i'w wnued hefo'r gwahaniaeth rhwng byhafio a beth alli di ddim rheoli am y ffordd ti'n byhafio (genes).
RET79
Rhithffurf defnyddiwr
RET79
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1935
Ymunwyd: Sul 01 Meh 2003 8:58 pm

Postiogan Macsen » Llun 10 Tach 2003 10:36 pm

Dwi'n deall dy ddadl, ond ti'n dweud dy hun bod dim tystiolaeth, ac mae'n beth anhebygol dros ben.

Beth am bobl sy'n denyddio ei mobiles lot? Neu pobl sy'n byw wrth ymyl llinellau pwer? Mi allet ti fod wedi dechrau yr edefyn yma gan ofyn y cwestiwn syml: Allen ni farnu pobl am rywbeth nad oes gennyn nhw ddim control drosto? Wn i ddim pam ti'n mynd ymlaen am gennynau pobl.
Rhywun yn ymosod ar y Gymraeg? - Rhannwch Why Welsh.com!
Rhithffurf defnyddiwr
Macsen
Defnyddiwr Platinwm
Defnyddiwr Platinwm
 
Negeseuon: 6193
Ymunwyd: Maw 12 Awst 2003 8:01 pm
Lleoliad: Penrhiwllan/Waunfawr

Postiogan RET79 » Llun 10 Tach 2003 10:42 pm

Ifan Morgan Jones a ddywedodd:Dwi'n deall dy ddadl, ond ti'n dweud dy hun bod dim tystiolaeth, ac mae'n beth anhebygol dros ben.

Beth am bobl sy'n denyddio ei mobiles lot? Neu pobl sy'n byw wrth ymyl llinellau pwer? Mi allet ti fod wedi dechrau yr edefyn yma gan ofyn y cwestiwn syml: Allen ni farnu pobl am rywbeth nad oes gennyn nhw ddim control drosto? Wn i ddim pam ti'n mynd ymlaen am gennynau pobl.


Ie, dyna'r cwestiwn syml... alli di farnu pobl am rywbeth nad oes gennyn nhw ddim control drosto i.e. rhywbeth o'u gennynau mae nhw wedi cael eu geni hefo a wnaiff eu amgylchedd a'u profiadau ddim newid y ffordd mae nhw.

Wel y pwynt dwi eisiau dod ato yw, os oes gen ti ddim tystiolaeth gadarn fod y ffordd ti'n byhafio i'w wneud yn llwyr hefo dy genes, yna mae defnyddio dadl 'genes' i dy esgusodi yn ffals.

Cytuno?
RET79
Rhithffurf defnyddiwr
RET79
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1935
Ymunwyd: Sul 01 Meh 2003 8:58 pm

Postiogan Macsen » Llun 10 Tach 2003 10:47 pm

ret a ddywedodd: Wel y pwynt dwi eisiau dod ato yw, os oes gen ti ddim tystiolaeth gadarn fod y ffordd ti'n byhafio i'w wneud yn llwyr hefo dy genes, yna mae defnyddio dadl 'genes' i dy esgusodi yn ffals.


Wrth gwrs. Dwyt ti methu dadlau unrhybeth heb dystiolaeth.

Ret a ddywedodd: Ie, dyna'r cwestiwn syml... alli di farnu pobl am rywbeth nad oes gennyn nhw ddim control drosto i.e. rhywbeth o'u gennynau mae nhw wedi cael eu geni hefo a wnaiff eu amgylchedd a'u profiadau ddim newid y ffordd mae nhw.


Yr ateb syml: Na, allet ti ddim ei barnu nhw, ond mi allet ti ei cloi nhw i fyny am ei bod nhw'n beryg ac/neu bod angen help llaw meddygol arnyn nhw.

Wel, dwi'n meddwl bod hynna yn rowndio off yr edefyn yma...
Rhywun yn ymosod ar y Gymraeg? - Rhannwch Why Welsh.com!
Rhithffurf defnyddiwr
Macsen
Defnyddiwr Platinwm
Defnyddiwr Platinwm
 
Negeseuon: 6193
Ymunwyd: Maw 12 Awst 2003 8:01 pm
Lleoliad: Penrhiwllan/Waunfawr

Postiogan RET79 » Llun 10 Tach 2003 11:01 pm

Ifan Morgan Jones a ddywedodd:
Yr ateb syml: Na, allet ti ddim ei barnu nhw, ond mi allet ti ei cloi nhw i fyny am ei bod nhw'n beryg ac/neu bod angen help llaw meddygol arnyn nhw.

Wel, dwi'n meddwl bod hynna yn rowndio off yr edefyn yma...


Cytunaf na alli di farnu rhywun os mae felna mae nhw o achos eu genes. Ond i hynna fod yn deg rhaid i ti gael tystiolaeth fod ganddyn nhw genes i wneud iddynt fod felna. Gan nad oes tystiolaeth o'r fath yn bodoli yna mae'n amhosib i unrhwyun ddweud fod y ffordd mae nhw'n byhafio yn deillio'n uniongyrchol o'u genes. Dwi'n siwr buasai shrinks yn dweud mae'r ffordd mae nhw'n byhafio yn deillio fwy o'u amgylchedd a'u profiadau. Efallai dyna'r rheswm ond dyw hwnna ddim yn reswm digonol dros i'r pobl hyn gael tori'r gyfraith yn ddi-gosb.

Dyma ddadl diddorol arall - yw hi'n iawn cloi rhywun fyny, os buasai ganddyn nhw paedophile gene? Wrth gwrs rhaid amddiffyn plant rhag y fath bobl, ond, os mai felna mae nhw wedi eu geni yna yw hi'n iawn i ni eu barnu am eu genes a peidio rhoi rhyddid i nhw?
RET79
Rhithffurf defnyddiwr
RET79
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1935
Ymunwyd: Sul 01 Meh 2003 8:58 pm

Postiogan Macsen » Maw 11 Tach 2003 12:22 am

RET, roeddwn i dan y impression bo ni di anghofio bob dim am y bolycs 'Gennynnau' yma, ac wedi symud ymlaen i'r cwestiwn lot symlach am bobl methu controllio be mae nhw'n ei wneud.

Pam yn union wyt ti yn dal i fynd ymlaen am gennynau? Does dim sail gwyddonol am hyn, so pam bod o'n headdu trafodaeth? :rolio:
Rhywun yn ymosod ar y Gymraeg? - Rhannwch Why Welsh.com!
Rhithffurf defnyddiwr
Macsen
Defnyddiwr Platinwm
Defnyddiwr Platinwm
 
Negeseuon: 6193
Ymunwyd: Maw 12 Awst 2003 8:01 pm
Lleoliad: Penrhiwllan/Waunfawr

NôlNesaf

Dychwelyd i Cell Gymysg Wleidyddol

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig ac 1 gwestai

cron