Tudalen 2 o 3

PostioPostiwyd: Sad 22 Tach 2003 5:46 pm
gan nicdafis

PostioPostiwyd: Sad 22 Tach 2003 8:39 pm
gan RET79

PostioPostiwyd: Llun 24 Tach 2003 12:11 am
gan Dylan
Mae Michael Moore yn cefnogi Ralph Nader mewn etholiadau. 'Dw i'n cytuno â Nic ei fod o'n llawer mwy effeithiol yn ymgyrchu ac yn gwneud yr un hyn y mae yn ei wneud rwan na fel gwleidydd.

Ond mae dy ddadl yn un od beth bynnag. Fel ddywedodd Nic, oes rhaid sefyll etholiadau er mwyn ennill yr hawl i fynegi barn gwleidyddol?

'dydw i ddim y ffan mwyaf o'r boi chwaith cofia

PostioPostiwyd: Llun 24 Tach 2003 1:10 am
gan Marwolaeth

PostioPostiwyd: Llun 24 Tach 2003 1:21 am
gan RET79

PostioPostiwyd: Llun 24 Tach 2003 1:25 am
gan Marwolaeth

PostioPostiwyd: Llun 24 Tach 2003 2:26 am
gan mred
Does mond rhaid edrych ar record y Blaid Lafur ers ei hethol i weld y modd mae'r holl broses wleidyddol - democratiaeth un bleidlais bob pum mlynedd a dyna ni, yn ol at y teledu - wedi'i gwyrdroi i wasanaethu corfforaethau a buddiannau busnes.

Barn y bobol? 96% yn erbyn preifateiddio'r gwasanaeth iechyd? Mwyafrif mawr yn erbyn cnydau GM? Amherthnasol.

Un dyn <B>heb ei ethol</B>, ac yn byw yn Mericia - Murdoch - yn mynd i droi tu min? Penawdau negyddol yn y Sun? Tin yn rawyr Tony (cynghanedd?? :) ).

Pam y dylai Michael Moore a phawb sy o ddifrif am weld newidiadau wastraffu amser yn ceisio cymryd rhan mewn proses sy gymaint dan fawd y buddiannau breintiedig maen nhw'n eu gwrthwynebu.

Mae hygrededd ein math ni ar ddemocratiaeth - <B>mae</B> mathau eraill cofier - wedi'i danseilio'n llwyr, ac mi wyr pawb hynny. Dyma pam fod gyn lleied yn pleidleisio bellach - llai nag 20% o'r to iau yn etholiadau'r Cynulliad.

Waeth beth yw lliw'r blaid, yr un yw'r meistr.

PostioPostiwyd: Llun 24 Tach 2003 9:32 am
gan Owain Llwyd

PostioPostiwyd: Llun 24 Tach 2003 12:30 pm
gan Cwlcymro

PostioPostiwyd: Llun 24 Tach 2003 9:25 pm
gan Ffinc Ffloyd
Yn fy marn i mae'r mwyafrif o'r sylwadau uchod yn methu'r pwynt. Beth bynnag da chi'n feddwl o Moore a'i syniadau (a dwi'n digwydd bod yn gefnogwr rhonc - nid syniadau o eithafion yr asgell chwith ydi ei bod hi'n anfoesol ac anghywir i fusnesau mawr gael diswyddo miloedd er mwyn gwaith, na fod rhyfel America ac Irac yn anghyfreithlon), mae o yn gwneud i bobl America feddwl am beth y mae'r llywodraeth yn wneud yn ddiarwybod iddyn nhw (a mae o'n ddiarwybod - mae Fox News a'i gyfoedion yn hollol, hollol shit) a heb eu cefnogaeth. Mae o'n cyflwyno ochr arall y ddadl, a licio fo neu beidio, mae'r boi yn siarad sens. Dwi'm yn gweld rhagrith mewn bod yn aelod o'r NRA a bod yn siarad am reolaeth dynnach ar ynnau - di o ddim am weld gynnau'n cael eu gwahardd. Ond ar y funud yn America, mi allwch chi brynu gynnau peryg iawn (hy, mae pob gwn yn beryglus, ond at assault weapons dwi'n cyfri) efo chydig iawn o drafferth. Sens ydi deud fod angen rheolaeth arnyn nhw, nid rhagrith.

Os ydi hi'n ddewis rhwng Michael Moore a'i debyg a George Bush, Newt Gingrich, Rush Limbaugh, Donald Rumsfeld, Jesse Helms a Dick Cheney, dwi'n gwbod pwy swn i'n ddewis.