Tudalen 2 o 2

PostioPostiwyd: Mer 26 Tach 2003 5:59 pm
gan RET79
Cwlcymro a ddywedodd:A rwan ma'r hen Major Ingram a'i wraig efo blys ar fod yn y Hamiltons newydd.
Ma gyrfa Neil Hamilton a Ingram drosodd, ma nhw yn enwog am y rhesyma anghywir (twyllo) a rwan ma nhw dros ein teledu ni gyd ar raglenni sydd yn gwneud ffwl llwyr ohonynt. Pam ma pobl yn hapus i fod yn gymaint o embarass dwni ddim!


Gafodd o ei wneud yn bankrupt? Efallai wneith o stopio'r nonsens pan wneith o fynd yn ol i'r du.

PostioPostiwyd: Sad 29 Tach 2003 11:48 pm
gan Madrwyddygryf
Be sy'n poeni yw fod Neil Hamilton yn unwaith yn aelod o llywodraeth. :ofn:

PostioPostiwyd: Sad 29 Tach 2003 11:50 pm
gan Macsen
Aaaarg! Welodd unrhyw un nhw ar Have I Got News For You? Roedden nhw mewn ryw 'Cheese Party' advert. Ych a fi. :drwg:

PostioPostiwyd: Sul 30 Tach 2003 1:35 am
gan RET79
Ifan Morgan Jones a ddywedodd:Aaaarg! Welodd unrhyw un nhw ar Have I Got News For You? Roedden nhw mewn ryw 'Cheese Party' advert. Ych a fi. :drwg:


Do roedden nhw ar yr advert cheese na, ych a fi, plis wneith nhw fynd oddi ar ein sgrin sgen i ddim amser iddyn nhw.

PostioPostiwyd: Maw 02 Rhag 2003 2:18 pm
gan DAN JERUS
Fe ymddangosodd Neil Hamilton ar "The Pilot show" ychydig bach yn ol dan yr argraff eu bod wedi ei alw mewn i drafod syniadau rhaglenni newydd iddo fo.Beth gath o oedd syniadau megis "Neil by mouth" lle mae'n cyd fynd ar syniad o gael sillicone implants yn ei geg! mae'r ddau yn annoying ydi ond dwi'n meddwl y dylid eu cadw ar ein sgrins.Mae'n ddiddorol ac yn ddigri gweld pa mor isel y mae'r ddau yma'n fodlon mynd i gael statws iddyn nhw eu hunain.Dwi eisiau gweld pa mor bell y maent yn fodlon mynd.Dio'm llawer o bwys gen i, na llawer o neb arall mi dybiaf, eu bod yn embarass "iddyn nhw eu hunain" RET.Mae'r hyn nath Tory Neil gyda Al Fayed yn annfaddeuol ac dwi'n credu y dylsai'r ddau dreulio gweddill eu bywydau bach trist yn ein diddanu.Hwre! :D

PostioPostiwyd: Gwe 12 Rhag 2003 12:54 pm
gan Lowri Fflur
Mau neil a christine yn complete embarassment i nw ei hunain, mae o' n horrible gwylio nw ar y teledu. Dwi methu helpu chwerthin ar ei penau ond dwi' n teimlo' n euog am wneud ar yr un pryd. Mae o' n drist gweld faint mor bell maent wedi disgyn a faint o ddiffyg hunan barch sydd ganddynt. A' r cwbl i sdopio ei hunain fynd yn bancrypt.

PostioPostiwyd: Maw 02 Tach 2004 7:18 am
gan gwern
Mae y ddau yn hilarious. Os da chi ddim yn hoffi nhw troiwch y sianel nei peidiwch a darllen "the sun". Oedd Christine Hamilton yn hilarious ar i'm a celebrity get me out of here. Mae Neil yn dda hefyd am comical value. Neis gweld pobol ddim yn meindio neud fyliad o ei hunan.

PostioPostiwyd: Maw 02 Tach 2004 9:26 am
gan Iesu Nicky Grist
Macsen a ddywedodd:Fyset ti'n fodlon fy llenwi i mewn?
Mochyn.


Gyda llaw, ma'r Hamiltons yn sexy.

PostioPostiwyd: Sul 28 Tach 2004 12:51 pm
gan Ffinc Ffloyd
Dwi'm yn licio nhw, dwi'm yn dallt pam mae nhw'n gneud be mae nhw'n neud, a dwi'm yn dallt pam bod sianeli yn dal i'w cael nhw ar sioeau. Wedi deud hynny, dwi'n llwyddo i'w hanwybyddu nhw'n reit llwyddiannus (ddim yn darllan tabloids, ddim yn sbio rhaglenni efo nhw arnyn nhw) felly dyn nhw ddim yn 'y mhoeni i'n ormodol.[/list]