Chwyldro!

Unrywbeth "gwleidyddol" sydd ddim yn ffitio unrhywle arall.
Rheolau’r seiat
Unrywbeth "gwleidyddol" sydd ddim yn ffitio unrhywle arall. Pwyswch yma i ddarllen canllawiau cyffredinol maes-e.

Chwyldro!

Postiogan Gwilym » Sul 11 Gor 2004 4:11 pm

'Dwi 'di hen flino ar pobl yn cymryd hin ganiatol ein bod ni'n byw mewn democratiaeth. Tydi'r hawl i un bleidlais pob peder blynedd ddim yn swnio llawer fel democratiaeth i mi; yn enwedig wrth ystyried nad oes llawer o wahaniaeth rhwng y partion mawr (mae nhw i gyd dueddol o wneud yr un peth mewn ffyrdd gwahanol); ac hefyd wrth ystyried nad ydi'r cyhoedd yn gweld hi'n hawdd ymateb i syniadau newydd ac arloesol am sut fath o fyd y byswn ni'n medru byw ynddo, a hynny oherwydd fod gennym ni fusnesau cyfryngau sydd ofn dweud wrth pobl yr hyn nad ydynt eisiau ei glywed... Mae'r rhan fwyaf o bapurau newydd a sianeli teledu ddigon hapus bwydo rwts i'n cyhoedd anaeddfed tra mae'r byd yn llosgi o'n hamgylch.

Os na gymrwn ni cyfrifoldeb dros ein bywydau a'n byd mi fyddan ni'n parhau i fod yn gymdeithas blentynaidd, decedant a diwerth, heb wneud dim llawer a'n bywydau ond difetha'r blaned hardd yma.

Tydi hi ddim yn amser creu gwleidyddiaeth newydd sydd yn rhoi'r pwer nol yn nwylo pobl? Gwleidyddiaeth sydd yn cynrychioli pobl? O leiaf wedyn os penderfynwn ni barhau ar y trywydd peryglus rydan ni arno rwan, a'i ddilyn i'r argynfwng sy'n ein disgwyl wrth ei ben, fedrwn ni ddim rhoi'r bai ar neb ond ni'n hunain.

Reit ta. Pwy sy isio chwyldro? O ddifri nawr . . .
traciau newydd Drymbago ayyb:
http://www.caneuon.com
Rhithffurf defnyddiwr
Gwilym
Defnyddiwr Efydd
Defnyddiwr Efydd
 
Negeseuon: 265
Ymunwyd: Mer 23 Meh 2004 4:55 pm
Lleoliad: Bangor

Postiogan Macsen » Sul 11 Gor 2004 4:58 pm

Iei, chwyldro hen ffasiwn! Gawn ni daflu ymaith cadwyni hegemoni a'r ideoleg llywodraethol!

Lle i ddechrau? Dw i wedi troi fy llyfr ffon wyneb i waered, ond rwan dwi'n styc.
Rhywun yn ymosod ar y Gymraeg? - Rhannwch Why Welsh.com!
Rhithffurf defnyddiwr
Macsen
Defnyddiwr Platinwm
Defnyddiwr Platinwm
 
Negeseuon: 6193
Ymunwyd: Maw 12 Awst 2003 8:01 pm
Lleoliad: Penrhiwllan/Waunfawr

Postiogan Dylan » Sul 11 Gor 2004 5:37 pm

'Dw i newydd dollti ychydig o Ribena. Ond damwain oedd hynny. :(
Rhithffurf defnyddiwr
Dylan
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 3282
Ymunwyd: Maw 12 Awst 2003 7:59 pm
Lleoliad: Lleoliad: Lleoliad: Lleoliad: Lleoliad: Caernarfon

Postiogan Madrwyddygryf » Sul 11 Gor 2004 5:59 pm

wel gai gychwyn ar rhestr o bobl y byswn ni yn rhoi yn erbyn y wal "come the revolution".

Bobl PR- yn arbennig asiantaethau.
bobl sydd yn galw ti'n 'mate'
neu yn mynd 'cheers mate'..
Rhithffurf defnyddiwr
Madrwyddygryf
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 2230
Ymunwyd: Maw 22 Hyd 2002 6:32 pm
Lleoliad: Caerdydd

Postiogan eusebio » Sul 11 Gor 2004 8:59 pm

nice one, mate :winc:
Rhithffurf defnyddiwr
eusebio
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 7913
Ymunwyd: Gwe 11 Gor 2003 11:56 am
Lleoliad: Ynys Cybi

Postiogan Daffyd » Sul 11 Gor 2004 9:12 pm

Ma gen ti o wedi ei sortio! (You've got it sorted, mate!)
We don't live in Ameri-can't, Steve. We live in Ameri-can. Oh no wait....
Rhithffurf defnyddiwr
Daffyd
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1423
Ymunwyd: Llun 05 Gor 2004 10:37 pm
Lleoliad: Caerdydd/Mynytho

Postiogan Realydd » Sul 11 Gor 2004 9:23 pm

Gwilym, gyda phob parch nid ti yw'r person cyntaf erioed i ddweud fod ti eisiau newid y byd. Sut fedri di berswadio ni fod ti am?
Realydd
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1779
Ymunwyd: Maw 08 Meh 2004 1:20 pm

Postiogan Hogyn o Rachub » Llun 12 Gor 2004 9:11 am

Realydd a ddywedodd:Gwilym, gyda phob parch nid ti yw'r person cyntaf erioed i ddweud fod ti eisiau newid y byd. Sut fedri di berswadio ni fod ti am?


Owff :( Ti 'di sbwylio'r hwyl :(
"Be gymrwch chi Wiliam, ai salad ta beth?"
"Oes rhaid i chi ofyn? Wel, tatws trwy crwyn!"

Y Rachub Rydd Gymraeg
Rhithffurf defnyddiwr
Hogyn o Rachub
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 4939
Ymunwyd: Gwe 25 Hyd 2002 7:59 pm
Lleoliad: Caerdydd a Rachub

Postiogan Gwilym » Llun 12 Gor 2004 12:35 pm

Realydd a ddywedodd:Gwilym, gyda phob parch nid ti yw'r person cyntaf erioed i ddweud fod ti eisiau newid y byd. Sut fedri di berswadio ni fod ti am?


Tydw i ddim angen perswadio neb fy mod i am newid y byd. 'Dw i'n gwybod fy mod i'n trio. Dwi isio gweld os oes yna unrhywun arall allan yna gyda digon o ysbryd i geisio newid y byd. Mae siarad am wleidyddiaeth yn un peth (braint y decadent, mae gwleidyddiaeth yn digwydd i bobl yn Iraq, Palestina, Afghanistan). Mae byw yn wleidyddol yn beth arall. Digon hawdd beirniadu'r byd o'n cadeiriau esmwyth. Peth arall ydi herio'r byd i newid. Digon hawdd iste o flaen cyfrifiadur yn trafod syniadau. Peth arall ceisio ysbrydoli pobl i wneud rhywbeth am y llanast sydd ohoni nawr!

Mae'r byd yn digwydd rwan. Nid ddoe na fory. Ac os na wnewn ni rhywbeth rwan fydd 'na ddim lle i ni gwyno pan fydd hi rhy hwyr.

Doeddwn i ddim isio mynd ar rant apocaliptig yn yr edefyn hwn, ond mae gen i da^n angerddol ynof ar hyn o bryd wrth weld y byd ma'n cael ei ddinistrio o flaen ein llygid.

Ceisio ennyn trafodaeth ar greu democratiaeth cynrychiolgar oeddwn i. Mae bron i pawb rwy'n adnabod unai'n cymryd ochr un aden neu'r llall er y gwaetha, neu yn anwybyddu gwleidyddiaeth yn gyfan gwbl. Ydi hyn yn iawn? Ddylen ni ddim bod yn ceisio gwella'n sefyllfa? Cymryd ychydig bach mwy o gyfryfoldeb am lle 'dan ni'n byw a'r pobl o'n hamgylch, ac i hyn gael ei drosglwyddo i'r haenau gwleidyddol sydd yn honni eu bod nhw'n cynrychioli ein ffordd ni o fyw i gymunedau a chenhedloedd eraill? Mae'n democratiaeth ni rhy fawr i fedru cynrychioli diddordebau pawb, a'n diwylliannau wedi eu glasdwreiddio gormod i gynnal cymunedau iach. Mae angen datganoli i'r radd eithaf, a chynnwys pobl yn gyson yn y brosoes o wneud penderfyniadau gwleidyddol.

Os wyf am fod yn deg, mae gen i fwy o ddiddordeb creu sustem wleidyddol fwy cyfiawn na hyrwyddo fy ngwleidyddiaeth bersonol i, er fod hi'n anodd gwahanu'r ddwy.
traciau newydd Drymbago ayyb:
http://www.caneuon.com
Rhithffurf defnyddiwr
Gwilym
Defnyddiwr Efydd
Defnyddiwr Efydd
 
Negeseuon: 265
Ymunwyd: Mer 23 Meh 2004 4:55 pm
Lleoliad: Bangor

Postiogan Daffyd » Llun 12 Gor 2004 3:17 pm

Dwi wedi blino ac wedi fy nghwilltio gan Saeson hypocrytaidd sydd yn ceisio cael gwared o bobl du, bobl o Asia, mwslemiaid ac ati o'u gwlad ac yn credu y dylai pawb fynd i'w gwlad ei hunain a bod yn falch o'u gwlad. Yna pam fod nhw'n blydi dod draw yma i fyw? (rhetorical question bai thy we). Dwi wedi cael digon ar nhw yn cwyno am bopeth yn eu gwlad a gweld UKIP yn gwneud yn dda yn Lloegr, ond mai Llafur sydd yn arwain Cymru - waste of space mwya ydi Llafur Cymreig. Pam fod Lloegr yn cael bod yn hypocrites llwyddiannus ond fod Cymru bob tro y gwrthwyneb ond byth yn llwyddo.

Mae'r byd yma lot rhy blydi anheg!!!

Eniwe pam fod Lloegr eisiau cymru odan ei adain. Da ni'n costio pres idda nhw, ma nhw'n goro rhoi lot mwy o egni mewn i ein rhedeg ac mae'r Cymry yn eu casau am wneud hyn iddynt. Blydi llwgr!
We don't live in Ameri-can't, Steve. We live in Ameri-can. Oh no wait....
Rhithffurf defnyddiwr
Daffyd
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1423
Ymunwyd: Llun 05 Gor 2004 10:37 pm
Lleoliad: Caerdydd/Mynytho

Nesaf

Dychwelyd i Cell Gymysg Wleidyddol

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig ac 1 gwestai

cron