Tudalen 3 o 3

PostioPostiwyd: Iau 24 Chw 2005 10:13 pm
gan Ti 'di beni?
I fynd yn ol 'chydig o negeseuon: un arall i'w adio at y rhestr o bwy na all pleidleisio:

Pobl farw.

Amlwg, ond meddylia amdana fo.

Beni

PostioPostiwyd: Gwe 25 Chw 2005 12:35 am
gan Selador
Holl bwynt representive democracy ydi adlewyrchu dymuniadau pawb sy'n byw yn y wlad. Ma pawb yn wahanol, felly mae dymuniadau y mwyafrif yn cael eu gwireddu. Hens, os ydi mwyafrif o bobl prydain efo iq isel, ella dylia pobl efo iq uchel beidio cael pleidleisio (ambo nhw rhy addysgiedig i weld ateb i broblem problem sy hwyrach yn syml neu beth bynnag). Mae'n rhaid gadael i bawb bleidleisio, hyd yn oed os dydw nhw ddim yn dallt be sy'n mynd ymlaen oherwydd dyna yw'r rheswm aeth America i Irac a Vietnam, a Korea, a Affganistan ac yn y blaen, oherwydd bod pawb yn uniglion ac yr un mor bwysig a pawb arall.
Os ti am beidio gadael i bobl efo Iq isel bleidleisio, pam gadael i bobl efo iq average bleidleisio? Pam ddim rhoi ffawd y Daernas yn nwylo y 100 person clyfra sydd yn byw ynddi? Oherwydd bod bod yn glyfar ddim run fath a bod yn iawn.