Plwyfoldeb

Unrywbeth "gwleidyddol" sydd ddim yn ffitio unrhywle arall.
Rheolau’r seiat
Unrywbeth "gwleidyddol" sydd ddim yn ffitio unrhywle arall.

Postiogan Realydd » Iau 18 Tach 2004 8:35 pm

Realydd
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1779
Ymunwyd: Maw 08 Meh 2004 1:20 pm

Postiogan Realydd » Iau 18 Tach 2004 8:41 pm

Realydd
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1779
Ymunwyd: Maw 08 Meh 2004 1:20 pm

Postiogan sian » Iau 18 Tach 2004 9:00 pm

Dw i ddim yn siwr a oes rhywfaint o gymylu ar ystyr "plwyfol" fan hyn.
Yn ôl GPC, mae plwyfol yn golygu "cul o ran meddylfryd, syniadau etc" ond dydi rhywun sy'n dymuno cyfrannu at ei gymdeithas yn ddiwylliannol/economaidd/cymdeithasol ddim yn gul ei feddylfryd - yn wir, gall fod yn eang iawn ei feddylfryd.

Dw i ddim yn siwr a yw pobl yn heidio i Gaerdydd etc er mwyn osgoi cyfrifoldebau pentrefol ond mae'n siwr bod bywyd mwy 'anhysbys' y ddinas neu le dierth yn gallu apelio, yn enwedig os oes disgwyliadau mawr ar rywun mewn cymdeithas 'glòs'.

Hyd yn oed mewn pentrefi, dyw pobl ddim mor dueddol erbyn hyn i fynd i gyfarfodydd cymdeithasol etc i "ddangos wyneb". Peth da i raddau mae'n siwr ond mae hefyd yn golygu bod llai o lewyrch ar bethau cymdeithasol ac yn y pen draw bod llai o bethau'n cael eu cynnal.
sian
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 3413
Ymunwyd: Llun 19 Ebr 2004 4:37 pm
Lleoliad: trefor

Postiogan lleufer » Iau 18 Tach 2004 9:40 pm

<a href="http://www.flickr.com/photos/lleufer"> FLICKRO! </a>
Rhithffurf defnyddiwr
lleufer
Defnyddiwr Efydd
Defnyddiwr Efydd
 
Negeseuon: 413
Ymunwyd: Llun 13 Medi 2004 5:32 pm
Lleoliad: Uwchlaw Bae Ceredigion

Postiogan Realydd » Iau 18 Tach 2004 9:50 pm

Realydd
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1779
Ymunwyd: Maw 08 Meh 2004 1:20 pm

Postiogan lleufer » Iau 18 Tach 2004 10:37 pm

Wn i ddim lawer iawn am fusnesau gwerthu ceir yn enwedig rhai etholfraint. Yr unig beth y gwn yw bo perygl i fusnesau ceir etholfraint golli cytundebau os yw gwerthiant yn gostwng.

Ond weithiau mae rhywun yn teimlo'n safach prynu car gan Mr Jones y garej lleol na gan Cars R Us. :?:

Ond tybiaf i fusnes sydd yn gwerthu llysiau/cig lleol er enghraifft mae'r ffaith bo'r bobl leol yn dewis mynd Safeway i brynu bwydydd yn hytrach na'r siop leol oherwydd ei fod yn fwy hwylys/rhad yn sicr yn mynd i wneud niwed i'r busnesau bach.

Rydym ni yn bersonol wedi penderfyny y dylem wneud rhestr manwl o'r bwydydd rydym yn brynu yn aml ac yna darganfod o lle medrwn eu prynu yn lleol a pham mor aml yr ydym eu hangen ac yna gweithio rhyw fath o sustem lla nad oes raid i ni fynd i archfarchnad o gwbl i siopa.

Beth am gysylltu a siopau bach lleol a dweud wrthynt 'Os wnewch chi gadw hwn a hwn fel stoc ar eich silffoedd fe wnaf i ddod yma i'w brynu yn hytrach na mynd i Safeway'

I fynd a'r drafodaeth gam ymhellach, fallai bod yna ddyletswydd arnom i edrych ar labeli bwydydd ac edrych o lle mae'r bacwn a'r llefrith wedi dod cyn ei brynu. Fe es i o gwmpas pedwar siop ym Mhwlleli un tro cyn ffeindio llefrith o Hufenfa De Arfon a hwnnw ddim ond chydyg o filltiroedd lawr y ffordd! mewn un siop darganfyddais carton o lefrith oedd yn dweud 'Packed in Wales'! Gwarthus!
<a href="http://www.flickr.com/photos/lleufer"> FLICKRO! </a>
Rhithffurf defnyddiwr
lleufer
Defnyddiwr Efydd
Defnyddiwr Efydd
 
Negeseuon: 413
Ymunwyd: Llun 13 Medi 2004 5:32 pm
Lleoliad: Uwchlaw Bae Ceredigion

Postiogan Realydd » Iau 18 Tach 2004 11:06 pm

Mae gymaint o bwyntiau difyr wedi eu gwneud yn y trafodaeth yma fel y buaswn yn hoffi eu trafod am wythnosau- dwi ddim am wneud hyn gan dwi ddim yn gwybod lle i ddechrau, ond mi wnaf adio rhywfaint mwy i mewn.

Dwi'n meddwl fod diffinio cymdeithas yn y lle cyntaf wedi mynd yn beth eitha, wel, dibwys. Ers talwm fuasai ti'n gallu estyn map a cwmpawd a gwneud cylch o amgylch pentref a dyna chdi, dyna oedd diffiniad dy gymdeithas. Os oedd gen ti gor yn y pentref yna cor wedi ei ffurfio o bobl y pentref yr oedd.

Heddiw, hefo lonydd gwell a phawb hefo car dio ddim yn beth od i chdi fyw mewn un pentref ond canu mewn cor mewn pentref arall sydd 40 milltir i ffwrdd. I ddweud y gwir, mae'n bosib peidio cyfrannu dim at y pentref ti'n byw ynddo ond bod yn aelod o nifer o gymdeithasau mewn llefydd eraill pell i ffwrdd, a gallu dal galw dy hun yn berson cymdeithasol.

Er hyn, mae'r elfen pentref ni vs pentref nhw, y 'villagism' yma, dal i'w weld yn bodoli... ond tybed yw'n bodoli cymaint ac yr oedd? Oes ganddo yr un teimladau cryf ac yr oedd ers talwm? Yw'r syniad yma o pentref ni yn erbyn chdi braidd past it dyddie yma?
Realydd
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1779
Ymunwyd: Maw 08 Meh 2004 1:20 pm

Postiogan lleufer » Iau 18 Tach 2004 11:33 pm

<a href="http://www.flickr.com/photos/lleufer"> FLICKRO! </a>
Rhithffurf defnyddiwr
lleufer
Defnyddiwr Efydd
Defnyddiwr Efydd
 
Negeseuon: 413
Ymunwyd: Llun 13 Medi 2004 5:32 pm
Lleoliad: Uwchlaw Bae Ceredigion

Postiogan Iesu Nicky Grist » Gwe 19 Tach 2004 11:19 am

Yn enw'r Tad, y Mab, a Juha Kankkunen
Rhithffurf defnyddiwr
Iesu Nicky Grist
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 2744
Ymunwyd: Iau 08 Ebr 2004 10:27 am
Lleoliad: sied go'd

Postiogan Di-Angen » Gwe 19 Tach 2004 2:18 pm

Rhithffurf defnyddiwr
Di-Angen
Defnyddiwr Arian
Defnyddiwr Arian
 
Negeseuon: 833
Ymunwyd: Sul 18 Awst 2002 4:38 pm

NôlNesaf

Dychwelyd i Cell Gymysg Wleidyddol

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig a 3 gwestai

cron