Tudalen 2 o 2

Re: Menter Iaith i Loegr?

PostioPostiwyd: Mer 24 Medi 2008 8:35 am
gan Hogyn o Rachub
jammyjames60 a ddywedodd:Buasai'n well i arian fyddai'n gael ei roi i sefydlu Menter Iaith Lloegr gael ei wario ar sefydlu Mentrau iaith unigol i ardaloedd Torfan, Blaenau Gwent a Mynwy lle mae cyfleodd i ddefnyddio'r Gymraeg mewn bywyd bob dydd yn brin iawn yn enwedig am i'r arian gael ei rannu i dri.


Gan ddweud hynny dwi'n siwr y gellir dadlau bod mwy o gyfle i ddefnyddio Cymraeg yng Nghroesoswallt na rhannau helaeth o de-ddwyrain Cymru!

A oes rhannau o Loegr wrth y ffin lle mae'r Gymraeg yn parhau'n gryf ymhlith y trigolion lleol? Faint o Gymraeg sydd i'w gael ar y gororau ochr Lloegr tybed?

Re: Menter Iaith i Loegr?

PostioPostiwyd: Iau 07 Hyd 2010 8:49 am
gan LowRob
Sori am atgyfodi hen hen edefyn, ond 'update' i chi o ran sefyllfa'r Gymraeg yng Nghroesoswallt...
...rydym newydd agor Siop Gymraeg yn y farchnad ac mae'r bobl leol yn gefnogol iawn, gan groesawu'r cyfle i brynu llyfrau, cardiau ac ati Cymraeg. Rydym hefyd yn hysbysebu cyrsiau Cymraeg lleol (gan gynnwys cwrs i ddechreuwyr yn y Coleg yng Nghroesoswallt.
Menter newydd yw hon a'n nod yw hybu'r iaith a'r diwylliant Cymreig lleol ymhellach.
Cofiwch alw heibio os byddwch yn yr ardal unrhyw bryd.
(Dwi ddim yn meddwl fy mod i'n cael hysbyseb, ond Siop Cwlwm yw enw'r siop - chwiliwch ar google os am fwy o wybodaeth)