Tudalen 1 o 1

Cymry Cymraeg alltud

PostioPostiwyd: Llun 07 Medi 2009 9:39 am
gan Jon Sais
Hoffwn glywed oddi wrth ddarpar wirfoddolwyr sy'n medru'r iaith ond yn byw yn Lloegr. Mae'r Cylch Dysgwyr Cymraeg Derby yn trefnu Ysgol Undydd Cymraeg am y 5ed tro eleni (Sadwrn 3-10-09) ond mae angen rhagor o siaradwyr yr iaith er mwyn helpu ar y diwrnod. Mae manylion cysylltu ar ein safle ni, sef http://derbywelshlearnerscircle.blogspot.com
Pob hwyl
Jonathan Simcock
8)