Tudalen 1 o 1

Gweithdy Cymraeg misol Derby

PostioPostiwyd: Sul 04 Hyd 2009 7:54 pm
gan Jon Sais
Mae Cylch Dysgwyr Cymraeg Derby yn trefnu 3 o Weithdy Cymraeg sef Dydd Sadwrn 17-10-09, Dydd Sadwrn 21-11-09 a Dydd Sadwrn 19-12-09 yn Nhŷ Cwrdd y Crynwyr, Stryd San Helen, Derby
Mi fydd y gweithdai’n dechrau am 9.30 y.b. ac yn gorffen am hanner awr wedi hanner dydd.
Os oes diddordeb wnei di gysylltu a ni trwy ein gwefan
Diolch yn fawr
Jonathan Simcock
http://www.derbywelshlearnerscircle.blogspot.com