Tudalen 1 o 1

Cyfieithiad: "Making sense of alcohol"

PostioPostiwyd: Sul 16 Awst 2009 4:10 pm
gan Dili Minllyn
Mi fydda' i'n dechrau swydd newydd yn fuan efo'r elusen . Mae gyda nhw slogan Saesneg Making sense of alcohol, sy'n eithaf clyfar gan fod modd ei ddenhongli mewn sawl ffordd. Rwy'n ceisio meddwl am rywbeth fydd yn cyfleu'r un neges yn Gymraeg.

Unrhyw awgrymiadau, os gwelwch yn dda?

Re: Cyfieithiad: "Making sense of alcohol"

PostioPostiwyd: Sul 16 Awst 2009 4:22 pm
gan bartiddu
Dod i ddeall diod ? :?

Re: Cyfieithiad: "Making sense of alcohol"

PostioPostiwyd: Sul 16 Awst 2009 7:35 pm
gan adamjones416
Ceisio synhwyro alcohol
Gwneud synnwyr o alcohol
Deall diod gwenwynig
Arbed Achosion Alcohol Afreolus
Deallwch Alcohol... un cam ar y tro