Tudalen 1 o 1

Ieithwedd anweddus neu anffodus yn Beibl.net

PostioPostiwyd: Llun 01 Chw 2010 10:22 pm
gan Kez
Own i'n darllen Beibl.net pwy ddiwrnod - gweledigaeth Paul a'i Boenau - a deuthum ar draws hyn:

Ond dw i wedi gorfod dioddef poenau corfforol (rhag i mi droi'n greadur rhy falch am fod Duw wedi eu datguddio pethau rhyfeddol i mi). Mae Satan wedi cael anfon negesydd i'm ffistio i.

Druan o'r ffycar - weda i :ofn: